Početna Sadržaj Reagovanja GUVERNER

GUVERNER

899
0

 GUVERNER

Piše : Branko Dragaš, 28.02.2012

Guverner Dejan Šoškić izašao je u javnost sa predlogom šta treba da uradi novi premijer u novoj vladi.Guverner NBS,koji nema nijedan dan radnog iskustva u struci,nikada nije bio bankar i nije vodio finansije na tržištu, dao je sebi slobodu da predlaže šta novi premijer treba da uradi.Onaj koji je diletant i ne zna da radi svoj posao Guvernera,na koji je partijskim odlukama postavljen, mediokritetima se zovu ljudi koji rade posao za koga nisu stručni, toliko se osilio da se sada preporučuje za novog premijera.Očekuje da će kod nalogodavaca iz MMF-a, koji upravljaju finansijama naše okupirane zemlje, dobro proći njegovo zalaganje da se odmah poveća, kao prva važna mera nove vlade, PDV, to upravo predlažu i njegovi mentori iz MMF-a, tako da se od bankrotirane privrede i osiromašenih građana otme poslednji novac za punjenje praznog budžeta.Razmaženi tatin sin ne zna da se iz krize ne izlazi povećavanjem poreza, nego upravo obrnutom merom, smanjivanjem poreza, doprinosa,prireza,taksa,firmarina i oslobađanje privrede da sama upravlja svojim stvorenim novcem.

 

Međutim, nemam nameru pedigriranom vanrednom profesoru da držim besplatna predavanja, trebao je na vreme mnogo više da uči na tržištu i u praksi, nego da prepisuje  pamflete propalih neoliberalnih teoretičara,već ću mu odgovoriti koje poteze treba da uradi novi premijer-menadžer kako bi NBS doveo u pravu funkciju.
Dakle, novi premijer-menadžer treba da predloži Narodnoj skupštini sledeće mere koje se odnose na poslovanje Narodne banke Srbije :

1. SMENA GUVERNERA – Smenjuje se nestručni i nesposobni Guverner i na njegovo mesto se bira iskusan bankar koji ima najmanje 15 godina rada u bankama i privredi.Zbog privremenih mera uvedenih u državne institucije Srbije, Guverner ne može da ima platu veću od 100.000 dinara,što je 6,6 puta manja plata od sadašnje plate Guvernera. Tako Guverner pokazuje da i on doprinosi izlasku države  iz krize i pravi uštede u državnoj kasi.

2. NARODNA BANKA – gubi nezavisnost i Guverner je obavezan da sedi na sednicama Vlade i da učestvuje u sprovođenju ekonomske politike države.Broj činovnika u NBS se smanjuje za 2.200 na 100 zaposlenih. Plate zaposlenih ne smeju da pređu 50.000 dinara.

3. UKIDANJE DEVIZNE KLAUZULE – NBS donosi odluku da sve banke odmah ukinu deviznu klauzulu, da se napravi revizija svih ugovora sa deviznom klauzom privrednih subjekata i građana, da se izračuna koliko su dinarskih kredita uzeli privredni subjekti i građani, koliko je do sada kredita vraćeno u dinarima, a preostali iznosi se reprogramiraju u dinarima sa produženjem roka za 15 godina za sve uzete kredite.NBS nalaže svim poslovnim bankama da kredite daju isključivo u dinarima.Privredni subjekti i građani platni promet u zemlji mogu obavljati u dinarima i svim drugim valutama.

4. REFERENTNA KAMATNA STOPA – NBS smanjuje referentnu kamatnu stopu sa sadašnjih 9,5% na 1% godišnje i sve ostale kamatne stope na tržištu će se formirati prema referentnoj kamatnoj stopi.

5. OBAVEZNA REZERVA – ukida se obavezna rezerva banaka na rok od 2 godine.Nakon toga roka odrediće se kolika će biti obavezna rezerva.Na ovaj način se otvara bankama manevarski prostor za kreditnu aktivnost.

6. SLOBODNO DEVIZNO TRŽIŠTE – kurs deviza se slobodno formira na tržištu i NBS više neće intervenisati sredstvima iz deviznih rezervi da brani devizni kurs.

7. ZABRANA ZADUŽIVANJA I IZDAVANJA GARANCIJA – NBS zabranjuje poslovnim bankama da se zadužuju u inostranstvu i da izdaju bankarske garancije za uzete kredite njihovim komitentima.

8. SLOBODNA TRGOVINA INVESTICIONIM ZLATOM I SREBROM – NBS dozvoljava bankama,privrednim subjektima i građanima da slobodno trguju investicionim zlatom i srebrom u zemlji i omogućava bankama,privrednim subjektima i građanima lakšu kupovinu zlata i srebra na svetskom tržištu.

9. DEVIZNE REZERVE – Objavljuje se tačan iznos deviznih rezervi NBS, u kojim valutama se drže devizne rezerve i po kojoj kamatnoj stopi.NBS 70% deviznih rezervi povlači sa računa stranih banaka i podignute devizne rezerve koristi za kupovinu investicionog zlata i srebra,koje drži u trezoru NBS.

10. KREDITI ZA IZVOZ – NBS kreditira izvoznike sa kamatom u visini do 3% godišnje i otkupljuje devizne prilive izvoznika.

11. PLATNI PROMET – Radno vreme NBS je 7 dana u nedelji, elektonsko plaćanje od 6 – 22 sata, provizija za plaćanje ista tokom radnog vremena i mogućnost da se obave 32 kliringa tokom radnog vremena.Na ovaj način se ubrzava platni promet i povećala likvidnost privrede.

Naveo sam samo neke mere koje moraju da se preduzmu u NBS kada se promeni sadašnji režim, kada se napravi Vlada nacionalnog spasa, kada dobijemo premijera-menadžera i menažersku vlada, kada se proglasi bankrot države, uvedu privremene mere na jednu godinu i pokrene proizvodnja i zapošljavanje u Srbiji.
NBS će postati zaista narodna banka države Srbije i banka koja će se baviti kreditno-monetarno politikom, umesto da bude prosta  menjačnica novca za interese stranih banaka i stranih špekulanata.
Beograd, 28.02.2012