Početna Tekstovi ЕМС

ЕМС

7466
2
SHARE

EMS

 

Elektro Mreža Srbije – EMS. Moćna državna kompanija za prenos električne mreže po čitavoj Srbiji.. Monopolista. Na čelu te kompanije je bio Nikola Petrović, kum premijera Srbije i o njemu i njegovim aferama je ovaj list mnogo pisao. Iznenada, pred kraj godine koja je za nama, Nikola Petrović donosi odluku da napušta jednu uspešnu državnu kompaniju, tvrdeći da je spasio tu kompaniju i da je ostavlja prepunu para. Odlučio sam da to proverim.

Najbolji način je da pregledamo bilanse u poslednjih pet godina, otkako je Nikola Petrović u jesen 2012. postao direktor ove državne kompanije, da vidimo šta će nam analiza dokumenata pokazati. Svi dokumenti su javno publikovani, tako da nema razloga da, uplašeni partijski poltroni iz EMS-a, pitaju ko mi je dostavio podatke. Videćemo šta zvanični izveštaji pokazuju.

Ne ulazim u dubinske, detaljne analize svih bilansnih stavki, kako to uvek radim kada me neko profesionalno angažuje, nego pratimo osnovne tendencije u poslovanju. Pratimo i postavljamo pitanja. Neka javnost sama sudi. Prvo što sam primetio bilo je to da posle pet meseci od dolaska Nikole Petrovića na mesto generalnog direktora EMS-a, posle tri njegova zahteva da se poveća cena tarife, što je Agencija za energetiku odbijala, pretpostavljam da se trgovalo oko kadrovskih rešenja u Agenciji, data je dozvola za povećanje, dokument pod nazivom Cene pristupa sistemu za prenos električne energije/ (Službeni Glasnik 14 od 13.02.2013 sa primenom od 01.03.2013).

Da li treba da kažem da je kadrovska struktura u Agenciji ostala nepromenjena? Stavka tarife-AKTIVNA ENERGIJA – koja sačinjava 80% ukupne tarife, povećana je za: a) višednevnu tarifnu fazu za aktivnu energiju sa dotadašnjih – 0,2166 din/kwh na 0,3303 din/kwh, što je povećanje od – 52,49%, i b) niže dnevna tarifna snaga za aktivnu energiju sa dotadašnjih – 0,1083 din/kwh na – 0,1651 din/kwh, što je povećanje od -52,45%. Zašto Agencija ranije nije odobrila toliko povećanje? Zašto je povećanje toliko veliko? Nije teško biti uspešan menadžer državne monopolske firme, na koju si postavljen partijskom odlukom kuma, jer nisi imao nikakve profesionalne kvalifikacije za to mesto, kada ti je dozvoljeno da odmah povećaš tarife za 52,4%, zar ne? Kakav je rezultat tog povećanja za kompaniju bio, osim što su građani bili opterećeni novim nametima? Poslovni prihodi su porasli za svega 27%, sa 14,973 milijarde dinara u 2012 na 18,967 milijardi dinara u 2013, uprkos tako velikom povećanju tarife od 52,4%, ali su zato poslovni rashodi povećani za 37%, sa 13,171 milijarde dinara na 18,046 dinara. Veći rast poslovnih rashoda nad poslovnim prihodima doveo je do pada poslovne dobiti sa 1,801 milijarde dinara u 2012 na 920,8 miliona dinara ili pad od 49%. Dakle, u prvoj godini upravljanja Kuma premijera državnom monopolskom firmom, uprkos povećanju tarife od 52,4%, poslovna dobit je pala za 49%. Da li je ovo normalno?

Na kraju, gledano kroz neto dobitak, EMS je u 2013, uprkos toliko velikom povećanju tarifa, ostvario neto dobit koja je za svega 10% veća od dobiti u 2012. godini, povećanje sa 1,483 mld dinara na 1,626 milijarde dinara. Zašto su rashodi tako značajno porasli u 2013. godini? Koje je sve obaveze novi direktor morao da plaća?

U narednoj 2014.godini, poslovni rashodi su smanjeni čak na 16,963 milijardi dinara, dok su poslovni prihodi skočili na čitavih 20,593 milijardi dinara, ali nije ostvarena neto dobit od 3.620 milijardi dinara, jer su finansijski rashodi narasli sa 763,2 miliona dinara na 1,965,9 milijardi dinara. To je pravdano naraslim kursnim razlikama i neprenetim negativnih efekata iz ranijih godina. Koji su to nepreneti negativni efekti u državnoj firmi koja pozitivno posluje, nažalost, nisam uspeo da saznam? Ostali rashodi su u toj godini drastično porasli sa 41,9 miliona dinara na 228,7 miliona dinara, što je rast od 546%.! Zašto je toliki rast? Neto dobit u 2014. je tako bila – 2,943 milijarde dinara. Zašto je neto dobit u 2013 bila tako potcenjena?

Poslovni prihodi u 2015.godini su nastavili da rastu i dostigli su – 24,04 milijarde dinara, ali su poslovni rashodi značajno skočili sa 16,963 milijarde dinara na 21,3 milijarde dinara. Na kraju godine, dobitak pre oporezivanja je iznosio – 2,795 milijardi dinara. Plan za 2016.godinu, čekamo zvanične podatke, pokazuje da su planirani manji poslovni prihodi – 23,309 milijardi dinara,ali veći poslovni rashodi od – 22,713 milijardi dinara. Prihodi se planiraju manjim 3%, dok su rashodi u 2016 planirani veći za 7%. Zašto? Poslovna dobit pada za jednu godinu sa 2,740 milijardi dinara na svega 596,8 miliona dinara ili na 22% poslovne dobiti iz 2015.godine. Zašto tako ogroman pad poslovne dobiti odlazećeg direktora?

Finansijski prihodi se planiraju da padnu sa 594,1 milion dinara na 247,7 milona dinara ili na 42% finansijskih prihoda iz 2015.godine. Istovremeno, finansijski rashodi se planiraju da padnu samo 9%, što dovodi do toga da se planira da dobit pre oporezivanja padne sa 2,795 milijardi dinara u 2015.godini na – 376,7 miliona dinara ili svega 13% dobiti iz prethodne godine. Da li je ovaj drastičan planirani pad dobiti najava odlaska Kuma premijera?

Otkud tako nagli i nenajavljeni odlazak? Da li se nešto sprema? Šta se sprema? Možemo li nešto iz dokumenata da zaključimo? Ništa nije slučajno. To smo več davno naučili. Politički ološ pravi neke kombinacije uvek samo za sebe. Nikada ne smemo da im verujemo. Šta nam to spremaju kumovi? Pogledajmo jedan podatak iz dokumenata koji mi je bio vrlo interesantan. Možda iz tih podataka možemo nešto da zaključimo. Tiče se KAPITALA državne kompanije EMS. Naučio sam iz pljačkaške privatizacije od 2001. godine, radeći procenu kapitala preko hiljadu opljačkanih i uništenih kompanija, da se uvek uoči privatizacije namerno smanjuje kapital preduzeća i namerno smanjuje dobit. Tako su, recimo, društvene kompanije prodavane 2006.godine sa procenom kapitala iz 1997.godine, bez nove procene kapitala, bez uzimanja u kapital revalorizacionih rezervi i po knjigovodstvenim vrednostima kompanije iz starih bilansa, što je direktno dovodilo do drastičnog smanjivanja vrednosti društvenog kapitala. Tako su politički kriminalci omogućavali tajkunima kriminalcima da se dokopaju velike društvene imovine, nameštali su im tendere i aukcije, prodaje preko Berze i omogućili da se stvori nova tranziciona kasta novobogataša.

U tom kriminalnom zločinu su učestvovali revizorske kuće, privatizacioni savetnici, menadžeri banaka, estradni neoliberalni ekonomisti i pravnici i potkupljivi vlasnici medija. Svima njima se mora zakonom da ispita poreklo imovine i kapitala i mora zakonom da se oduzme ta opljačkana imovina i da se vrati državi i građanima, uz obavezno donošenje Zakona o lustraciji da se tim barabama i skotovima zabrani bilo kakvo bavljenje javnim poslovima.

Kako stoji kapital državne kompanije EMS? Vrednost upisanog kapitala EMS-a 01.07.2005 godine 516.017.000 evra, od toga novčani kapital -229.000 evra i nenovčani kapital 515.788.000 evra. Sledeći podatak o kapitalu je 30.09.2011 je da kapital kompanije iznosi – 541.297.000 evra. Kapital se, dakle, povećao, jer kompanija dobro radi i bez samohvalisavog Kuma premijera. Kompaniji ne treba Kum premijera i nije tačno da je on spasio EMS od neke propasti.

Sledeći podatak sam našao u bilansima za 2014. godinu, koje je potpisao Kum premijera 30.04.2015.godine. U objavljenom bilansu stanja u Pasivi možemo da vidimo da je Kapital kompanije u 2014.godini iznosio – 59.620 milijardi dinara ili 494.776.996 evra, što je za 46,52 miliona evra manje nego 2011, uprkos tome što kompanija konstantno pozitivno posluje. Taj kapital kompanije je sastavljen od : državni kapital – 26,892 milijarde dinara, revalorizacione rezerve – 23, 931 milijarde dinara i neraspoređena dobit od 8,796 milijardi dinara.

Planom za 2015.godinu je Kapital smanjen na -55,915 milijardi dinara, jer je neraspoređene dobit smanjena na – 5,091 milijarda dinara. Svi ostali parametri na kapitalu su ostali isti. A onda se donosi Odluka o promeni pravne forme Javnog preduzeća „ Elektromreža Srbije“ i menja se pravna forma, pa ova državna kompanija postaje AKCIONARSKO DRUŠTVO“ ELEKTROMREŽA SRBIJE“BEOGRAD i unosi se osnovni kapital akcionarskog društva na dan 31.12.2015.godine u iznosu od – 27.048.840.000 dinara ili 2.704.884 akcije nominalne vrednosti jedne akcije 10.000 dinara. Šta je sada ovo? Čemu ova transformacija u akcionarsko društvo?

Vidimo da je u toj papirnoj hokus-pokus transformaciji NESTAO kapital. Poslednjim planom za 2015.godinu objavljeno je da je kapital u knjigama – 55,195 milijardi dinara, ali na kraju te godine ostalo je, posle te kumovske transformacije, samo – 27,049 milijardi dinara. Gde nestade- 28, 146 milijardi dinara ili 232,2 miliona evra? Nova kompanija AD EMS Beograd vredi samo 223,2 miliona evra. Strašno!

Evo jednog poređenja. Crna Gora je više od deset puta manja od Srbije, ali njena kompanija za prenos električne energije na dan 14.04.2016 ima kapital – 155.108.283 evra. Kako je moguće da EMS tako malo vredi?

Kakve su ovo kumovske muljačine? Gde nestadoše revalorizacione rezerve i neraspoređena dobit? Slučajno su nestale? Nema slučajnosti! Smanjuje se namerno dobit kompanije. Rastu rashodi. Kapital se drastično smanjuje. Kum premijera naglo odlazi iz kompanije. Ostavlja svoje kadrove u kompaniji. Odlazi da se bavi svoji privatnim biznisom. Zašto? Zar to nije sve povezano? Zar to ne uliva sumnju organima gonjenja da preispitaju detaljno poslovanje EMS-a od dolaska Nikole Petrovića na mesto generalnog direktora? Neka se ispitaju svi nastali rashodi? Svaka faktura neka se pregleda. Neka se ispitaju povezana lica sa Nikolom Petrovićem. Kako su dobijene dozvole za minihidroelektrane? Ko je dobio? Koja firma? Koliko dozvola? Evo posla za tužilaštvo i policiju. I? Šta sad? Koji je scenario?

Šta se može dalje da dogodi? Ako znamo kako Aca Dramoser pravi svetske poslove, koji ulaze u svetsku istoriju o idiotskom poslovanju jedne države , poput slučaja AIR SERBIA, gde se dokapitalizuje kompanija starim , rentiranim avionima, gde manjinski vlasnik upravlja kompanijom, gde se Aerodrom svake godine dobrovoljno odriče da naplati 20 miliona evra, gde država stalno ubacuje novac u zajedničku kompaniju, da bi prikazali kako kompanija fantastično radi, onda, prema tome modelu, može da se privatizuje i EMS. Kako? Znamo to već napamet.

To se sprema i za Galeniku i za Telekom. Akcionarska kompanija traži strateškog partnera, jer mora da se modernizuje, ako to ne bude uradila, preti joj opasnost da zaostane u razvoju i da izgubi preostali kapital. Nalazi se strateški partner iz arapskog sveta, jer se tamo već nalaze srpske pare za pranje, pa se tim novcem građana Srbije dokapitalizuje EMS sa, recimo, 49%, ali uz uslov da strani, kumovski menadžment, vodi kompaniju, jer moraju da završe kombinaciju do kraja. Ne smeju nikome to da povere, jer su zarade ogromne.

Kako AD EMS vredi 223,2 miliona evra, dogovoriće se dokapitalizacija na 110 miliona evra, pa će 49% kompanije da pripadne posrednicima Arapima, koji rade za kumove. Kada se izvrši dokapitalizacija, sve u interesu države i građana, mediji će o tome nedeljama da pišu i blebeću, onda će se posle godinu dana napraviti nova procena kapitala. Ta realna procena kapitala će biti tržišno valorizovana i kompanija će se, recimo, proceniti na 1 milijardu evra.

Ako elektromreža u Crnoj Gori vredi 155 miliona evra, onda je, samo običnom analogijom, realno da EMS vredi tu milijardu. Sada su kumovi spremni da prodaju svoj paket akcija od 49% i pravo upravljanja u kompaniji za 490 miliona evra. Kupci mogu biti investicioni fondovi, trgovci strujom, banke ili multinacionalne energetske kompanije. Kumovi su samo na ovoj transakciji bruto zaradili 490 milina evra, jer su onih 110 miliona samo preterali preko računa države, pozajmili i vratili.

Neto zarada zavisi od cene posredničkih usluga. I zavisi od novca koji mora da se ubaci u predsedničku kampanju. Uslov bez koga se ne može je dalji ostanak na vlasti. Mnogo novca je u igri da bi se vlast prepustila apatičnom narodu.

SHARE

2 KOMENTARI

  1. Ja ne mogu da verujem da još uvek niko od naših novinara nije objavio ove podatke koji su, kako ste i sami napisali, dostupni svakom zainteresovanom. Da li je moguće da niko nikada nije ove podatke stavio na A4 papir i dao premijeru, minustru i sličnima da objasni zašto je toliko velika razlika između tu napisanog i onoga što čujemo na televiziji? Da li je moguće da nema voditelja, novinara ili nekog iz ovih silnih agencija da to pročita pa da stavi prst na čelo i pita se da li je neko ovde lud? Da vas pozove u emisiju, radio ili tv, pa da dokaže da „onaj“ Branko ne priča istinu i da dokaže da ste to možda izmislili. Neka dođe sa čitavom bulumentom stručnjaka ako treba jer oni ipak govore istinu zar ne.

    Veliki pozdrav Branko