Početna Sadržaj Reagovanja ECB

ECB

776
0

    ECB

piše : Branko Dragaš,01.maj 2012

Evropska centralna banka / ECB/ plasira novac poslovnim bankama u EU. Kamata po kojoj banke dobijaju taj novac iznosi – 1%. Kada banke dobiju štampane evre, jer nema drugoga načina da se dobije sveži novac, onda one kupuju državne obveznice svojih bankrotiranih država.Kamatna stopa po kojoj banke plasiraju svoj pozajmljeni novac kreće se od 5,5% do 6%.
Tako su italijanske banke prošlog meseca povećale svoje portfelje za državne obveznice za iznos od – 23,7 milijardi evra, što je podiglo ukupnu vrednost državnih obveznica na neverovatnih – 323,9 milijardi evra.Španske banke su povećale svoje portfelje za – 20,,1 milijardu evra,pa je portfelj narastao na 263,3 milijarde evra.Državne obveznice su na tri i deset godina.Nemačke i francuske banke su takođe povećale svoje portfelje državnih obveznica. Portugalske banke imaju u državnim obveznicama  rekornu vrednost od – 31,7 milijardi evra. Samo su grčke i kiparske banke smanjile svoje portfelje, jer su im,navodno, otpisani dugovi.Zapravo, zamenjeni su im i reprogramirani dugovi.

Na ovakav način se kriza u EU ne može rešiti. To je sigurno.Suština krize se ne rešava.Kriza se samo privremeno odlaže.Svi problemi se guraju pod tepih i nastavlja se agonija u evro zoni.Nema nijedne strateške viziji kako da se izađe iz krize, potkupljuju se birači, ne saopštava se istina da je EU bankrotirala i da je najbolje, za sve članice, da se raspadne EU i da se sve države vrate na svoje valute.

Pogledajmo kako izgleda ovo zamajavanje sa državnim obveznicama u EU.
Otkrivam vam pakleni scenario porobljavanja građana Evrope.

 

ECB  ubacuje u bolesni bankarski sistem EU lažni novac,koji se kompjuterski kreira za finansijski sistem EU, i usmerava ga u poslovne banke, uz kamatu od 1 %, da bi spasili poslovne banke od objave bankrotstva.Bankrotirane poslovne banke, koje ne mogu da vrate dospele obaveze,primaju ta nova zaduživanja, kao kada bi na lipsalo magare,koje leži natovareno na putu, nastavili da tovarite teret,verujući da će taj novi teret oživeti nesretno magare i da će ono,kao u nekoj dečijoj bajci, iznenada ustati i početi veselo da trčkara,noseći čitave terete na svojim leđima.

Bankrotirane poslovne banke dobijenim lažnim novcem od ECB kupuju papire-obveznice bankrotiranih država.Bankrotirane države,koje se guše u dugovima, dobijaju nove dugove sa kamatama od 5,5 – 6%. Pošto nikada neće moći da vrate ni te nove niti one stare dugove i neće moći da isplaćuju ni kamate, onda se države samo zadužuju da bi  kupili vreme.Kome se kupuje vreme? Državama? Ne.Državom ne upravljaju svi građani.Sve građane jedne država možemo smatrati državom, ali oni koji upravljaju državom, umesto svih građana, su predstavnici građana- političari.Političarima se kupuje vreme.Privilegovani političari kupuju vreme da ostanu još malo na  vlasti i teže da se ništa suštinski ne menja u tom ludačkom zaduživanju, jer lično gomilaju bogatstva. Slično je kao sa onima koji organizuju rad piramidalne banke. Svi koji se kockaju misle da će uspeti,misle da nadmudre oni koji su smislili prevaru,nadaju se samo da obrnu jedan krug,primamljivi krug brze zarade koja ulagaču rešava sve životner probleme, te gramzivo ulažu dalje, verujući da je to poslednji krug i da ih posle toga  čeka bezbrižan život.Ali, toje zamka. Za sve učesnike u igri, osim za one koji organizuju igru i njihove privilegovane igrače.

Država dobija lažan novac od poslovnih banaka i daje poslovnim bankama bezvredan papir,kojim priznaje da je uzela lažan novac, ali koji ne može nikada da vrati. I ECB i poslovne banke i država znaju da država ne može da vrati taj lažni novac,ali se ,kao što vidimo iz priloženih podataka, zaduživanja uvećavaju i nastavlja se ova kazino igra.

 Zašto se to radi? Zar nije bolje da se to narkotizovanje zaduživanje zaustavi? Koji je smisao tolikog zaduživanja? Bolje je da se zaduživanje zaustavi na nižim iznosima, nego  da naraste na  stotine milijardi evra koja nikada ne mogu biti vraćena.

To tako vi mislite. Vi koji bežite od bankarskih zaduživanja,jer znate kakvi su banditi savremeni bankari. I dobro je da tako mislite.Dobro je da ne uzimate kredite i da ne učestvujete u ovom bankarskom kockanju.Nema potrebe da svoj život izlažete tolikom stresu i strahu da li ćete uspeti da sačuvate sam život.

Međutim, veliki igrači, koji rade na uspostavljanju Novog svetskog poretka, koji planski rade, znaju da se najviše zarađuje kada propadaju države i banke,pa oni histerično špekulišu i koriste istorijsku priliku da bi zaokružili svoja bogatstva i svoju moć.Naravno, uzimaju tačno onoliko koliko im Familija dozvoli da uzmu. Sve što uzmu preko dozvoljenog može da ih skupo košta.Najčešće životom plaćaju svoju nepromišljenost i pohlepu.

Veliki igrači su politička oligarhija i bankari u državama. Oni jedini grabe ogromne sume otetog novca za sebe i to što su oteli pretvaraju u realnu imovinu. Državni dugovi se geometrijskom progresijom uvećavaju, dok Veliki igrači uzimaju za sebe tačno onoliko koliko im omogućavaju da postanu posebna kasta. Državni dugovi odlaze u prazno, dok je imovina Velikih igrača realna i izražava se u zlatu,srebru i kupljenim nekretninama po svetu.Naravno, sve se to vodi na druga imena,članova porodice ili ljude od posebnog poverenja, dok se najmanji deo imovine prikazuje u njihovom vlasništvu.

Gde je kraj ove kazino prevare?
Mogu li ECB neograničeno da ubacuje lažni novac u bankrotirani sistem?
Kako taj sistem da ozdravi? Može li da ozdravi?

Mislim da je strategija Velikih igrača, prema zamisli i odobrenju Familije, da dovedu do – hiperinflacije.Podatak da je pripremljeno 700.000 milijardi dolara i evra za ovu hiperinflatornu prevaru, da je određeno koliko ko dobija u toj špekulaciji, recimo,Kina 200.000 milijardi,Evropa 150.000 milijardi i Rusija 60.000 milijardi,da je Familija spremna da proširi svoje porodično stablo i svežom plemićkom krvi,ti podaci nas samo uveravaju šta se zaista sprema.
Šta je cilj programirane hiperinflacije?
Kao u svakoj hiperinflaciji dolazi do enormnog raslojavanja i bogaćenja samo izabranih porodica,onih koje je odredila Familija, dok se svi ostali oslobađaju, usled hiperinflacije, naraslih dugova.Mali građani država će biti presretni da im dugovi nestanu u hiperinflaciji, ali će morati za uzvrat, za uslugu koja im je učinjena, nešto da daju.

 Šta mislite? Šta mogu siromašni građani da ponude u zamenu da im se dugovi izbrišu?

 Nije teško pogoditi.Nemaju šta da ponude drugo osim sebe i svoju slobodu. Građani će dobrovoljno pristati da im se ukinu sve građanske slobode,demokratija i institucije,jer je to sve obesmišljeno u nakaradnoj predstavničkoj demokratiji. Građani će pohrliti u novi totalitarizam Familije i biće presretni što su se bar oslobodili dugova.

To je scenario Familije.
Veliki igrači danas sve to sprovode.

Hoće li se to sve da dogodi?
Zavisi od građana sveta.
Ukoliko shvate šta im pišem i ukoliko prihvate novo učenje.
Novo učenje o čoveku i svetu.
Novo učenje o sebi i svom životu.
Ukoliko su građani spremni da uče i da se menjaju, onda imamo mogućnosti da se
Izbavimo iz ove nevolje.Ukoliko budu naivni i progutaju bačenu udicu,upecaće se na foru.

Meni je važno da razobličavamo ovaj podli scenario.
I da ima građana koji ovo razumeju.Koji me čitaju i podržavaju
Koji prihvataju moje učenje.
I koji hoće da se menjaju.
To je početak.
Buđenje je početak.
Probuđeni čovek.
Otvorite oči.
Makar vam duša još uvek spavala.