Početna Sadržaj Privatizacija „Hemofarm” napušta Beogradsku berzu

„Hemofarm” napušta Beogradsku berzu

881
0

Seoba u Frankfurt
Srpsko tržište kapitala ostaje bez elitnih akcija. – Veliki gubitak za akcionare i potencijalne investitore

Nakon okončanja procesa preuzimanja akcije „Hemofarm” koncerna, čije sedište ostaje u Vršcu, više se neće kotirati na domaćem tržištu, već će se, kako je najavio predsednik UO nemačke „Štade”, Hartmut Reclaf, najverovatnije naći na berzi u Frankfurtu!

Odlazak jedne od elitnih srpskih kompanija, koja je po udelu na tržištu generičkih lekova na 27. mestu u svetu, a prva u Srbiji, velika je šteta za domaće tržište kapitala čijem razvoju je dala veliki, a po mnogima – i presudan doprinos.

Berzanski pionir

Podsećanja radi, poslovodstvo „Hemofarm” koncerna, koje će i u okrilju nemačke „Štade” ostati nepromenjeno, nije bežalo od tržišne provere vrednosti kapitala kompanije, pa su se tako akcije vršačkog koncerna premijerno pojavile na Beogradskoj berzi još 6. februara 2002. godine. Tad postignuta cena akcija od 450 dinara je, ujedno, i najniža, da bi najvišu berzansku vrednost od 12.000 dinara postigla 18. jula ove godine.

Očigledno je da je berzanska cena bila orijentir zainteresovanom investitoru, nemačkoj „Štadi”, da ponudi 146,97 evra, odnosno 12.345 dinara po akciji, smatrajući je dovoljno atraktivnom da podstakne akcionare na prodaju.

Premda i poslovodstvo „Hemofarma” i predstavnici nemačke multinacionalne kompanije na sva usta hvale aranžman o transferu vlasništva, koji je u startu garantovao preuzimanje 59 odsto kapitala, iskazujući uverenje u nastavak ekspanzivnog razvoja obe firme, nejasno je zašto se ne ostavlja mogućnost da i deo akcionara deli isto uverenje i da želi da zadrži svoje akcije tipujući na kapitalne dobitke.

Totalna kontrola

„Štada” očigledno želi kompletnu i nesmetanu kontrolu nad „Hemofarmom” imajući u vidu značajna istočna tržišta na kojima su se Vrščani dobro ukotvili, pre svega rusko, rumunsko, tržište BiH i, naravno, Srbije.

U saopštenju „Štade” se, između ostalog navodi i to da ukoliko kupi 95 odsto akcija „Hemofarma”, onda će, shodno zakonskim mogućnostima, dokupiti još i preostale udele i tako doći u posed 100 odsto „Hemofarma”.

To znači da je opcija za srpske akcionare – prodajte milom ili silom zakona, ukoliko budete među onima koji poseduju ukupno pet odsto kapitala.

Odlazak „Hemofarma” sa srpske berze je težak udarac za domaće tržište kapitala, na kojem se godinama špekulisalo da će ta kompanija biti prva na listingu, koji još ne postoji, jer ne postoje firme spremne da do kraja stave na uvid investitorima svoje poslovne knjige.

Uz to, to je i gubitak za portfolio investitore, koji gube izuzetnu mogućnost za ulaganje tipujući na kapitalnu dobit.

Čini se da će domaći investitori ubuduće akcije kompanije iz Vršca moći da kupuju samo u inostranstvu i to zahvaljujući izmenama deviznog zakona koji će omogućiti izvoz kapitala, odnosno njegov plasman u vrednosne papire u inostranstvu.

Na taj način će naši ulagači doprinositi razvoju stranog, a ne domaćeg tržišta kapitala.

V. Arsenić
Politika 24.07.2006.