Početna Sadržaj Osvetljenja KAKO KOŠTUNICA PRIVATIZUJE

KAKO KOŠTUNICA PRIVATIZUJE

1575
0

 Pismo malih akcionara C marketa čelnicima EU
Mišković i Beko opljačkali 132 miliona evra
Pripremile: e-Novine   
 
Izgubljeno opušten u prevodu: Miroslav Mišković, veliki prijatelj radničke klase
Photo: BETASlučaj prodaje C marketa o kojem smo u nekoliko navrata pisali u e-novinama opet je aktuelan, posle pisma malih akcionara upućenog čelnicima Evropske Unije. Otkriva se ono što je već bivši direktor C marketa Slobodan Radulović pisao: da su u čitavu pljačku uključeni Miroslav Mišković, Milan Beko, Vojislav Koštunica, Predrag Bubalo, Dragan Jočić, a posebno je zanimljiva uloga Branka Pavlovića koji je tobož radio za akcionare, a u stvari bio čovek zadatka Miroslava Miškovića. Pismo malih akcionara objavljujemo u celini

 

 
Da proslavimo prodaju C marketa: Koštunica Vojislav u tečnom stanju
Photo: StockPLJAČKA DOGOVORENA SA VOJISLAVOM KOŠTUNICOM: Imajući u vidu da ste u skladu sa Vašim funkcijama koje obavljate zaduženi za prijem Srbije u EU, mi, bivši akcionari C marketa odlučili smo da Vam se obratimo sa molbom – u skladu sa evropskim stavom da je vladavina zakona ključni element na putu Srbije ka EU – da nam pomognete i naterate vlasti u Srbiji da ispoštuju vladavinu zakona u našem slučaju. Jedino na taj način mi, bivši akcionari C marketa, možemo dokazati da su nas tajkuni Mišković i Beko, uz direktnu pomoć Vlade Srbije i njenog predsednika, prevarili i naterali da predamo svoje akcije Miškoviću i Beku po cenama koje su bile četiri puta niže od realnih, kako bi nam na taj način ukrali 132 miliona evra.

Upoznati smo da je Evropska komisija naložila vlastima u Srbiji da preispitaju privatizacije 24 firme i da je jedna od tih spornih privatizacija i privatizacija C marketa, što nas je dodatno ohrabrilo da Vam se obratimo za pomoć. Mi, mali akcionari, smo bili žrtve dobro planirane nezakonito-korupcionaške privatizacije C marketa koju su Miroslav Mišković i Milan Beko organizovali i sproveli zajedno sa Vladom V. Koštunice. O kakvoj se nezakonito-korupcionaškoj aferi radi, najbolje se možete uveriti ako pročitate: “ Izveštaj o C marketu Saveta za borbu protiv korupcije“.

MEMORANDUM, PLAN ZA PLJAČKU: Mi, bivši vlasnici C marketa smo tek u oktobru 2007. godine, kada je jedan broj malih akcionara prisustvovao saslušanju našeg konsultanta Branka Pavlovića u predmetu tzv. „stečajna mafija“, saznali ko je sve učestvovao i kreirao našu prodaju akcija. Tada smo saznali da su 19.08.2005, na zahtev predsednika Vlade Vojislava Koštunice vlasnik Delte Miroslav Mišković, vlasnik Laderne i Novafina Milan Beko i direktor C marketa Slobodan Radulović, potpisali Memorandum o razumevanju. Uvidom u potpisani Memorandum smo shvatili da je 30.11.2005. prodaja naših akcija Miškovićevom i Bekovom Primeru C obavljena tačno onako kako je napisano u Memorandumu:

1) U Memorandumu piše: „Realizacija projekta će se izvršiti ponudom za preuzimanje C marketa od kompanije Primer C“. Preuzimanje C marketa je izvršeno 30.11.2005. godine preko kompanije Primer C.

2) U Memorandumu piše: „Dogovoren je odnos vlasničkog učešća u vrednosti projekta i to 60% učešće Ladema B.v. i 40% učešće Delta M, odnosno njenih povezanih lica“. C market je 30.11.2005 god. preuzela kompanija Primer C, a vlasnici Primera C su bili 60% Ladema B.V. i 40% Delta H, odnosno kiparska off shore kompanija Hemslade, koja je 100% vlasnik Delta M.

3) U Memorandumu piše: „Realizacija projekta će se izvršiti ponudom za preuzimanje C marketa od kompanije Primer C, a po uslovima koje je Delta H već ponudio malim akcionarima“. Preuzimanje C marketa je izvršeno preko kompanije Primer C po ceni jedne akcije od 300 evra koju je Delta M već bila ponudila malim akcionarima preko ortačkog društva.

 
Težak je život nas udarnika: Milan Beko, jedan od vlasnika Srbije
Photo: G.Srdanov4) U Memorandumu piše : „Delta M će preuzeti vlasništvo kompanije Primer C u dogovorenom procentu shodno članu 3“. Delta M je u februaru 2006 god. postala 100% vlasnik Primera C tako što je Milan Beko prodao Miškoviću Laderninih 92.400 akcija (60% vlasništva u Primeru C) po ceni od 1.200 evra. To je četiri puta viša cena od 300 evra, koliko je Beko, samo tri meseca ranije, platio akcije nama akcionarima. Pored iznetog saznanja o potpisanom Memorandumu i njegovoj ulozi u preuzimanju C marketa, u to vreme smo saznali i istinu da je ukupna vrednost C marketa, pre njegovog preuzimanja od strane Primera C – iznosila 335 miliona evra i da se sastojala iz tri pozicije;

a) fer tržišne vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 159.500.000 evra

b) vrednosti sporednih kapitalnih dobara u iznosu od 26.000.000 evra

c) vrednosti tržišne pozicije C marketa od 150.000.000 evra.

Dakle, saznali smo da je vrednost 77% našeg  privatnog kapitala u C marketu iznosila  258 miliona evra, a da je Primer C (odnosno njegovi vlasnici Mišković i Beko) 75% našeg privatnog vlasništva kupio za 42 miliona evra, plaćajući jednu akciju 300 evra, iako je stvarna vrednost jedne naše akcije bila 1.200 evra.

VELIKA DRŽAVNO-TAJKUNSKA PREVARA: Nakon svih tih saznanja, nas više od 1.500 malih akcionara, jula 2008. tužilo je Primer C, odnosno tužilo njenog vlasnika Miroslava Miškovića za nadoknadu štete:

*Zato što nas je, uz pomoć Vlade V. Koštunice doveo i održavao u zabludi da je C market pokradena i uništena firma od strane tadašnjeg direktora S. Radulovića i da je C market firma bez vrednosti, kako bi nas na osnovu te prevare naterali i primorali da prodamo svoje akcije Miškoviću i Beku po cenama koje su bile četiri puta niže od njihove stvarne vrednosti;

 
Odabran da bude žrtva: Slobodan Radulović, bivši direktor C marketa, danas na poternici Interpola po zahtevu Srbije
Photo: seebiz.eu*Zato što smo naknadno saznali da je Mišković sa predsednikom Vlade V. Koštunicom dogovorio način, uslove i cenu po kojoj će se kupiti akcije od malih akcionara. Što je i potvrđeno u Memorandumu o razumevanju koji su, po nalogu predsednika Koštunice 19.08.2005. potpisali Mišković, Beko i Radulović;

*Zato što smo na osnovu uvida u tekst potpisanog Memoranduma shvatili da je prodaja naših akcija Miškoviću i Beku, novembra 2005. obavljena po uslovima i cenama koje su dogovorili V. Koštunica i Mišković i kako je napisano u Memorandumu.

Naši advokati su u tužbi protiv Primera C, odnosno protiv Miškovića, vlasnika Primera C, izneli dokaze da smo na osnovu dobro isplanirane i precizno izvršene korupcionaško-nezakonite privatizacije C marketa pokradeni za 132 miliona evra. Radi lakšeg hronološkog praćenja nezakonite privatizacije C marketa, naši advokati su sudu izneli detaljne dokaze da je to preuzimanje sprovedeno u tri etape.

Mi ćemo u nastavku našeg obraćanja Vama u najkraćim crtama ponoviti dokaze koji su prezentovani sudu.

Cilj prve etape je bio da nas, male akcionare, ubede da je C market propala firma i da je za nas jedino rešenje da prodamo svoje akcije Miškoviću po ceni koju je on ponudio.

Cilj druge etape je bio da Mišković sa predsednikom Vlade V. Koštunicom dogovori način, uslove i cenu po kojima će on i Beko preuzeti akcije od nas, malih akcionara.

Cilj treće etape je bio da Mišković postane 100% vlasnik Primera C, odnosno vlasnik 75% privatnog kapitala u C marketu.

Prvu etapu je u dogovoru i u koordinaciji sa Miškovicem realizovao Branko Pavlović. Zadatak B.Pavlovića je bio da: ubedi male akcionare da je C market upropašćena i pokradena firma od strane S. Radulovića, tadašnjeg direktora C marketa; ubedi akcionare da je Radulović uzurpirao svu vlast u C marketu i da sakriva da je C market u gubicima; ubedi sve u C marketu da je zbog svega toga C market firma bez vrednosti i da Radulović onemogućava prodaju akcija; ubedi akcionare C marketa da je Mišković jedini koji može da kupi njihove akcije i na taj način natera male akcionare da prihvate Miškovićevu ponudu da mu prodaju akcije po 300 evra.

MRAČNA ULOGA BRANKA PAVLOVIĆA: Naše udruženje malih akcionara je, ne znajući da postoji dogovor između Miškovića i Pavlovića, prihvatilo da sa Brankom Pavlovićem u decembru 2004. sklopi Ugovor o pružanju konsultantskih usluga. Na osnovu potpisanog ugovora zadatak konsultanta B. Pavlovića je bio da: omogući članovima udruženja sve oblike prodaje akcija; utiče na kreiranje cene akcija; održi i poveća homogenost akcionara; potpuno istinito informiše udruženje o svim pitanjima u vezi prodaje akcija i o svim kontaktima koje će imati sa potencijalnim kupcima; preduzima i sve radnje potrebne za postizanje što povoljnije cene akcija.

 
Advokat, patriota i Miškovićev službenik: Branko Pavlović, čovek zaljubljen u Deltu
Photo: StockDa bi uspešno završio zadatak koji mu je Mišković postavio, Pavlović nas je na sastancima koje je imao sa nama ubeđivao da je C market pokradena i uništena firma i na taj način uporno stvarao lažnu sliku o uništenosti C marketa. Tvrdnju da je C market pokradena i uništena firma od strane Radulovića, Pavlović je uporno i sistematski ponavljao u svim medijima. Medijski prostor i sve medijske nastupe Pavloviću je obezbedila i platila Miškovićeva Delta M. Sinhronizovanim nastupom u direktnim kontaktima sa nama i u agresivnom medijskom nastupu, Pavlović je uporno stvarao javnu sliku da je C market pokradena i uništena firma. To je išlo tako daleko da je na zakupljenom terminu na radiju Studio B, Pavlović ponavljao da je „gospodin Slobodan Radulović mrtav čovek, samo mu to još niko nije saopštio“. Ovakvim izjavama Pavlović nam je slao poruku kolika je moć ljudi koji stoje iza njega. Nakon svih tih medijskih nastupa i slike koju je stvarao kod nas i u javnosti o C marketu i o S. Raduloviću, Pavlović nas je obavestio da je Mišković predložio da formiramo ortačko društvo i u njega unesemo svoje akcije, a da će Delta M preko tog ortačkog društva kupiti akcije po ceni od 300 evra. Pavlović nam je rekao da samo Mišković ima snagu i moć kojom će preko države obezbediti kupovinu naših akcija. Celokupnu organizaciju i sve troškove ortačkog društva je finansirala Miškovićeva Delta, a mali akcionari su samo trebali da potpišu da svoje akcije unose u novoformirano ortačko društvo.

OBMANUTI AKCIONARI: Ortačko drušvo KPACM je formirano 19.08.2005. godine kao društvo koje se bavi nespecifičnom trgovinom na veliko, a 06.08.2005. je unet nenovčani kapital u iznosu 30.196.4 64,02 Eura, što su akcije-tj. udeli za 1610 ortaka (akcionari koji su svoje akcije uneli kao udele). Ti isti akcionari su svoje akcije prodali prilikom preuzimanja C marketa. Posebno ističemo da je u Agenciji za Privredne Registre ovo ortačko društvo još uvek aktivno i da prilikom prodaja akcija nije vršena nikakva kontrola u smislu da su te akcije upisane kao udeli ortačkog društva KPACM.

Na predlog B. Pavlovića 12.08.2005 godine (posle upisa nenovčanog kapitala, a pre registracije ortačkog društva KPACM ) potpisan je Ugovor da Delta M kupuje udele od ortačkog društva po ceni od 300 evra za jednu akciju. B. Pavlović je 12.08.2005 god. sa Deltom M preko udruženja ugovorio i od Delte M naplatio usluge koje je uradio da bi Delta M postigla dogovor sa malim akcionarima oko cene od 300 evra po jednoj akciji.

 
Kad bih ti ja pričao kako je Pavlović zajebao akcionare: Mirosklav Mišković i Dragoljub Žarković oduševljeni ulogom Deltinog Trojanca
Photo: BetaTek nakon svedočenja oktobra 2007 god. u predmetu tzv. „stečajna mafija“ na osnovu iskaza samog Pavlovića smo se u potpunosti uverili da on nije zastupao niti branio naše interese, već da je radio u korist interesa Miškovićeve Delte. Sam Pavlović je najbolje definisao svoj odnos prema Miškoviću i nas uverio da nije štitio naše interese kada je u septembru 2006 god, pred istražnim sudijom A. Vujičićem izjavio: „Praktično, ja sam odradio posao koji me je interesovao izmedju 18. i 20. avgusta 2005. godine, znam da je bio petak i kasnije je sve bila stvar rutinskog sprovođenja. Tada je zaključen Ugovor sa preduzećem Delta M“. Iz odgovora B. Pavlovića na pitanje advokata zašto nama malim akcionarima nije predložio da se izvrši procena vrednosti nepokretnosti C marketa kako bi se preko te procene postigla veća cena akcija od ponuđenih 300 evra u kome je rekao: „To su ljudi koji su proveli ceo vek u C marketu i šta ja imam njima da objašnjavam, ne nisam im ništa predlagao ni objašnjavao“, shvatili smo da je Pavlović branio interese Miškovićeve Delte, a ne naše interese. Iz zapisnika sa salušanja B. Pavlovića smo takođe saznali da je on odbio da razgovara sa Ašmorom iz Londona o cenama naših akcija sa obrazloženjem: „Neću ja da ga navodim na cenu. On mora da iziđe sa svojom cenom“.

 
Sveća za C market: Biznismen Koštunica u društvu Aleksandra Nikitovića i Matije Bećkovića
Photo: EpaORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA: Taj stav B. Pavlovića je bio u 100% suprotnosti sa interesima nas malih akcionara ciji je cilj bio da postignemo što veću cenu naših akcija nezavisno od firme koja će ih kupiti. Branko Pavlović je na pomenutom saslušanju takođe izjavio da su on i Delta znali da se preko ortačkog društva ne mogu kupiti akcije C marketa i da prodaja akcija preko ortačkog društva nije bio razlog zašto su predložili formiranje ortačkog društva, već da su formirali ortačko društvo da bi preko njega ostvarili druge ciljeve. Ovo nas je samo učvrstilo u uverenju da je Pavlović bio deo Miškovićevog tima za preuzimanje C marketa. Na osnovu svega jasno je da je B. Pavlović bio deo Miškovićeve i Bekove organizovane kriminalne grupe čiji je zadatak bio da nas, male akcionare, lažima o C marketu dovede i održava u zabludi da je C market propala i uništena firma i da nas uz lažna obećanja da će preko ortačkog društva kupiti akcije C marketa nateraju da prihvatimo cenu od 300 evra za jednu akciju koju je ponudila i odredila Miškovićeva Delta M.

Druga etapa kojom je omogućeno da Mišković i Beko na nezakonit i kriminalan način preuzmu naše akcije je urađena na osnovu dogovora koji su napravili M. Mišković i M. Beko sa predsednikom Vlade V. Koštunicom. Rezultat tog dogovora je potpisivanje Memoranduma o razumevanju.

Memorandum je bio dobro čuvana tajna i o njegovom postojanju se nije ništa znalo dve godine, iako je Slobodan Radulović još ranije dostavio sudu fotokopiju potpisanog Memoranduma. I pored toga što smo krajem 2007, zahvaljujući Savetu za borbu protiv korupcije, imali kopiju potpisanog Memoranduma i što smo bili upoznati sa svedočenjima B. Pavlovića, državni organi Srbije su negirali postojanje Memoranduma i negirali bilo kakvo učešće Vlade Srbije u procesu preuzimanja C marketa. Taj stav države je veoma jasno izneo državni javni tužilac Slobodan Radovanović u intervjuu koji je dao nedeljniku Vreme u februaru 2008 god. Na pitanje novinara: „Poslednjlh mjeseci se govori i o nezakonitoj prodaji firme C market, spominje se u tome i Miroslav Mišković, ali i ljudi iz kabineta Vojislava Koštunice. Bivši vlasnik te firme Slobodan Radulović optužen je u predmetu „stečajna mafija“. Jeste li tada, kao specijalni tužilac vodili istragu i o tome?“. Radovanović je odgovorio: „Kada se radi istraga, vodi se računa o svemu što je relevantno i što ima određeni stepen izvesnosti, sve se to prikuplja. Sve smo proverili i pred sudom je kompletan predmet. Ovo što se sada događa u javnosti to su spekulacije i manipulacije“.

 
Ne zna on ništa: Slobodan Radovanović, tužilac
Photo: emportal.rsPitanje: „Hoćete reći da se Vlada nije miješala u preuzimanje C marketa, uprkos Memorandumu o razumevanju, čiji se faksimil pojavio u medijima?“. Odgovor: „Vlada se, po onome što smo mi videli u istrazi, nije mešala u privatizaciju. Mi nismo naišli na dokaze koji bi takve tvrdnje potvrđivali. Nemamo dokaz ni da je Memorandum koji se pojavio u javnosti verodostojan, niko nije priložio bilo koji dokaz o njegovoj verodostojnosti. Sve što smo imali tek je fotokopija. Sa njom sve počinje i sve se završava. Osim nje nema ničega.“ Na osnovu ove izjave javnog tužioca S.Radovanovića smo se takođe uverili da su državni organi štitili Miškovićevo i Bekovo nezakonito i protivpravno preuzimanje  C marketa. 

ELIMINISANJE KONKURENCIJE BRANI SE NACIONALNIM INTERESOM: M. Mišković je na sastanku 22.08.2005, u poslovnim prostorijama Delte, sa grupom malih akcionara C marketa informisao prisutne „da je preko predsednika Vlade Vojislava Koštunice uspeo da izdejstvuje preuzimanje većinskog paketa akcija C marketa i da je održan sastanak između predsednika Koštunice, Miroslava Miškovića, Slobodana Radulovića i Milana Beka, na kojem je dogovoren način preuzimanja C marketa i cena po kojoj će biti preuzet“. Ovo se navodi u izjavi 16 akcionara C marketa koju su oni potpisali i dostavili Savetu za borbu protiv korupcije u junu 2007. godine.

Pitanje preuzimanja akcija od nas, malih akcionara, su Mišković i predsednik Koštunica proglasili nacionalnim interesom i zato su u Memorandumu napisali: „U interesu razvoja nacionalne privrede i efikasnog poslovanja nacionalnog tržišta, a pogotovu finansijskog tržišta, stranke su postigle sledeći Memorandum o razumevanju“. Autori i kreatori preuzimanja akcija Mišković i Koštunica su odlučili da Miškovićeva Delta u ime nacionalnih interesa preuzme akcije od nas, malih akcionara. Tom odlukom su poslali jasnu poruku Ašmoru i Merkatoru, a i ostalim organima, da je država za branioca ekonomskih i finansijskih nacionalnih interesa odredila Miškovićevu Deltu.

Ozbiljan strani investitor, kada mu se pokaže da je nalogodavac i inicijator potpisivanja Memoranduma država, odnosno predsednik Vlade te države, a u kome se jasno kaže da se sve što piše u Memorandumu radi u nacionalnom interesu, pa se još u tom Memorandumu napiše da će se ti nacionalni interesi odbraniti tako što će Delta preuzeti akcije od malih akcionara – shvatiće da u državi gde je predsednik Vlade inicijator takvog Memoranduma, nema slobodnog tržišta, pa prema tome nema ni uslova za slobodno tržišno nadmetanje. Ozbiljan investitor će shvatiti da ne treba ulaziti u konflikt sa državom i onom kompanijom koju je država odredila da brani nacionalni interes, a u ovom slučaju je to bila Miškovićeva Delta. Ozbiljna kompanija, kao sto je Merkator, razume poruku države kada pročita takav Memorandum i odustaje od takmičenja.

Državni organi koji su ispod nivoa Vlade i predsednika Vlade, kao što je to Komisija za hartije od vrednosti (KZAHOV), jako dobro shvataju šta znači kada se u Memorandumu, čiji je inicijator predsednik Vlade, napiše „u interesu razvoja nacionalne privrede“ , a kada se tim Memorandumom još i precizira i kako će se realizovati ti nacionalni interesi, onda je  jasno  da je odluka KZHOV da eliminiše Ašmor iz  nadmetanja za preuzimanje akcija C marketa, bila deo dogovora između predsednika Vlade Koštunice i Miškovića.

 
Kad Mišković zabrani putovanje, ja nigde ne idem: Milko Štimac, poslušnik
Photo: StockKRAĐA OD 132 MILIONA EVRA: Mi, mali akcionari, smo u nekoliko navrata razgovarali sa predsednikom KZHOV Milkom Štimcem. Razgovori su se ticali pravne procedure koja se sprovodi u KZHOV kada se privatizacija vrši putem preuzimanja. Za nas je veliko iznenađenje bilo saznanje koliki ogroman uticaj na M. Štimca ima M. Mišković. Sam Štimac je našem predsedniku Udruženja posvedočio da je prilikom odlučivanja o preuzimanju C marketa već bio ušao u voz na putu za Zagreb, ali mu je Mišković naredio da ne putuje, što je on i učinio.

Umesto da su država i predsednik Vlade obezbedili da se na slobodnom tržištu formira cena naših akcija, oni su u dogovoru sa Miškovićem i Bekom, suštinski eliminisali slobodno tržiSte, i to sve pod firmom razvoja nacionalne privrede i efikasnog poslovanja nacionalnog tržišta. Tim protivpravnim i kriminalnim dogovorom između Miškovića, Beka i predsednika Vlade Koštunice, eliminisano je slobodno tržište i suštinski su tim dogovorom eliminisani Ašmor i Merkator iz konkurencije za preuzimanje akcija od nas malih akcionara.

Na osnovu svega što smo izneli je jasno da smo mi, mali akcionari žrtve dobro organizovane Miškovićeve i Bekove kriminalne grupe koja je organizovala i realizovala pljačku nas, bivših vlasnika C marketa, kojom su nam ukrali 132 miliona evra.

MEDIJSKO ĆUTANJE: Treća etapa kojom je Mišković postao 100% vlasnik Primera C, odnosno vlasnik 75% C marketa je završena februara 2006. Beko je Miškoviću u februaru 2006 god. prodao 92.400 Laderninih akcija (60% vlasništva u Primeru C) po ceni od 1.200 evra za jednu akciju. Tih 92.400 akcija je Beko u novembru 2005 god. kupio od nas, malih akcionara po ceni od 300 evra za jednu akciju. Beko je na 92.400 akcija, samo u roku od tri meseca zaradio – 83 miliona evra. Ova poslednja etapa u korupcionaško-nezakonitom preuzimanju C marketa je krunski dokaz da smo mi , bivši vlasnici C marketa, žrtve kriminalne sprege državnih institucija i vlasnika krupnog kapitala. Sve ovo vreme, nakon saznanja da smo prevareni i pokradeni od strane Miškovićeve i Bekove kriminalne grupe, uporno smo pokušavali da preko medija upoznamo javnost na koji način smo prevareni i   pokradeni.

Uglavnom, to medije u Srbiji nije zanimalo. U retkim prilikama, i to uglavnom posle naših javnih okupljanja i protesta kojima smo javnosti i vlastima skretali pažnju na naš problem, mediji koji su pod kontrolom tajkuna Miškovića i Beka, a to je većina medija u Srbiji, propratila je te naše zahteve identičnim komentarima: Sami ste pristali da prodate akcije i kome se vi to žalite; Dobro ste zaradili prodajom akcija i budite srećni zbog toga; Mnogi,  koji su isto tako bili zaposleni kao i vi, ostali su bez bilo kakvih prihoda od akcija; Pogledajte druge koji nisu imali sreću kao vi da zarade na akcijama.

Takav odnos medija nas je uverio da je to bio samo nastavak medijskih manipulacija kojima su iznošene laži i dezinformacije o uništenosti C marketa, kojima su pripremali teren Miškoviću i Beku da na nezakonit i kriminalan način preuzmu naše akcije. Medijima nije bilo interesantno da ispitaju i istraže zašto se Koštuničina Vlada umešala u prodaju naših privatnih akcija, a to još pravdala nekakvim nacionalnim interesima. Zašto je medijima zasmetalo da mi tražimo da nam Misković i Beko plate realnu cenu naših akcija, a istim medijima nije zasmetalo što je Beko u roku od samo tri meseca prodajom tih naših akcija zaradio 83 miliona evra.

 
Ja sam, Borise, uvek tebe najviše voleo, više od Voje: Mišković se ispoveda Tadiću
Photo: StockZaštitu naših prava smo tražili preko redovnih institucija, odnosno preko suda. Sve što smo ovde izneli smo još šire argumentovali u tužbi koju smo juna 2008 god. podneli Trgovinskom sudu u Beogradu protiv Miškovićevog Primera C. Tu našu tužbu je odbio Trgovinski sud u Beogradu. Podneli smo žalbu Višem trgovinskom sudu u Beogradu protiv presude koju je doneo Trgovinski sud. Privredni apelacioni sud u Beogradu je u februaru 2011 god. odbio našu žalbu i potvrdio presudu koju je, u septembru 2009, doneo Trgovinski sud u Beogradu.

TAJKUNI POD ZAŠTITOM: Samo nekoliko dana nakon donošenja presude Apelacionog privrednog suda, Delta Holding je prodala Delta Maksi u čijem sastavu je i C market – belgijskom Delhaizeu. Očigledno je da je samo čekana ta presuda da se objavi prodaja Delta Maksija. Naši advokati su podneli zahtev za reviziju presude Privrednog apelacionog suda Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu. U agenciji   za  privatizaciju Republike Srbije i Centralnom registru Depoa i Kliringa hartija od vrednosti je još uvek prikazan društveni kapital za 46.303 akcija??. Vrlo je siptomatično, da bez obzira na protek svih propisanih rokova nadležni državni organi nisu reagovali da se ovaj postupak okonča i što su svojim nečinjenjem, da firme u vlasništvu M. Miškovića ne poštujući propise nanosi štetu budžetu države i akcionarima C marketa, što još jednom ukazuje na povlašćeni položaj pojedinih tajkuna.

 
Koliko sam ja tu dobar: Predrag Bubalo, posrednik
Photo: StockMoramo posebno istaći da smo u celom proteklom periodu vodili neravnopravnu borbu da dokažemo pravu istinu o nezakonitom načinu preuzimanja C marketa uz perfidnu ulogu pojedinih ministara (Bubala, Jočića,..), kao i samog predsednika bivše Vlade Srbije V. Koštunice. Jedinu podršku da se preispita ceo postupak privatizacije pružao nam je Savet za borbu protiv korupcije, koji je još 2007 god. dostavio Vladi Srbije i Tužilaštvu Izveštaj o spornoj prodaji C marketa. Očekivalo se da se ovaj Izveštaj procesuira i čak da se protiv određenog broja lica podnesu krivične prijave. Međutim, po tom Izveštaju nije ništa učinjeno.

Nadamo da će Evropska komisija istrajati u zahtevu da Srbija ne može računati da će početi pregovori za prijem u EU bez striktnog poštovanja vladavine zakona. Bez te pomoći EU, radi koje smo Vam se i obratili ovim dopisom, u Srbiji neće doći do promene odnosa u poštovanju vladavine zakona, a bez te promene mi nemamo nikakvu šansu da se izborimo za svoja prava, jer u Srbiji sada vlada pravo moćnih, a najmoćniji su su oni iz sprege političara i tajkuna.

*Za grupu malih akcionara koji su tužili Primer C: B. Prgomelja, predsednik Skupštine Udruženja akcionara C marketa