Početna Biznis Investitorski rečnik Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti

1235
0

Prenosive isprave u nematerijalizovanom obliku (elektronskom zapisu), emitovane u seriji na osnovu koje imaoci ostvaruju određena prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji. Hartijama od vrednosti smatraju se akcije obveznice i druge hartije od vrednosti koje utvrdi Komisija za harije od vrednosti. Postoje dužničke hartije od vrednosti i vlasničke hartije od vrednosti. U dužničke spadaju menice, obveznice, komercijalni zapisi, certifikati o depozitu, a akcije spadaju u vlasničke hartije od vrednosti.