Početna Sadržaj Reagovanja KO JE ALTERNATIVA?

KO JE ALTERNATIVA?

1118
0

  ALTERNATIVA

Piše : Branko Dragaš

EU  nema  alternativu.  Tako čitavu deceniju brabonjaju tržišni fundamentalisti i japijevci,bez dana radnog iskustva,koji su primenili šok terapiju i operaciju bez anestezije.Koji su postali novobogataši u procesu sprovođenju propalih reformi.Ranije su nas ubeđivali da radnička klasa na vlasti i komunistička partija,kao njena avangarda,nema alternativu.Posle njih su došli nacionalsocijalisti i zakljinjali su se da nema alternative žrtvovanju nebeskog naroda.

Svi ti projekte u kojima nije bilo alternative su propali.Crvena buržoazija je uništila sospstvenu radničku klasu i njenu avangardu,nacionalsocijalisti su uništili sopstvenu naciju,gubitak vekovnih teritorija i stradanje i preseljavanje naroda,tržišni fundamentalisti su uništili državu ,rasprodali privredu i doveli nas do potpunog bankrotstva.

I šta sad?Posle ovakvih tragičnih iskustava. Šta je alternativa? Ko je alternativa?

 

Alternativa svim ideologijama,pokretima, strankama i propagandi režima ,alternativa špekulacijama,manipulacijama,prevarama,muljanjima i obmanama je sam – život! Pravedan i pošten život.Život zasnovan na meri vrednosti,smislu,svrsi i ljubavi.Život posvećen i prosvećen.Život u zajednici i za zajednicu.Život iskren,otvoren i čist.Život koji se uči,koriguje,nadograđuje i poštuje.Život koji voli sebe i kroz sebe sve druge.Život koji je pun i koji se živi zajedno sa drugima.Nema života izvan slobodne i pravedne zajednice.

Komercijalna civilizacija je pretvorila čoveka u debilnog potrošača.Materijalni interes je postao jedini pokretač ljudskih odnosa. Merilo svih vrednosti je novac.Profit je pogonsko gorivo za razvoj pohlepe.Uspeh se meri količinom roba i novca koje si uspeo da uzmeš samo za sebe.Gomilanje novca opravdava sva primenjena sredstva. Morala nema.Ko hoće moral,neka ide u crkvu.Ljudski odnosi su svedeni na trgovačke odnose kompanija.Čovek je tako postao roba.Kupuje se i prodaje za novac.Na osnovu ponude i tražnje.Svako ima svoju cenu na tržištu. Sve se može kupiti i prodati. Nema nepotkupljivih. Komercijalna civilizacija je obesmislila postojanje čoveka.Uništila je prirodu na planeti i dovela civilizaciju na sam rub opstanka.

Kriza koja je nastala je kriza komercijalne civilizacije.Kriza je nastala jer je izgubljena zajednica.Pojedinac u zajednici nikada neće ostvarivati sospstvene interese na štetu same zajednice.Komercijalnoj civilizaciji je imanentno da uništava zajednicu,zbog ličnog interesa pohlepnog pojedinca.To je dovelo do kraha komercijalne civilizacije.Potrošačka ideologija polazi od toga da samo meni bude dobro,sada i odmah,da samo ja budem u centru sveta,da su moji prohtevi i moji interesi jedini,da imam pravo da uzmem sve  samo za sebe, da živim život u materijalnom blagostanju,ne vodeći računa o drugim ljudima u zajednici,da mogu sve da preduzmem što će mi doneti ličnu korist. Tako ogoljeno svođenje čitavog života samo na biznis odnos, temeljni je uzrok današnjeg kraha komercijalne civilizacije.
Čovek je čoveku postao izveštaj sa berze.Ljudski odnosi su svedeni na berzanske špekulacije.Osvajanje ili gubitak tržišta opredeljuju kotaciju ljudi na berzi.Korporativno upravljanje zajednicom dovelo je do kraha čovečanstva.Društvo je obolelo od opasnog virusa korporativizma.Veliki Brat sve nadgleda i vodi nas u Vrli novi svet.

Kako se spasiti?

Alternativa takvom svetu je – dobar čovek! Umesto bertzanskog špekulanta treba nam –pošten čovek! Umesto  gomile nervoznih potrošača na rasprodajama bofl civilizacije, koji se otimaju za propale ideje, potreban nam je – dobar i pošten čovek. Čovek koji   daje ,umesto da uziima. Čovek koji se prema zajednici odnosi kao prema sebi.On i zajednica su jedno.Njegov individualizam i različitost nisu ugroženi od zajednice.Sloboda njegova se završava tamo  gde počinje sloboda drugog čoveka.Dobar i pošten čovek će spasiti svet propasti. Spasiće ga svojom dobrotom i poštenjem.Svojom odbranom zajednice i ljudskih principa vrednosti.

Šta to konkretno znači?

 Da li treba da se vratimo u pećine i plemenske logore? Da li je to neki novi totalitarizam u kome treba da izgubimo svoju slobodu i svoj ljudski i nacionalni identitet? Da li treba da se odreknemo svih dostignuća savremene civilizacija da bismo izašli iz krize čovekovog identiteta?

Alternativa se stvara.Alternativa se uči.Alternativa se živi. To ne znači da treba da bosi idemo po ulicama i da se čeličimo za neku novu totalitarnu demagogiju,niti da uništimo internet,kompjutere i mobilne telefone, u nekom ludističkom pokretu jurodivih kreditnih dužnika,nego da svu savremenu tehniku i tehnologiju stavimo u funkciju očovečenja.Danas to nije tako.Danas je čovek okovan novim tehničkim spravama i postao je dekorativni privezak  na uključenom laptopu.Obeleženi logoraš u bodljikavim društvenim mrežama.Zavisnik koji se bode USB  flešom da bi dobio novu dozu pripremljenih narkotika.

Kako da se očovečimo?

Očovečenje mora da pođe iznutra. Iz same čovekove prirode.Čovek treba u sebi da potraži temelje svog uspenja.Mora da se posveti i da se potrudi.Nije lako postati dobar i pošten,mnogo se lakše postaje zao i pokvaren.Čovek mora da uči i da vežba.Neko ima prirodan talenat i lakše će da uspe.To su izabrani.Njihova odgovornost je veća od ostalih ljudi.Posvećenici svojim životom pokazuju put očovečenja.Oni su predvodnici koji pomažu ostalima.Često su prinuđeni i da se žrtvuju. To je sastavni deo njihovog života.Rade sve zbog sebe i svog spasenja.Ne traže zbog toga nikakve privilegije ili koristi.Ostali treba da se osmele i krenu za njima.Treba da pogledaju u svoju dušu i odluče.Ne smeju da donose odluke na silu ili uz pritisak.Slobodni su u izboru.

Kako početi?

Počinje se razmenom ideja.Savremene društvene mreže su idealne za širenje nove filosofije življenja.Nije više važno gde se nalazimo, nego koje ideje nosimo i kako ih u životu sprovodimo.Primitivci i prostaci su samo oni koji ne prihvataju očovečenje.Uspeh se meri količinom dobrote koju prenesemo na druge ljude.Ne treba očekivati da svi isto mislimo.Niti da se svi isto ponašamo.Niti da svi budemo isti.To već imamo u bankrotiranom komercijalnom totalitarizmu.Različitost je nužnost koju prihvatamo.Tolerantnost je samodsciplina u razumevanju drugih.Sve slobode su dozvoljene koje ne ugrožavaju slobode drugih ljudi i slobodu same zajednice.

Razmena ideja ne znači večno okretanje u krug jednih istih poruka.Ne znači lečenje svoje sujete i taštine.To blebetanje zovem mrsomuđenje,masturbiranje i samozadovoljavanje narcisoidnosti nedelatnog čoveka. Napisao sam na svom portalu šta mislim,ispraznio sam se,sve sam im rekao,sada mi je lakše i sada mogu da nastavim da parazitiram,da lenčarim,da smrdim i da potonem u kloaku života koji mi se zgadio.Razmena ideja se nastvlja zajedničkim delanjem i permanentnim učenjem.Učimo jedni od drugih.Učimo neprekidno.Učimo na svakom mestu.

Kako učimo?

Mišljenja sam da je ključno vraćanje na sama izvorišta.Moramo se napiti vode sa samih izvora vrela života. Tamo je izvorska voda najčistija.Oni koji su je pili i koji su pročišćeni,pokazuju put novima.Obučavaju ih kako da pronađu sopstveno spasenje.Učenje se odnosi na vraćanje drevnim kulturama,starim misliocima,filosofima,naučnicima,književnicima  i istinama koje smo zaboravili ili zanemarili.Moramo ponovno sve to da isčitavamo ,važi za sve one koji su nekada čitali,odnosno moramo da  otkrivamo novi svet onima koji nisu imali prilike da se upoznaju sa tim svetom.Učenjem i vežbanjem ćemo produbiti naše misli i ojačaćemo  u našoj veri u očovečenje civilizacije.Novo učenje mora da očisti gomile intelektualnog smeća koga je stvorila razastrla komercijalna civilizacija.Ozbiljna reciklaža će se izvršiti tog otpada, tako da će ostati  opšta dobra koja su nam potrebna za naš dalji rad.

Kako delamo?

Uporedo dok učimo i vežbamo organizujemo se i delamo.Nemao vremena za gubljenje.Povezujemo se u jednu mrežnu – organizaciju.Ako hoćemo da uspemo,moramo biti organizovani.Ako se organizuju oni koji nose zlo i upravljaju našim sudbinama, onda je logično da se organizuju i dobri i pošteni ljudi koji nose ideju spasa i očovečenja.Organizujemo se u svim oblastima života :politički,biznis,kultura,nauka,obrazovanje i svuda gde dobri ljudi hoće da delaju.Organizacija je široka i otvorena za sve.Granica razvoja organizacije nema.Jedina granica je u moralnoj vertikali koju svi poštujemo i čuvamo.Uspeh merimo u količini dobra koje smo podarili zajednici, odnosno merimo se svi na osnovu ostvarenih rezultata.Tako čuvamo organizaciju od lenjivaca,prevaranata,probisveta i loših ljudi koji pokušavaju,ne shvatajući ideju, da nešto sitno ućare za sebe.Otvorenošču,iskrenošću,radom,štednjom,zalagnjem i posvećenošću  oslobodićemo se loših ljudi koji danas mešetare u svim organizacijama.Na isti način ćemo se osloboditi tajnih službi,sekti,špijuna i stranih dušebrižnika.Ništa nećemo da krijemo.Ništa tajno ne radimo.Nikakav kriminal ne spremamo.Sve je otvoreno i dostupno svima. Svako je slobodan da bira i da bude biran.

Organizacija je otvorena iznutra i svako može da se uključi kada misli da mu to odgovara i da izađe kada mu se učini da se umorio i da ne može više da izdrži.Sloboda  pripadanja pokretu za očovečenje znači i odgovornost za svoje delovanje.U stvorenoj dobroj atmosferi, stvaraju se uslovi za istinski i temeljni preobražaj društva.Dobri ljudi stvaraju dobro društvo.Dobro društvo stvara dobre prilike dobrim ljudima.Zajednica dobrih ljudi stvara dobru polaznu osnovu za bolju budućnost.

To su večne istine koje smo zaboravili i kojima se moramo vratiti.Ništa nije bilo da pre nas nije bilo.I ništa neće biti da pre nas nije već bilo.Naša društvena odgovornost je da to razumemo i da se tako ponašamo.Na taj način možemo spasiti čovečanstvo i planetu od propasti.Na taj način možemo pomoći sebi,svojoj porodici,svojoj kompaniji i državi da pobedi narastajuću krizu.

O ovoj alternativi niko danas ništa ne govori. Zabili su glave u pesak i čekaju da kriza sama prođe.Nastavljaju da štampaju lažni novac i uvode nove obmane u totalitarnom sistemu.To neće rešiti krizu.Naprotiv, to će još više doprineti razbuktavanju krize.Ruši se jedno doba laži i prevara.Najvažnije je da vodimo računa da se te zidine ne sruše na nas.Treba se na vreme izmaknuti.Ne možemo da im pomognemo.Treba se organizovati za novo doba.Treba da delamo zajedno.

Kako konkretno?

Naučite da slušate druge ljude.Nemojte da ponavljate ono što je već rečeno.Nemojte da slušate sami sebe.Naučite da radite u timu.Tako vam ostaje više slobodnog vremena.Učite.Čitajte i pišite.Mislite svojom glavom.Naučite da se racionalno ponašate.Nemojte gubiti vreme na one koji ne mogu i ne žele da se menjaju.Njih će vreme otrezniti.Budite štedljivi i skromni.Naučite da dajete.Naučite da pružate.Ne odbijate poslove,jer vas svaki posao vodi ka boljem poslu.Vežbajte duh i telo svakodnevno.Vežbajte se u vrlini.Pomozite drugima.Branite zajednicu da bi zajednica branila vas.Budite iskreni i otvoreni.Stvarajte čitav život i uživajte u svom stvaralaštvu.Živite ispunjeni današnjim danom i planirajte mudro.Ne može se ništa preko noći promeniti,morate biti strpljivi i uporni.Branite svoju slobodu i slobodu zajednice.Budite pravdoljubivi.Čuvajte zdravlje i čistotu duše.Uhvatite ritam novih ideja za očovečenje zajednice.

Da li je to dosta?

Ukoliko smo sve ovo preuzeli,ukoliko smo spremni na odricanje i žrtvu,ukoliko delamo prema principima zajednice,ukoliko smo posvećeni i odani,odlučni i borbeni,ukoliko niko ne može da nas potkupi i proda, onda smo na dobrom putu da pobedimo krizu i pomognemo sami sebi,svojoj porodici,državi i nacij.Na putu da pomognememo zabludelom i izgubljenom čovečanstvu. Gradimo našu novu zajednica.Ne možemo biti bahato srećni i pohlepno raskalašni dok poslednji čovek na planeti ne bude imao normalne uslove za život,dok ne bude slobodan da bira svoj život i svoju budućnost.

Da li je to moguće?

Ako ovaj put izbavljenja nije moguć, šta je moguće? Koje je bolje rešenje? Užasavam se pri pomisli šta nas čeka ukoliko ne uspemo da se na vreme zaustavimo i krenemo novim putem koga smo pokazali.Putem koji je moguće ostvariti i koji pripada dobrom čoveku.

 

Gde smo tu mi?

Ličnim očovečenjem postajemo bolji.Otvara nam se oslobođena društvena mreža za naše ideje i delovanje.Vršimo nadogradnju  uzimanjem i pružamo svima ono što pripada samo nama.Spašavamo sebe i svoje porodice.Učimo i vežbamo u novim društvenim okolnostima.Ispunjeni smo i kreativni za nove poduhvate.Pomažem Srbiji i Srbima da se oslobode zavisnosti i da postanu istinski slobodni. Pomažem svim građanima sveta da postanu deo moje zajednice, jer zajednica sveta je u meni.

To je naš odgovor na krizu.Naš doprinos očovečenju zajednice.Naša alternativa. Istrajaćemo u tome i borićemo se za naše ideale.To je teži i mukotrpniji put,nego da se predamo i odustanemo.

Pobedićemo ih svojom dobrotom i ljubavi.

Beograd, 21.12.2011