Početna Tekstovi ЕР СРБИЈА 2017

ЕР СРБИЈА 2017

2849
0

ER SRBIJA 2017

 

Evo i četvrtu godinu za redom ću uraditi analizu poslovanja ER SRBIJE. Naše aviokompanije, koja se 51% nalazi u vlasništvu države, dok arapski ETIHAD ima 49% vlasništva, ali je odlukom velikog arapskog prijatelja Vučića odlučeno da kompanijom upravljaju, ipak, Arapi, što je neprihvatljivo i nedopustivo za funkcionisanje akcionarskog društva, jer koji je smisao većinskog vlasništva ako većinski vlasnik ne upravlja kompanijom.

Analizu sam radio na osnovu izveštaja zvanične revizorske kuće KPGM za 2017 godinu koja, ni ovoga puta,uprkos mojoj javnoj kritici, nije ništa promenila u svom godišnjem izveštaju i nastavili su resavski da prepisuju, što svake godine rade, jedne te iste banalne floskule u poglavlju i odgovornosti revizora stoji: „…Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim pojedinačnim finansijskim izveštajima…“

„Gde je to mišljenje o pravom stanju u Kompaniji? Nigde ponovo nema mišljenja Revizora da se nastavlja katastrofalno poslovanje ove marketinški naduvane komanije za koju predsednik i premijerka izjavljuju da je Kompanija, uprkos pričama zlobnika, poslovala izuzetno uspešno, da je u 2017 godini ostvarila čak dobit od 1,9 milijardi dinara ili 16,266 milina evra.

Pogledajmo šta je prava istina. Na ovom primeru vidimo kako funkcioniše lažljivi i prevarantski režim demagoga Ace Dramosera.

Pođimo redom.Analiziram samo zvanične informacije i sve iznete podatke. ER SRBIJA ima 21 avion, prosečne starosti 19 godina, koja je 2017.godine prevezla isti broj putnika kao i 2016.godine ili 2,617 miliona putnika. Kompaniju su opsluživali 1.488 zaposlenih, među kojima je bilo 226 pilota i 323 članova kabinetskog osoblja.Ako uključimo i zavisna društva ER SRBIJA KETERING i ER SRBIJA GROUND SERVIS, onda se broj zaposlenih penje na 2.339 radnika.Prihodi od prodaje su u 2017.godini bili 31,67 milijardi dinara u odnosu na prethodnu godinu kada su iznoslili 30,3 milijardi dinara ili 4% veći prihodi od prodaje. Letova je u prošloj godini bilo 15.594, što je manje nego godinu dana ranije -16.561, smanjenje od velikih – 6% i broj putnika je bio manji za 0,2%, pad sa 2,622 na 2,617.

Kako je moguće da prihodi od prodaje rastu za 4%, kada je značajno manji broj letova i nešto manji broj putnika? Revizor navodi da je ekonomski pokazatelj ETIHADA ili profit kompanije pre nego što se umanje amortizacija, kamata i porez na dobit, porastao 20% i to tumače smanjenjem operativnih rashoda i pozitivnim kursnim razlikama.

U Bilansu stanja vidimo da se povećala Stalna imovina sa 8,15 milijardi na 8,96 milijardi dinara, što je najviše posledica rasta ulaganja na tuđim nekretninama, porast od 1,27 milijardi dinara na 2,13 milijardi dinara. Na kojim tuđim nekretninama ER SRBIJA vrši ulaganja?Iz kojih zarađenih sredstava vrši ta ulaganja? Koja je ekonomska računica ulaganja na tuđim nekretninama?

Obrtna imovina je značajno smanjena sa 14.719 milijardi dinara na 11,506 milijardi dinara, najviše zbog toga što je pala gotovina sa 10,464 milijardi dinara na 7,577 milijardi dinara.Kapital kompanije je ostao isti 6,845 milijardi dinara ili 58,5 miliona evra.Dugoročne obaveze su 23,301 milijadi dinara i kratkoročne obaveze 16,115 milijardi dinara , zajedno ukupne obaveze su 39,416 milijardi dinara ili 336,89 miliona evra. Kako će Kompanija sa kapitalom od 58,5 miliona evra da vrati obaveze od 336,89 miliona evra treba srpskoj javnosti da odgovori čuveni stručnjak za reforme i ekonomiju, predsednik države Vučić, koji sve zna da radi i koje se u sve meša, osim onoga što ne radi ono štom mu je Ustav odredio da jedino može da radi?

Poseban problem predstavlja da su nagomilani gubici iz ranijih godina 29,641 milion dinara ili sa kursom iz 2017.godine ti nagomilani gubici su 253,34 miliona evra.U analizi Bilansa uspeha vidimo da je poslovni prihod pao sa 35,336 milijardi dinara na 34,021 milijardi dinara i da je na ime prihoda od subvencija država prebacila Kompaniji 2,461 milijardi dinara ili 21,034 miliona evra.Zašto država neprekidno subvencionira Kompaniju?Međutim, to nije sve. Država je prebacila Kompaniji na ime podrške razvoju saobraćaja i turizma 1,431 milijardu dinara ili 12,231 milion evra, To znači da je država direktno prebacila iz svog budžeta u Kompaniju 33,265 miliona evra. Zašto? Koji je smisao da poreski obveznici plaćaju Kompaniju kojom upravljaju stranci, dok država ima većinsko vlasništvo? Kako je iznos donacija od 33,265 miliona evra izuzetno veliki za nelikvidnu srpsku privredu, građani moraju da znaju da je država taj novac usmerila u malu i srednju privredu, otvorili bismo samo u 2017.godini 6.653 nova radna mesta, umesto što je taj novac otišao za neproduktivan rad i loše upravljanje 2.339 radnika ER SRBIJE.Koja svake godine dobija subvencije i donacije. Na taj način se potpuno obesmišljva rad drugih kompanija na tržištu, jer postoje privilegovane kompanije koje dobijaju svake godine novac iz državnog budžeta, koje se ne ponašaju tržišno i koji krše ekonomske principe poslovanja tržišne privrede.

Ako znamo da je za rashode plata zaposlenih u Kompaniji na godišnjem nivou otišlo 4,369 milijardi dinara ili 39,469 miliona evra, to znači da se plate Kompanije sa 84,28% namiruju iz budžeta države.

Zamislite da imate kompaniju i da država sa 84,28% pokriva godišnje plate vaših radnika? U kakvoj prednosti ste vi koji imate tu državnu priligeju u odnosu na one koji tu privilegiju nemaju? Zašto bi kompanija imala takvu privilegiju? Ali ni to nije sve. Kompanija je dobila povoljan kredit iz Fonda za razvoj u iznosu od 14 miliona evra. Kakve veze ima ER SRBIJA sa razvojem kada je dotirana i subvencionisana kompanija koja ne samo da nema nikakvog razvoja, nego se nalazi u bankrotu.Ni ovo nije sve. Ima još. Nemojte se čuditi. Ništa nas više ne može začuditi kada čitamo zvanične izveštaje o poslovanju ER SRBIJE.

Kompanija nije izvršila prošle godine plaćanja prema državnim kompanijama u iznosu od 22 miliona evra. To su, najvećim delom, plaćanja koja nisu izvršene prema državnoj kompaniji Aerodrom Beograd. O tome sam i prošle godine pisao. To se sada, opet, ponavlja. Zašto država uzima od uspešne kompanije i daje neuspešnoj kompaniji? Kakva je to nakaradna logika izdajničkog režima?

Uzeću još jedan podatak koji je doveo do iskrivljavanja poslovnog neuspeha ove privilegovane kompanije, koju godina izdržavaju građani Srbije, koja pravi velike gubitke, ali koju neuspešni režim stalno prikazuje, kao i sve što radi u politici, kao najveća dostignuća u istoriji Srbije.Podatak se odnosi na kursne razlike.Pozitivne kursne razlike su narasle za godinu dana sa 2,801 milijardi dinara na 4,721 milijardu dinara, što je posledica pada dolara u odnosu na evro na svetskom tržištu valuta. Kako su negativne kursne razlike iznosile 3,68 milijardi dinara, to znači da su prihodi u bilansu uspeha naduvani za 1,041 milijardu dinara ili 8.9 miliona evra. Kada to sve saberemo. Subvenicija i donacija 33,265 miliona evra, oprost duga državnim preduzećima 22 miliona evra i pozitivne kursne razlike 8,9 miliona evra dobijamo da je država u bilanse Kompanije ugurala 64,165 miliona evra i plus na to kredit iz Fonda za razvoj od 14 miliona evra sa malom kamatom.

Prema bilansu uspeha Kompanija je iskazala neto dobit od 1,9 milijardi dinara ili 16,67 miliona evra i Vučić i Brnabićka su to razglasili okupiranom narodu kao svoj veliki uspeh. Kada sve ovo znamo, onda 16,67 miliona evra iskazani neto profit moramo da korigujemo sa 64,165 miliona evra koje je Kompaniaj dobila na poklon od države i tako naduvala svoj neto dobitak. Realno poslovanje Kompanije je da su ostvarili gubitak od 47,495 miliona evra.

Realno poslovanje ER SRBIJE u 2017.godini je , dakle, gubitak od -47,495 milina evra, što je 81,2% ukupnog kapitala Kompanije. Kompanija je samo u prošloj godini pojela sav svoj kapital i ostao joj je ogroman dug od 336,89 miliona evra.Tako će izgledati i Srbija posle odlaska Vučića i njegovog kriminalnog kartela sa vlasti.

Kada pratimo podatke o tokovima gotovine, onda vidimo da je priliv gotovine iz poslovne aktivnosti iznosio 37,912 milijardi dinara prošle godine u odnosu na 35,252 milijarde dinara, izdvajanje za kamate su narasle sa 753, 53 miliona dinara na 977,43 miliona dinara, pa neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti prošle godine iznosio – 1,542 milijarde dinara. Tokovi gotovine iz investiranja iznosilu su, u preseku priliva i odliva, minus od -2,203 milijarde dinara, jer je na poziciji kupovina nematerijalne imovine i nekretnina otišlo 2,392 milijarde dinara. Kompanija koja pravi ovakve gubitke troši 20,44 miliona evra za investiranje. Gde investira kompanija? Tokovi gotovine finansiranja pokazuju da je veći bio priliv sredstava u Kompaniju za 1,724 milijardi dinara i tu je kredit od 14 miliona evra koji je dobijen od Fonda za razvoj, mada nema nikakvog osnova da ovako neuspešna firma dobija toliki novac od države pod povoljnim kamatama.

Zar Fond nije ima neke bolje komitente kojima bi pustio novac? Koje je garancije za pušteni novac je uzeo Fond za razvoj? Kada se sumira priliv i odliv sredstava iz Kompanije, vidimo da je prošle godine otišlo iz kompanije 2,021 milijardi dinara ili 17,273 miliona evra.Kada se uzme parametar izloženosti deviznom riziku, gde se pored deviza računa i devizna klauzala na uzete dinare, to sve, u slučaju kraha dinara, može dodatno da optereti kompaniju, onda je iznos od 7,181 milijarda dinara ili 60,857 miliona evra, dok je 2016.godine taj devizni rizik iznosio 4,709 milijardi dinara.Znači, povećala se izloženost deviznom riziku.To se vidi u proračunu Revizora kada se računa da dođe do pada dinara 5%, gubitak bi se odmah povećao za 423.695 evra, što je više nego godinu dana ranije kada je iznosio 244.209 evra.Sve ovo pokazuje pogoršavanje stanja u Kompaniji. I prošle godine je Kompanija potrošila na intelektualne i konsalting usluge 250,2 miliona dinara i voleo bih da pregledam šta je tu plaćano. Naravno, treba i pregledati na kontu Ostali poslovni rashodi zašto je ponovo tako visok iznos plaćenih provizija – 920,3 miliona dinara. Zašto kompanija ponovo izdvaja za reklamu i propagandu 210 miliona dinara, kada pravi tolike gubitke? Čemu to bacanje novca?

Revizor navodi da je Kompanija oročila kod banaka 35 miliona dolara po kamatama od 1,6%-3,2%. Prošle godine sam pisao da je uzet vrlo nepovoljan kredit i prenosim ovde ponove sve te negativne uslove tog kredita.Dana 15.09.2015 EA PARTNERS BV je odobrio ER SRBIJI kreditnu liniju na pet godina u iznosu od 56,539 miliona dolara, ali je Kompanija povukla 52,836 miliona dolara, dok je razlika od 3,703 miliona dolara ili 6,55% iznosa otišlo na – TRANSAKCIONE TROŠKOVE?!!?Šta su to transacioni troškovi, Vučiću?Kome odlazi taj novac? Kamata je 6,96%, što je trostruko veće od kamata na svetskim tržištima.Zašto je kamata veća? Ali, pravi biser tek sledi.Na ovu veliku kamatu od 6,96% godišnje dodaje se kvartalno uvećanje od 0,1725%.

To je godišnje 0,5175%.Kako je ugovor na pet godina, uvećava se kamata od 6,96% za još 2,5825%.Nije bio dovoljan jedan ugovor, pa je napravljen još jedan.Nekome se osladilo da uzima provizije.Kome?

Dana 20.05.2016. godine sklapa se novi ugovor na 63 miliona dolara, ali se povlači 58,873 miliona dolara. Na ime transakcionih troškova od 6,55% uzima se 4,127 miliona dolara. Ko je Vučiću uzeo 4,127 miliona dolara? Kamata je ponovo 6,95 % i na to se nadograđuje kvartalna uvećanja.Pitanje još jedno za velikog mešetara Vučića – zašto ER SRBIJA uzima dva dolarska kredita, kada ima oročeno u našim komercijalnim bankama -35 miliona dolara? Zašto Kompanija na svoj novac dobija kamatu od 1,6% do 3,2%, dok uzima novac Arapa po ceni 6,95% sa nadogradnjom od 2,5825%?Kakva je ovu sumanuta poslovna politika Kompanije?

Na kraju, treba ispitati šta se dogodilo sa 23,5 miliona dolara avansa za 10 aviona od ERBASA koje je JAT uplatio 1998.godine, koje je ER SRBIJA ustupila ETIHADU i na koji način ETIHAD vraća, ako dođe do kupovine tih aviona, taj uzeti avans Kompaniji.Zašto Revizor piše da :

„Nakon izvršenog plaćanja prema Airbusu pune kupoprodajne cene za svaki vazduhoplov, Etihad treba da plati Air Serbia proporcijalni deo od ukupnog iznosa od USD 23,5 miliona na ime PDP-a. Obzirom na to da pravo da se povrati PDP u iznosu od USD 23,5 miliona zavisi od buduće kupovine novih aviona, takvo sredstvo nije priznato i predstavlja potencijalnu imovinu Društva“ Zašto nije priznato? Zašto nije uneto u potencijalnu imovinu društva?

Zašto Revizor ne postavlja sva ova pitanja koje sam ovde napisao? Zar Revizor nije video kako je nastala lažna neto dobit? Napravio sam ovu analizu da građani Srbije saznaju pravu sitinu o poslovanju ER SRBIJE. Pored ovih pitanje imam još jedno pitanje za izdajničku vlast- da li se menadžment ETIHADA povlači iz operativnog upravljanja ER SRBIJOM od 01.januara 2019.godine? Šta posle toga?