Početna Sadržaj Reagovanja Izjava emitovana u emisiji TV B92 „Timofejev“

Izjava emitovana u emisiji TV B92 „Timofejev“

905
0

Transkript izjave emitovane u emisiji TV B92 „Timofejev“,
rubrika od „Trača do istine“ dana 19.03.2007.god.

Izjava koja sledi data je od strane Popović Milete, Koordinatora Reginonalnog centra za južni Banat UMA Srbije, a uz ovlašćenje i u ime članova Udruženja akcionara Ekonomija, Bela Crkva. Izjava je data kao reakcija na emitovanu izjavu (početkom februara 2007. u istoj emisiji) jednog od suvlasnika preduzeća „Ekonomija“ a.d. (sada preimenovano u „Ecoagri Serbia“ a.d.“)

Način koji se morao koristiti da do emitovanja ove izjave i dodje možete pogledati na sledećima adresama: http://www.dragas.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=3460&Itemid=1/
http://www.dragas.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=3552&Itemid=1/
dok materijal upućen nadležnima za privatizaciju možete pogledati na adresi :
http://www.dragas.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=2303&Itemid=64/

Tekst izjave:

„Pitanja koje je Udruženje akcionara „Ekonomija“, gde su, kao i u drugim preduzećima, akcionari uskraćeni u svojim zakonskim pravima, postavila Agenciji za privatizaciju, Komisiji za hartije od vrednosti, Predsedniku Vlade i Republike i na koja se i dalje očekuju pravi odgovori:

-Zašto je 70% preduzeća, koje u svom posedu ima 2959 Ha zemljišta i druge vredne objekte i opremu, a čija ukupna neto vrednost kapitala, prema proceni Udruženja manjinskih akcionara Srbije, iznosi 17.619.876 € prodato po ceni od samo 1.180.766 €, kada Zakon o privatizaciji izričito govori o formiranju prodajnih cena prema tržišnim uslovima?

-Zašto nije korišćena procena Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, koja govori o sličnim vrednostima, a u kojoj se kaže da je izrađena na zahtev Agencije za privatizaciju?

-Kako je Agencija za privatizaciju dozvolila da se odluka o povećanju kapitala preduzeća, doneta na prvoj Skupštini odmah nakon privatizacije, i sprovede, te da se pritom ne obrati dužna pažnja da će sprovođenjem ovakve odluke, kupci preduzeća postati od većinskih – manjinski vlasnici, pa samim tim neće biti u mogućnosti da poštuju ugovor.

Zašto je Agencija za privatizaciju dozvolila dotadašnjim većinskim vlasnicima, koji su preduzeće kupili kao konzorcijum fizičkih lica i sa mogućnošću otplate kupoprodajne cene na šest godišnjih rata, da na ovaj način prodaju pravnom licu ono što još nisu ni otplatili. Dokapitalizacijom, koja prevazilazi do tada upisanu vrednost preduzeća, procenat učešća vlasništva manjinskih akcionara je prepolovljen.

Posebno čudi cena akcija prilikom ove dokapitalizacije, jer je Upravni odbor, na osnovu nekih, po njima nenaplativih, potraživanja odlučio, i pored tada aktuelne obračunske vrednosti akcija od 24,97 €, da se akcije prodaju po ceni od 13,54 €, te je kupcu cele emisije ovih akcija omogućeno da stekne većinsko vlasništvo po znatno nižoj ceni od one koja bi bila početna za berzansko trgovanje. Ostaje i pitanje zašto kupac ove emisije nije kupio 70% kapitala na aukciji po ceni koja je bila opet znatno manja i od ove za 51% vlasništva.

Kako manjinski akcionari nisu zadovoljni reakcijom nadležnih, ceo materijal su pre više od mesec dana uputili i Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal.“