Početna Sadržaj Društvo FALSIFIKAT

FALSIFIKAT

3094
0

Vatikanska prevara.
Papska država je nastala na falsifikatu.
Istoričari to znaju. Javnost uglavnom ne zna.Podsećam.

U ranom srednjem veku pape su bile ugrožene nastankom novih dinastija. Mlada i preduzimljiva dinastija Karolinga zamenila je istrošenu dinastiju Merovinga.Sin Karla Martela, Pipin Mali, napravio je odlučujući korak prema Vatikanu i tako ustoličio katoličko vođstvo Franaka. Kada je osvojio severni deo Italije, pristao je da rimskom prvosvešteniku preda vlast nad jednim delom Italije oko Rima.Papska kancelarija je tada 754. godine izdala jedan falsifikat, koji je nazvala  Konstantinova darovnica.Navodno je, rimski imperator Konstantin Veliki (307-337) darovao papi Silvesteru, pošto ga je podučio hrišćanskoj veri i izlečio od gube, pravo na svetovnu i duhovnu vlast nad Italijom i nad drugim zapadnoevropskim zemljama.
Tako se rađa Papska država ili Baština Sv. Petra.
Rađa se na falsifikatu. Krivotvorenom spisu.

Papa Stefan II priznaje Pipinu Malom titulu kralja i kruniše ga 754. godine, a zauzvrat Papska država preuzima svetovnu vlast. Tako su postavljene osnove koje će omogućiti Karolinzima da okupe najveći deo hrišćanskog zapada pod svoju dominaciju i da papa  postane duhovni poglavar zapadnog carstva.

Lorenco  Vala, italijanski humanista, retoričar i edukator, dokazao je 1440. da je Konstantinova darovnica falsifikat i da je tu prevaru napravio papa Stefan II, radi sklapanja savezništva sa moćnim Pipinom.

Metafora je odlična.
Papa vlada na osnovu falsifikata.
Papa vara i krivotvori.

Ko vara, taj laže.
Ko laže, taj krade.
Ko krade, taj ..taj…ide do kraja.

Beograd, 22.09.2014