Početna Sadržaj Privatizacija Hoteli na meti tajkuna

Hoteli na meti tajkuna

1351
0

Priprema se prodaja odmarališta javnih preduzeæa EPS i NIS

Više desetina ugostiteljskih objekata javnih preduzeæa vredi oko sto miliona evra BEOGRAD – Hoteli i odmarališta Elektroprivrede Srbije i Naftne industrije Srbije, posle neoèekivano bezbolnog poèetka izdvajanja iz ovih javnih preduzeæa zbog privatizacije, postaæe lak plen domaæih tajkuna. Dok se velika buka diže oko prodaje EPS-a i NIS-a, hoteli i odmarališta ovih javnih preduzeæa ostaju po strani iako njihova vrednost nije mala – oko sto miliona evra.

NIS je, inaèe, svoje hotele i ugostiteljske objekte izdvojio u ogranak nove kompanije NIS a. d. koji se zove Ugostiteljstvo i turizam, na šta sindikat nije imao veæe zamerke. Mnogo buèniji bili su sindikalci iz EPS-a koji su najavljivali štrajk, ali se sve završilo na reèima. Sindikat EPS-a bio je razjedinjen, jer JP „Kolubara“ nije podržalo štrajk. Ovo je i donekle razumljivo jer ovaj deo EPS-a nema hotele i odmarališta, a i sindikat „Kolubare“ je poslednjih dana u odliènim odnosima s Vladom Srbije.

Da su hoteli u Srbiji veoma zanimljivi za domaæe biznismene pokazuje privatizacija ugostiteljskih objekata u Beogradu. U Srbiji nema dovoljno smeštajnih kapaciteta tako da æe kupovina postojeæih objekata biti dobra investicija, naroèito isplativa zbog veza u „sistemu“, koje imaju domaæi tajkuni.

U NIS-u kažu da bi privatizacija hotela trebalo da poène u narednim mesecima. Postavljanje Boška Prosenice, dosadašnjeg šefa kabineta direktora NIS-a Željka Popoviæa, za direktora ovog ogranka samo je „dolilo ulje na vatru“. Prosenica je veoma blizak saradnik Popoviæa i, naravno, veæ poznate „ekipe“ iz naftnog sektora Gorana Novakoviæa i Vojina Lazareviæa. Hoteli NIS-a, posebno u Crnoj Gori, dugo su veæ na meti poznatog crnogorskog biznismena i politièara Vojina Lazareviæa, koji se ne usteže ni u otvaranju restorana u Beogradu. Mile Dragiæ, vlasnik istoimene firme, nedavno je kupio hotel „Moskvu“, Milorad Majkiæ je kupio „Union“ i sudski pokušava da dokaže suvlasništvo u Interkontinentalu, a nije iskljuèeno da im se neæe pridružiti i još neki aktuelni veleposednik, kao što su Miodrag Kostiæ ili Miroslav Miškoviæ.

U privatizaciji hotela EPS-a trebalo bi oèekivati više teškoæa kada se raspišu tenderi, jer æe se radnici EPS-a sigurno usprotiviti prodaji odmarališta koje koriste godinama, a u koja su ulagali, ali neæe dobiti akcije.

Vlada preuzela nadležnost

Svi hoteli EPS-a prešli su u nadležnost Vlade Srbije i ona æe doneti odluku o prebacivanju u Agenciju za privatizaciju. Slièna je i situacija i sa ogrankom NIS-a a. d. U vlasništvu EPS-a su hoteli u Budvi, Bajinoj Bašti, Beèiæima, Èanju, vile u Budvi, Buljaricama, Vrnjaèkoj banji, na Kopaoniku. Elektroprivreda ima i odmarališta u Beèiæima, Meljinama, Ulcinju, na Kopaoniku, Zlatiboru, Divèibarama kao i vikend kuæe u Budvi, na Fruškoj gori. NIS ima hotele i vile u Budvi, na crnogorskom primorju, na Zlatiboru i Crnom Vrhu. Takoðe, ova kompanija ima motele i restorane širom Srbije.

V. S.
Glas javnosti Utorak, 18. 10. 2005