Početna Tekstovi i kolumne Svedok JUTUTUNSKA JAHAHAHA

JUTUTUNSKA JAHAHAHA

1135
0
SHARE

U DRŽAVI  JUTUTUTU
PREMIJER DRUGI BALAKAHA
OBEÆAO SVOM NARODU
DA ÆE DATI JUHAHAHA. ( Ustav)

SAMO NEKA BUDU VERNI,
NEK POSLUJU O SVOM “LEBU",
NEKA ÆUTE I NEK ŽMURE,
NEKA TRAŽE SPAS U NEBU.

U DRŽAVI JUTUTUTU
PREDSEDNIK PO VOLJI KAKATUTU
OBEÆAO CELOM SVETU
DA POŠALJE HAGALUTU. ( optužene)

SAMO NEKA ŽELJE KAŽU,
NEK OTVORE USTA ŠIROM,
NAKA PUZE I NEK LAŽU,
NEK ÈEKAJU JARAM S MIROM.

U DRŽAVI JUTUTUTU
MINISTAR O SVOM KRUHU
OBEÆAO GLADNOM PUKU
DA UKINE JUKUKUKU. (porez)

SAMO NEKA KREDIT DIGNU,
NEK KUPUJU SVE ŠTO STIGNU,
NEK GA TROŠE SVE U LETU,
NEK DUGUJU CELOM SVETU.

U DRŽAVI JUTUTUTU
DUHOVNI PASTIR RUHUHUHU
OBEÆAO SVOME STADU
DA DONESE JAHAHUHU. (savest)

SAMO NEKA BUDU OVCE,
NEKA TROŠE TUÐE NOVCE,
NEKA BLEJE I NEK MRÈE,
NEK BRABONJAJU I NEK TRÈE.

U DRŽAVI JUTUTUTU
UÈENJAK MUDRI KUPITUTU
OBEÆAO SVOME DOBU
DA PODARI  JAPATUTU. (znanje)

SAMO NEK SE GLAVOM KLIMA,
NEK PRODAJU ROG ZA SVEÆU,
NEK SE SLUŽE I NEK MEÆU,
NEK ZAVIDE KO ŠTA IMA.

U DRŽAVI JUTUTUTU
BOGATAŠ DOBROTVOR TUTAMUTU
OBEÆAO SVOJOJ RAJI
DA PODELI  JAHAHUTU. (kapital)

SAMO NEKA GLAS MU DAJU,
NEKA BEDA BUDE SVIMA,
NEKA TRPE I PLAÆAJU
NEKA BAR ON NEŠTO IMA.

POSLUŠAŠE JUTUTUNCI,
PLAÆALI SU JUHUKUKU,
TRPELI SU, ÆUTALI SU,
GLASALI SU LELEKUKU.

U PROLEÆE SVAKOG GODA,
PRED IZBORE, KAO RODA
SKOÈI  NA KROV BALAKAHA
PA POVIÈE IZ SVEG GLASA:
"OJ NARODE, NEMA SPASA!
DOBIÆETE JUHAHAHA!"

A PREDSEDNIK KAKATUTU,
ZAGRLIO TUTAMUTU,
UZJAHALI JAHATUTU,
SVETU ŠALJU HAGALUTU.

A DUHOVNIK RUHUHUHU,
ZATURIO JAHAHUHU,
UTRNUO SVEÆU DUHU,
ZANJUNJKAO: KUKU – HUHU!

A UÈENJAK KUPI TUTU,
SEDE SAM NA JAPATUTU,
UZE PARE TATAMUTU,
PA POVIKA: " TUTU – TUTU! "

SVI SE GROHOTOM SMEJAT STANU,
EVROPA IM NA PRAG BANU,
ZALUPAŠE SNAŽNO, TEŠKO:
" A ŠTA VAM JE TAKO SMEŠNO?"

IL’ JE SMAŠAN BALAKAHA,
IL’ JE SMEŠAN KAKATUTU,
IL’ SU SMEŠNI HAGALUTU,
IL’ JE SMEŠAN JUHAHAHA?

JUHAHAHA, JUHUKUKU,
JAHAHUHU, JAPATUTU,
JAHAHUTU, JAHUKUKU,
JAPAHUHA, JUHATUTU,
SMEJALA SE JUTUTUTA.

EVROPA SE SMEJAT STADE,
ZABORAVI SVOJE JADE,
PODERAŠE MASKE TUDI,
"BOŽE DRAGI, HVALJEN BUDI
LUDA DANAS ŠTA NAM NUDI"

JUHUHAHA, JUHUHUHU,
EVROPOM SE SADA ORI,
JAHAHAHA, JAHAHUHU,
BRAT SA BRATOM TAKO ZBORI.

SREÆNI SU TI JUTUTUNCI,
SREÆAN LI JE BALAKAHA,
SREÆAN TI JE KAKATUTU,
KAD IH TAKO RAZVESELI
PRAZNA REÈCA: JAHAHAHA.

NEK NARODI NAŠU SLAVU ZNADU
A NAS PUSTE ÈMAVATI U HLADU
NEKA SVETLI PRECI ÈUJU:
JUTUTUNSKU JUHUHUJU!

 
ZAHVALNOST:
JOVANU JOVANOVIÆU ZMAJU
1864 – 2004

SHARE