Početna Sadržaj Rasprave Ko se plaši udruženih akcionara

Ko se plaši udruženih akcionara

798
0

U novosadskom “Dnevniku” od srede 22.06.2005. strana 5 objavljen je èlanak pod nazivom „Ništa od Dragaševe revizije“, autora S. Stankoviæa. Donosimo Dragašev odgovor na ovaj tekst.

ZAŠTO SE PLAŠITE REVIZIJE PRIVATIZACIJE?

Gospodinu Nikoli Novakoviæu, predsedniku skupštinskog odbora za privatizaciju, postavljam sledeæa pitanja:

Zar je struèna procena kapitala preduzeæa fotokopiranje i kloniranje?

Da li se ta ocena procene kapitala odnosi i na, recimo, CES MECON i DELLOITE & TOUCH?

Da li je sukob interesa kada sin direktora revizorske kuæe postane zamenik direktora Agencije za privatizaciju?

Zar je populizam kada se hektar zemlje u Vojvodini prodaje tajkunima za 100€?

Ko kupuje danas zemlju po Vojvodini, predsednièe odbora?

Vraæa li se to Srbija u feudalizam jer dobijamo latifundiste?

Zašto im to omoguæavate?

Da li je populizam kad se kvadratni metar poslovnog prostora u Knez Mihajlovoj prodaje za 300€/m²?

Koliko košta kvadratni metar poslovnog prostora u ekstra zoni u Beogradu ili Novom Sadu?

Zašto Vi, predsednièe odbora za privatizaciju, ne širite kulturu korporativne svesti?

Šta je Država uradila na obrazovanju malih akcionara?

Zašto ne donesete Zakon o zaštiti manjinskih akcionara?

Da li znate da veæinski vlasnici tuku male akcionare i prete im pištoljima?

Da li znate da smo morali u nekoliko navrata da zovemo žandarmeriju da interveniše?

Zar je to korporativno ponašanje?

Zna li, gospodin predsednik odbora za privatizaciju, da su privatizovane firme pretvorene u koncentracione logore? Da li se tako ulazi u EU? Da li se tako ponašaju prema akcionarima EU i SAD.

Ko širi psihologiju siromaštva? Ili, bolje pitanje, ko ovaj narod pretvara u sirotinju?

Znate li da 60% graðana živi na rubu egzistencije?

Znate li da 300.000 radnika radi i ne prima plate? Ko je kriv za to?

Zašto se plašite revizije privatizacije? Ako je neko kupio preduzeæe po tržišnoj ceni, zašto se plaši revizije?

Zašto Hrvatska i Ukrajina, uzmimo njih za primer, sprovode reviziju privatizacije?

Zašto EU traži od Srbije da donese Zakon o denacionalizaciji? Zar to nije zastarelo? Zar to ne stvara pravnu nesigurnost?

Zašto spreèavate graðane Srbije da se dobrovoljno udružuju?

Zašto Vam smeta baš naša nevladina organizacija?

Zašto tvrdite da mi to radimo za 300 i 500 dinara, kada je naša èlanarina bila 100 a danas 200 dinara?

Èega se plašite, g. predsednièe? Revizije privatizacije? Ili se plašite 100.000 akcionara koji su se udružili?

Na samom kraju, UMA Srbije æe tražiti Zakon o reviziji privatizacije i ispitivanje svih državnih službenika koji su uèestvovali u rasprodaji društvene imovine i tako naneli štetu ne samo državi, veæ i malim akcionarima.

UMA Srbije æe tražiti zaštitu svojih prava i pred domaæim i pred meðunarodnim sudovima. Imovinska pitanja ne zastarevaju.

Pozivam gospodina Novakoviæa da doðe 30.06.2005. godine u 12h u prostorije Radnièkog Univerziteta, glavni ulaz, velika sala, Novi Beograd, Bulevar Avnoja 152 i da pred predstavnicima svih manjinskih akcionara Srbije objasni svoje stavove i optužbe.

Osnivaè UMA Srbije
sr Branko Dragaš