Početna Tekstovi ЕР СРБИЈА 2018

ЕР СРБИЈА 2018

577
0

ER SRBIJA 2018

Branko Dragaš

Nastavljam da svake godine analziram finansijsko poslovanje ER SRBIJE, naše aviokompanije, koja se 51% nalazi u vlasništvu države Srbije, dok arapski ETIHAD ima 49% vlasništva, ali, pisao sam već o ovoj poslovnoj nelogičnosti, odlukom velikog arapskog prijatelja Vučića data je, ipak, kompanija na upravljanje ETIHADU, što je neprihvatljivo i nedopustivo za funkcionisanje partnerske kompanije, jer se onda postavlja logično pitanje- koji je smisao većinskog vlasništva ako većinski vlasnik ne upravlja.

U svim akcionarskim i ortačkim društvima u svetu borba je oko većinskog vlasništva, koje omogućava upravljanje kompanijom. Samo se veleizdajnici ponašaju potpuno suprotno ekonomskim principima i suprotno logici vlasništva.Naravno, tako se ne ponašaju sa svojom privatnom imovinom.

Nikada upravljanje većinskim vlasništvom u njihovoj kompaniji ne bi ustupili manjinskom partneru. Analiza poslovanje ER SRBIJE je, moram to da naglasim, urađena na osnovu zvaničnih izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2018.godinu, koje je kompanija dostavila državnim institucijama.

U Bilansu stanja na poziciji Stalna imovina došlo je do povećanja od 8,961 milijardi dinara u 2017 na 9,842 milijardi dinara u 2018 godini.Razlog tog povećanja je što je došlo do povećanja na poziciji Postrojenja i oprema sa 2,646 milijardi dinara na 3,047 milijardi dinara i na Poziciji građevinski objekti sa 543 miliona dinara na 582 miliona dinara.

Međutim, ono što izaziva podozrenje je da je došlo do smanjena vrednosti na poziciji Zemljište sa 1,021 milijarda dinara u 2017.godini na 0,649 milijardi dinara. Smanjenje je za 372 miliona dinara ili 3,165 miliona evra. Šta se dogodilo sa zemljištem u kompaniji? Zašto je došlo do pada vrednosti zemljišta za 3,165 miliona evra.

Na tržištu zemljišta u Beogradu nije došlo do nikakvog pada vrednosti. Naprotiv, cene nekretnina i zemljišta su i dalje u porastu. To znači da nije moglo,zbog pada cena zemljišta, da se za godinu dana izgubi 3,165 miliona evra.Šta se onda dogodilo? To treba neko da ispita. Ko? Većinski vlasnik.

Država Srbija koja ima većinsko vlasništvo. Država mora da izađe sa izveštajem pred građane Srbije.

Nematerijalna imovina je, takođe, smanjena sa 843,5 miliona dinara na 789,7 miliona dinara. Dugoročni finansijski plasmani su pali sa 760,8 miliona dinara na 688,1 milion dinara. Dugoročna potraživanja su pala sa 140,9 miliona dinara na 94,2 miliona dinara.

Obrtna imovina je povećana sa 11,506 milijardi dinara na 12,916 milijardi dinara. Najveće povećanje je bilo na gotovini sa 7,577 milijardi dinara na 8,755 milijardi dinara ili 74,517 miliona evra. Zašto kompanija drži toliku gotovinu?

Koji su gubici kompanije zbog držanja tolike gotovine? Povećale su se i zalihe sa 975,9 miliona dinara na 1,087 milijardi dinara. Značajno su porasli i potraživanja od kupaca u inostranstvu sa 979,7 miliona dinara na 1,562 milijardi dinara ili 13,3 miliona evra. Od koga kompanija potražuje u inostranstvu 13,3 miliona evra? Koja je sigurnost naplate ovog iznosa? Koje su garancije date? Da li ta potraživanja imaju bilo kakve veze sa manjinskim vlasnikom?

Sve su ovo pitanja na koja građani Srbije, kao većinski vlasnici kompanije, moraju da dobiju stručne odgovore iz kompanije i od resornog ministarstva, koje bi moralo da se stara o imovini države. Osnovni kapital društva je ostao nepromenjen i iznosi 6,845 milijardi dinara ili 58,225 miliona evra.

Dugoročne obaveze iznose 23,623 milijarde dinara ili 201,04 miliona evra, dok kratkoročne obaveze iznose 15,388 milijardi dinara ili 130,964 miliona evra. Ukupne obaveze kompanije iznose – 201,04 + 130,964 = 332,004 miliona evra. Znači, kompanija ima kapital 58,225 miliona evra, ali je zadužena 332,004 miliona evra. Dug kompanije je šest puta veći od kapitala kompanije. Ali, to nije sve. U bilansu postoji i gubitak iz ranijih godina koji iznosi 24,634 milijarde dinara ili 209,65 miliona evra. Ko će da vrati taj dug? Ukupne obaveze kompanije i ukupni gubici kompanije iz ranijih godina iznose – 541,654 miliona evra.Šta kaže na ove dugove i na ove gubitke najveći demagog naše propasti? Kako će se završiti njegov posao milenijuma? Ko će biti kriv za bankrot kompanije? Računi su došli na naplatu.

Pogledajmo pozicije na Bilansu uspeha za 2018.godinu. Poslovni prihodi kompanije su pali, što znači da kompanija sve lošije posluje, sa 34,021 milijardi dinara na 33,951 milijardi dinara.Pad prihoda se nastavlja iz godine u godinu. Zašto je došlo do pada poslovnih prihoda?Zašto se taj negativan trend ne zaustavi? Kako? Zašto se ne promeni poslovodstvo kompanije? Zašto država ne traži smenu nesposobnog poslovodstva kompanije?

Umesto da država hitno uvede vanredne mere u kompaniju, smeni poslovodstvo kompanije, napravi analizu poslovanja sa ETIHAD-om od prvoga dana , kada je arapska kompanija, ušla u ovakav aranžman sa državom Srbijom, aranžman koji je na štetu države Srbije i njenih građana,vlada Ace Dramosera upumpava novih 2,461 milijarda ili 20,944 miliona evra u kompaniju koja loše posluje i kojoj su poslovni prihodi značajno pali.

Zašto vlada, ako već ima taj novac, ne ulaže donacije u domaće kompanije, umesto što daje novac neuspešnoj kompaniji, koja pravi gubitke, koja se zadužuje i koja ima šest puta veće obaveze od kapitala kompanije? Novac poreskih obveznika je mogao pametnije da uloži i da donese veće efekte za državu. Recimo, taj iznos od 20,944 miliona evra, ukoliko bi se dao, ne kao nepovratna donacija, nego kredit sa kamatom od 1% i rokom vračanja od pet godina, malim i srednjim kompanijama, moglo bi da se zaposli – 4.188 radnika.

U ER SRBIJI zaposlenost iz godinu u godinu pada. Evo kako to izgleda : 2016 – 1.601 radnik, 2017 – 1.466 radnik i 2018 -1.370 ranika. Sa jednogodišnjom donacijom, koja je data ovoj bankrotiranoj kompaniji, moglo se zaposliti tri puta više ljudi da radi, na različitim poslovi, da te kompanije budu profitabilne, da dobijeni novac od države vrate, nego što ER SRBIJA ima danas zaposlenih i dobija novac od poreskih obveznika na poklon.

Da li su građani Srbije glasali da kompanija dobije na pokon toliki novac? Zašto se ne organizuje referendum sa pitanjem- da li poreski obveznici hoće da se njihov novac na poklon daje stranim investitorima? Novac iz budžeta nije novac Vučića i njegove kriminalne bande, nego je to novac svih građana Srbije.Zašto poreski obveznici ne odlučuju sami kako će se trošiti njihov novac? U elektronskom dobu se refernedum može da organizuje u jednom danu. I da se izmeri prava volja građana.

Evo, za sve one koji su sumnjičavi u model direktne demokratije, najboljeg primera kako funkcioniše direktna demokratija na delu. Oni koji stvaraju novac i pune budžet, a to su građani Srbije, moraju da odlučuju da li će se toliki novac iz budžeta da poklanja stranim kompanijama.

Blokčejn tehnologija, o kojoj sam ovde već pisao, koja je osnov funkcionisanja naše KRIPTO DRŽAVE SRBIJE, koju smo osnovali i koja je budućnost povezivanja dobrih i poštenih ljudi u novi oblik zajednice, omogućava svim državljanima, bez obzira gde na planieti žive, da glasaju i odlučuju o vitalnim pitanjima za državu. Tako se, konačno, slama politička manipulacija veleizdajnika i političkog ološa svih boja i ideologija,onemogućava im se da menjaju izboru volju građana.

Sve političke odluke, kojim se ugrožavaju interesi države i zajednice, moraju da se stave na proveru i da se građani izjasne o njima. Kada to budemo uveli, istorijski zadatak Vlade narodnog spasa je da spreči dalju samovolju potkupljenog političkog ološa i da vrati izvorno biračko pravo svakom građaninu,onda se više nikada neće desiti da ER SRBIJA dobije 20,944 miliona evra.

Građani neće glasati da se tako poklanja njihov, krvavom mukom i odricanjem, zarađen i stečen novac. Kada znamo da je i prošle godine država prenela na ime donacije 21 milion evra ER SRBIJI, onda je to izgubljeno novih -4.188 radnih mesta.

ETIHAD je ušao u ugovor sa Vladom Republike Srbije, za preuzimanje JAT-a, 01.avgusta 2013. godine, ako je do danas mešovita kompanija dobila 100 miliona evra na ime donacija,država je mogla sa tim novcem da otvori preko 20.000 novih radnih mesta. ER SRBIJA ima samo -1.370 zaposlenih.

Ovo je školski primer kako nesposobna, korumpirana i izdajnička vlast troši novac poreskih obveznika rasipnički i bez ikakve ekonomske računice.Pogledajmo sada rashode kompanije iz bilansa. Troškovi poslovnih rada su se smanjili da 33.073 milijarde dinara na 32.793 milijarde dinara,dok su se troškovi materijala povećali sa 806,6 miliona dinara na 826,8 miliona dinara troškovi energije su se povećali sa 7,041 milijarda na 8,248 milijardi dinara, što je rast troškova energije za 17,14 %.

Zvanična inflacija je objavljena u 2018. godini od – 2,0%.Međutim, vidimo na ovom primeru da je to propagandna laž veleizdajničkog režima.Nezvaična inflacija je 8 (osam) puta veća nego što se prikazuje u nameštenim statističkim izveštajima. Tako je i sa svim drugim cenama.

Taj trošak plaćaju građani lošim životnim standardom i kompanije padom prihoda od prodaje, što smo videli i u ovom slučaju.Zarade su pale u kompaniji i to je, pretpostavljam,posledica smanjenja broja radnika za 96 u prošloj godini.Ukupan fond za plate je pao sa 4,639 milijarde dinara na 4,227 milijardi dinara.Pošto je država poklonila donacijom 2,461 milijardu dinara, to znači da je država platila 58,22% od ukupnih godišnjih plata kompanije.

Rashodi Proizvodnih usluga su pali sa 17,997 milijardi dinara na 16,394 milijarde dinara.Nematerijalni troškovi su povećani sa 982,01 milion dinara na 1,08 milijardi dinara.Poslovna dobit je povećana sa 947,48 miliona dinara na 1,157 milijardi dinara.Finansijski prihodi du povećani sa 45,9 miliona dinara na 46,7 miliona dinara.Prihodi od kamata su smanjeni sa 110,07 miliona dinara na 46,7 miliona dinara.Pozitivne kursne razlike su smanjene sa 4,721 milijarda dinara na 2,168 milijardi dinara.Finansijski rashodi su smanjeni sa 4,671 milijarda dinara na 3,657 milijardi dinara.Rahodi kamata su neznatno smanjeni sa 991,1 milion dinara na 946,6 miliona dinara. Znači, svake godine kompanija mora da plati za uzete kredite kamatu od 8 miliona evra. Pošto kompanija dobija na poklon od države 20,944 miliona evra, onda joj ne predstavlja problem da plati tu kamatu.

Negativne kursne razlike su smanjene sa 3,680 milijardi dinara na 2,707 milijardi dinara.Gubitak iz finansiranja u 2018. godini je bio -1,394 milijarde dinara ili 11,86 miliona evra. Toliko je kompanija napravila minus na finansiranju svojih poslova.

Ostali prihodi su porasli sa 947,98 miliona dinara na 2,003 milijarde dinara. Bilo bi interesantno da se pregledaju i ova konta da se vidi da li je zaista bilo porasta na toj stavci Ostali prihodi. Ostali rashodi su porasli sa 170,5 miliona dinara na 227,8 miliona dinara.

Na kraju ove bilnsne analize, saznajemo da je kompanija poslovala pozitivno i da je imala neto dobitak od 1,446 milijardi dinara ili 12,3 miliona evra.Kako propaganda Vučićeva spinuje ovaj rezultat? Pa, oni se hvale da kompanija pozitivno posluje i lažu javno mnjenje kako je kompanija uspešna. Uzimaju samo ovaj neto dobit i hvale se da je kompanija u plusu 12,3 miliona evra.

Neobrazovani građani misle da je to zaista tako, veruju Vučićevim lažima i glasaju za njega, jer je on uspešan vladar. Laž tako postaje ozvaničena. Zato je važnost ovakvih tekstova da tu laž potučemo.

Koliko god veleizdajnici puta ponovili laž, mi moramo isto toliko puta, uvećano za jedan, da ponovimo istinu. Ne smemo da se umorimo.Ne smemo da se predamo. Ne smemo da se razočaramo. Mi branimo istinu, oni brane laž. Ko će da pobedi? Istina ne može sama da pobedi. To je velika zabluda. Pobediće onaj koji bude energičniji, istrajniji i uporniji.

Zato uporno, iz godine u godinu, pratim i analiziram poslovanje ER SRBIJE, kako bi ostao trag u javnosti o tome da režim laže i da građani, ako žele da saznaju pravu istinu, mogu da se istinito informišu iz ovakvih stručnih analiza.

Neto dobit, koja je prikazana u Bilansu uspeha za 2018,godinu, na koju se u medijima poziva vlast, prikazuje lažno poslovanje kompanije koja je dobila 20,944 miliona evra donacije iz budžeta Republike Srbije. Ako isključimo tu donaciju, Vlada narodnog spasa kada preuzmu upravljanje državom neće više davati iz budžeta donacije ovakvim prezaduženim kompanijama, onda vidimo da je kompanija poslovala sa neto gubitkom ( 12,3 miliona evra – 20,944 miliona evra = -8,644 miliona evra). Zaključak ove analize je više nego jasan svakom građaninu Srbije koji misli svojom glavom, ne morate da budete nikakav ekonomski stručnjak, dovoljno je da pročitate ovaj tekst i da vam sve bude objašnjeno.

ER SRBIJA je 2018.godinu završila sa gubitkom od 8,644 miliona evra, ukupnim dugovima od 332,004 miliona evra i gubicima iz prošlih godina od -209,65 miliona evra.Ako znamo da je kapital kompanije svega 58,225 miliona evra, onda se postavlja pitanje predsedniku države, velikom stručnjaku za drži da nabijem kombinacije, ko će da pokrije toliki gubitak i tolike narasle obaveze kompanije ER SRBIJA?

Ekonomska matematika je egzaktno dokazala stanje stvari u kompaniji. Neko mora da pokrije obaveze i gubitke kompanije. Ako ne pokrije – kompanija će bankrotirati. Preciznije, ona je već bankrotirala, ali se to krije.Do kada će da se krije? Sve dok država bude ubacivala po 21 milion evra svake godine u kompaniju i dok poverioci ne budu zatražili nazad svoj novac.

Kapitala za vraćanje tog novca, kao što smo videli iz analize, nema. Poslova koji bi doneli neto profit i tako , makar na kratko umirili poverioce, takođe, nema. Padaju iz godine u godinu prihodi kompanije i otpuštaju se radnici. Novac iz državnog budžeta se neracionalno troši.

Sve pokazuje da će kompanija ER SRBIJA morati da se prizemni. Toliko hvaljeni projekat u javnosti je propao. Propala je i velizdajnička politika predsednika Srbije. Očekujem i njegovo vanredno prizemljenje. Ne može više da leti na tolikim lažima i obećanjima.

Čeka ga doživotna lustracija iz politike. Naravno,za sve što je radio, zajedno sa svojim kriminalnim klanom, moraće da odgovara pred sudovima.Odgovaraće i svi poslanici iz njegove sekte, jer su glasali i učestvovali u organizovanom pljačkanju države i naroda.

Svi poslanici će biti lustrirani. Ne mogu više da se bave politikom oni koji lažu i kradu. To se odnosi i na sve političke mešetare u lažnoj opoziciji.