Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Dužnièka kriza

Dužnièka kriza

745
0

Reforme su propale. Na samom poèetku govorio sam i opominjao šta æe se desiti. Neoliberali su dogmate, rade samo sebe. Pogrešna je bila šok terapija i pogrešni ljudi koji su sprovodili nametnute reforme. Rezultati njihove vladavine su katastrofalni. Spoljnotrgovinski deficit 11,5 milijardi $, industrijska proizvodnja je u minusu 3,8 odsto, poljoprivrededa 15 odsto, privrednog razvoja nema, nezaposlenost 986.250, opšta je nelikvidnost i nema vizije za izlazak iz ovakovog stanja. Poseban problem je što je naš spoljni dug na dan 12.01.2004. god. veæ dostigao 13,791 milijardi $. Veæi nam je spoljni dug od BDP.

Upali smo u dužnièko ropstvo i graðanima treba reæi istinu. Nepokrenuta privreda ne može da puni sve prazniji budžet i dugovi nam se nagomilavaju. Godine 2002. nismo vratili 201 mil $, prošle 2003. godine dospelo je 488 mil $, vratili smo samo 50 mil $. Ove godine dospeva 682 mil $, sledeæe 858 mil $. Kako æemo vratiti te dugove? Kako æemo vratiti 2006.g. – 1,088 milijardi $, 2007.g. – 1,354 milijarde $, 2008.g. – 1,557 milijarde $, 2009.g. – 1,735 milijarde $ i 2010.g. – 1,594 milijardi $? Ovi anuiteti su raðeni na zaduženosti od 12,971 milijarde $, šta sa razlikom? Graðani æe se uskoro suoèiti sa istinom. Sledi politièko otrežnjenje. Niko od politièara ne govori o privredi. Raspravljaju ko æe da uðe u Vladu, dok niko ne govori o tome šta æe ta Vlada da radi? Nemamo dugoroènu ekonomsku politiku. Šibicari nas zamajavaju. Izgubiæemo i 2004.god, privredni rast æe biti u minusu. Deliæemo sve veæe siromaštvo i bedu.

Opominjem graðane da se pripreme za tešku godinu. Treba nam ubrzani privredni razvoj sa stopama od 10 odsto godišnje. Ne smemo se više zaduživati ni jedan cent. Direktnim investicijama u proizvodnju, a ne rasprodajom preduzeæa, pokreæe se privreda. Ima li nam, dakle, spasa? Ima. Vlada nacionalnog spasa sastavljena od poslovnih ljudi. Glavno pitanje za sve koji hoæe u Vladu: gospodo, znate li da pravite pare za državu? Novosti