Početna Sadržaj Privatizacija Gazda samo na papiru

Gazda samo na papiru

831
0

BEOGRAD – Nema društvenog preduzeća u Srbiji u kojem bar nekoliko procenata imovine nije u vlasništvu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. To, ipak, kako smatraju vlasti, nije dovoljno da fond njome i raspolaže. Zato je rukovodstvo odlučno u nameri da svoj kapital odbrani pred Ustavnim sudom.

U decenijama samoupravljanja Fond PIO je prikupljao novac svih zaposlenih kako bi im obezbedio penzije, a viškove koji su preostali nakon isplata penzija, ulagao je u privredu, izgradnju vodovoda, kanalizacije, na stotine zdravstvenih ustanova kroz programe prevencije invalida i rehabilitacije radnika. Danas, u periodu masovne privatizacije, PIO od svojih investicija ne vidi ni dinara.

– Sporni član Zakona o Akcionom fondu kaže da „akcijama u vlasništvu PIO fonda upravlja Akcioni fond Republike Srbije“?! – objašnjava nam Valerijan Kadijević, savetnik generalnog direktora Fonda PIO. – Ova je odredba u najmanju ruku suprotna samoj sebi i tako potpuno apsurdna. Pored toga što je PIO lišen prava da upravlja akcijama, ne može da utiče ni na njihovu prodaju, ni na cenu… U tom smislu je PIO fond, na neustavan način, bez svoje volje lišen faktičke vlasti nad svojim kapitalom.

Tako je PIO onemogućen da preko skupštine akcionara, upravnog odbora i drugih organa upravlja i srazmerno svom udelu kreira poslovnu politiku preduzeća, te je na taj način lišen i prava da uvećava vrednost svojim akcijama.

Upravni odbor fonda je zato rešio da stvar uzme u svoje ruke i vrati novac koji im pripada. Kako ove sporne odredbe nisu ukinute, u međuvremenu je, pred Ustavnim sudom Srbije pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti spornih odredbi Zakona o Akcionom fondu i Zakona o privatizaciji koji se odnose na upravljanje akcijama u vlasništvu PIO fonda, te je nakon toga rukovodstvo Fonda zatražilo da se iz buduće privatizacije svih društvenih preduzeća izuzme njihova imovina do okončanja postupka. Na berzi se upravo licitira sa „Politikom“, u kojoj PIO ima 4,93 odsto akcija, BIP-om gde PIO ima 5,9 odsto akcija i „Karneksom“ u kojem ovaj fond ima vlasništvo nad 159.264 akcije. Zahtev za izuzećem iz privatizacije stigao je na adrese Ministarstva privrede Srbije, Agencije za privatizaciju, Akcionog fonda Srbije, Beogradske berze… Odgovora, ipak, još nema.

– Mi smo jedina evropska država koja ovo pitanje još nije regulisala – nastavlja Kadijević. – U bivšim zemljama SFRJ fond Pio samostalno upravlja svojim akcijama ili je osnovao preduzeće da to čini u njegovo ime. Ovaj model bi mogao da se primeni i kod nas. Upravni odbor je stoga predložio Zakon o imovini PIO fonda kojim se predviđa da, konačno, PIO gazduje svojim sredstvima, bez ikakvog mešanja trećeg lica.

BUDžET

GOMILE para se u budžet srpske Vlade slivaju upravo iz fonda PIO. Prilikom privatizacije bilo kog društvenog preduzeća, novac od prodatih akcija koje pripadaju fondu PIO, odlazi na depozitni račun. I ovim računom ne raspolaže pravi gazda već – država.

VIŠAK

OSAMDESETIH godina je pet zaposlenih radilo za jednog penzionera, dok je danas taj odnos prepolovljen. U proteklim se decenijama ogroman višak, meren milijardama dinara, ulagao u razvoj puteva, fabrika, preduzeća…

B. STJELjA, 10. april 2007
Večernje novosti