Početna Sadržaj Biznis Eterna Kula

Eterna Kula

1142
0

INVESTICIJE

I) OPŠTE INFORMACIJE

• VRSTA POSLA: Investiranje u lohn posao – prerada kože
• NAZIV FIRME: “Eterna” Kula

II) POTREBNA ULAGANJA

• POČETNO ULAGANJE: 150.000. EURa u sirovo soljenu kožu (baby beef)
• CENA KOŽE: 1,35 EURa/kg
• NAČIN PLAĆANJA: žiralno – avansno

III) LOGISTIKA

• Kupovina i prodaja kože ide preko „Midra Eko“ Beograd – nosilac posla
• Pri kupovini kože „Eterna“ Kula obezbeđuje akreditiv sa avalom ino – banke
• Preuzimanje kože vrši nabavljač “Eterne” Kula od prodavca sirove kože kada se utvrđuje nabavna cena i kvalitet

IV) PROCES OBRTA

• 21.–og dana od ulaska kože u “Eternu” Kula izvozi se šleper prerađene kože u vrednosti od 50.000. EURa
• 28.–og dana izvozi se drugi šleper u vrednosti od 50.000. EURa
• 35.–og dana izvozi se treći šleper u vrednosti od 50.000. EURa

V) DOBIT

• Prvi šleper se naplaćuje 10 – 15 dana po izvozu
• Drug i treći šleper se naplaćuju 7 dana po izvozu
• U najgoroj varijanti kupovine kože (1,35 €/kg) zarada je 3%
• Procena je da se nabavna cena kože pri avansnoj uplati minimalno može oboriti 3 – 5%. U tom slučaju zarada je 6 – 8% cca na 35 – 40 dana.

Stručnjaci EP predlažu zainteresovanim investitorima da razmotre ovu ponudu o ulaganju i, ukoliko su zainteresovani mogu da se jave na naše telefone.

Beograd, 16.01.2005.

Ekonomski pokret
Stručni konsultant Nenad Filipović

EKONOMSKI POKRET B E O G R A D
BEOGRAD, Novopazarska 10; tel/fax: (+381 11) 2430 622 i (+381 11) 2438 797
e–mail: beograd@umasrbije.com info@umasrbije.com

NOVI SAD, Maksima Gorkog 53; tel/fax: (+381 21) 475 42 08 i (+381 21) 557 574
e–mail: novisad@umasrbije.com