Početna Sadržaj Književnost Kain

Kain

4749
0

Biblijska priča o prvom zločinu koji se desio kada je brat ubio brata. Tako počinje poniranje. Prvim ubistvom. A krv brata , rođenog, nevinog, pokreće igru zločina. Igru dobra i zla. Života i smrti. Igru koja traje. I ne prestaje. Kojoj se kraj ne vidi. Ili mi nećemo da ga vidimo. Ali igra produžava nadu. I veru. Da spas može doći. Da se zlo može pobediti. U nama. Samima.
Pripovetka „Kain“ je deo zbirke „Poniranje“.

Preuzmite priču Kain

Zbirka priča „PONIRANJE“ sastavljena je od 9 priča iz različitih vremenskih epoha i razmatraju onu drugu stranu naših života, stranu koja ide nasuprot od vertikale, put na dole, put ka onome mističnom i mračnom koje se nalazi u svakom čoveku, put kojim se najlakše i najbrže čovek može otisnuti u trenucima nevolje, slabosti ili odsustva snage za istrajavanje u iskušavanju, put koji vodi od tačke SAMOSPOZNAJE na dole, prema ponoru, prema onome što još nije istraženo u čovekovoj prirodi, put prema DEMONU koji se skriva u svakom čoveku i koji vreba priliku da ovlada čitavim čovekom.

Hoće li demon pobediti zavisi od niza okolnosti ali, u prvom redu, od samoga čoveka i njegove spoznaje o sebi, čovečanstvu, svojoj misiji na zemlji i ličnoj snazi da kontroliše sebe, svoje nagone i svoju taštinu jer, kada sve uzmemo u obzir, taština nas može pretvoriti ili u apostola jevanđelja ili u zlikovca.

Tanka je linija razdvajanja i zbog toga, preventivno gledano, trebamo biti vrlo oprezni sa tumačenjem čoveka. Kako danas stvari stoje sa savremeni čovekom, kako se danas komercijalna civilizacija nalazi na pogrešnom putu razvoja, kako smo, već duži niz vekova, pogrešili pravac i smer kretanja civilizacije, kako se čovek toliko otuđio sam od sebe i drugog čoveka, kako sumanuto uništava prirodu oko sebe, preteći da istrebi ne samo životinjski i biljni svet, nego i svoju sopstvenu vrstu, mišljenja sam da je demon uveliko ovladao svima nama, da mi više ne možemo da ga kontrolišemo.

Kako će sve to da se završi, teško je prognozirati ali, u svakom slučaju, ako se svi trendovi razvoja civilizacije nastave, ako ne dođe do zaustavljanja srljanja u propast, ako se ne stane sa ludostima, ako se ne povuče kočnica na vreme i ne preispita dosadašnja sumanuta vožnja na rubu pameti, ako se ne vratimo osnovnim pitanjima smisla, svrhe i suštine čovekove egzistencije na planeti, postoji velika opasnost da se čitava istorijska kompozicija našeg kretanja od pećinskog čoveka iz Altamire pa sve do kompjuterskog genija sa Vol Strita, surva tačno u čeljusti Demona koji, kao na Gojinoj slici kada Saturn proždire svoju decu, jedući ih od glave, pohlepno proždire sve što je nesretni čovek stvorio. Takav kraj civilizacije biće samo dokaz da je čovek najneinteligentnije biće u živom svetu, da je njegova glupost svemirska pojava i da nije moguće pobediti demona u sebi. A šta onda? Ništa. Treba čekati neku novu priliku.

PLAN PISANJA „PONIRANJA“

1. KAIN – priča o prvom ubistvu, objavljeno;
2. VRAČ – priča o prvoj manipulaciji, napisano;
3. PESAK – priča o Ramzesu Velikom, priča o megalomaniji, pohlepi i smislu umetnosti, trećina napisana;
4. BRUT – priča o ubistvu tirana u staroj Grčkoj i odgovornosti naroda;
5. AJŠA – priča o verskoj isključivosti i zločinu iz fanatizma u VII vek n.e;
6. IKONA – priča o početku propasti hrišćanstva 1204. godine;
7. PAD – priča o padu Vizantije, 29. maja 1453. i Konstantinu XI Dragašu;
8. TRAKE – priča o potrošačkoj civilizaciji, Fordu i 1933. godini;
9. INAT – priča o srpskoj tragediji na kraju XX veka.