Početna Sadržaj Reagovanja DUGOVI

DUGOVI

716
0

DUGOVI

piše : Branko Dragaš,17.01.2012

Građani koji se ne razumeju u finansije me neprekidno pitaju, zabrinuti onim što čuju u mojim nastupima,da li treba da ponavljam da nijedna nacionalna televizija ne sme da napravi intervju samnom,zabrinuti zbog onoga što čitaju u mojim tekstovima, zabrinuti za svoju sudbinu i sudbinu svoje porodice – „ Molim Vas, ništa ne razumemo,možete li nam objasniti,ako svi duguju i svi su ,kako ističete, pred bankrotom,kome se duguje?“

 

Evo, koristim ovu priliku, kad već nemam drugih medijskih mogućnosti da objasnim o čemu se radi.Naravno, vrlo jednostavno.Ljudi koji se ne razumeju u finansije mi tvrde da ništa ne razumeju ekonomiste kada govore.Pripadam malom broju ekonomista koji nastupaju u javnosti i koga građani mogu bez ikakvih poteškoća da razumeju.

Zapravo, sve je vrlo jednostavno. Građani duguju bankama,jer uzimaju kredite od banaka.Preduzeća duguju domaćim i stranim bankama,jer uzimaju kredite od banaka.Države duguju bankama, jer i država se zadužuje kod banaka. Međutim i banke duguju.Banke su dale više kredita,nego što imaju u svojim depozitima.Šta to znači? Kada  građanin ili kompanija položi slobodna novčana sredstva na štednju,na čuvanje, u depozit kod banke,recimo, sto evra, i za to dobije od banke neku kamatu,pasivnu kamatu, zavisno od roka oročavanja i kamate se menjaju,onda je banka obavezna da klijentu vrati preuzeti novac,uvećan za obračunatu kamatu. I to je čist bankarski posao. Banka primljeni novac ne drži na svom računu, jer ima kamatni trošak po tom preuzetom novcu,nego banka plasira taj novac u privredu i na finansijsko tržište, pozajmljuje taj novac građanima,privredi i državi i obračunava aktivnu kamatnu stopu.Banka zarađuje na razlici između aktivne i pasivne kamatne stope.Visina kamatne stope zavisi od stanja na finansijskom tržištu i konkurencije drugih banaka.Ako date velike kamatne stope da bi privukli klijente da štede kod vas, onda se otvara problem povećavanja bankarskih troškova,smanjivanja profita i poteškoća u plasmanu skupih kredita,jer oni koji uzimaju kredite traže bolje uslove kreditiranja.

Mislim da je i ovo,manje više, svima jasno. I tu nema neke velike nauke.

Međutim, glavni problem se otvara na strani depozita po viđenju i tu počinje igra velikih brojeva. Pretpostavimo da banka  ima 10.000 klijenata koji su otvorili račune u banci i na tim računima imaju,recimo, tih 100 evra, to je  jedan milion evra. Znači, na računu banke se nalaze depoziti po viđenju klijenata u visini  od milion evra.To nije novac banke.To je novac na računima klijenata koji se vod kod banke. Ali, taj novac se,istovremeno, pokazuje na računu banke.Banke ne bi smele da troše taj novac,ali one ga troše. Ulaze u depozite i do 80 odsto depozita po viđenju.Računica banke je da neće 10.000 klijenata u jednom trenutku da potroši sav novac,teoretski je to moguće,ali u praksi se to nikada ne dešava.Banka ima 800.000 evra koje plasira na finansijsko tržište, ali to nije njen novac.Banka izdaje žiralni novac koji ne postoji, jer na računima klijenata  ostaje depozitni novac klijenata. Poslovna banka se ponaša kao emisiona banka.Odnosno, poslovna banka proizvodi novac iz vazduha i upada neovlašćeno u monetarni sistem države.Klijent banke koji dobije kredit od 800.000 evra ima konkretan novac koji je nastao iz vazduha.

Kada sam objasnio kako nastaje novac iz vazduha, sada to saznanje treba proširiti na sve poslovne banke i na milione klijenata koji drže svoje depozite po viđenju kod tih istih banaka. Geometrijskom progresijom raste količina novca koja nastaje iz vazduha.Tako dolazi do naduvavanja finansijskog mehura.Usled velike količine novca na strani ponude, dolazi do pada kamatnih stopa i velikog pritiska na tražnju,odnosno na klijente da uzimaju kredite.Snižavaju se svi uslovi za uzimanje kredita, znam da su u SAD davali kredite na vozačku dozvolu, nekontrolisano se plasira novac,privreda i građani se sumanuto zadužuju i nemilosrdno troše novac,verujući da je došlo doba opšteg blagostanja.Klijenti koji uzimaju kredite od svoje banke dobijaju novac iz vazduha na svoje račune kod tih banaka i povećavaju nivo depozita po viđenju,tako da banka dobija sve veći prostor za plasman virtualnog novca dobijenog iz vazduha.Virtualnim novcem se stvara novi virtualni novac. Tako nastaje finansijski balon. Koji se naduvava dok ne pukne i sve ne oduva u vazduh.

Kada  pukne,onda izbija kriza. Kriza je suočavanje sa realnošću.Laž više ne može da opstane.Kriza otvoreno pokazuje da su banke kreirale lažni novac.Banke se nalaze pred bankrotom. Spasonosno rešenje je da banke bankrotiraju.Bankrot je dobar za ozdravljenje banaka,kompanija i države.Bankrot je – podvlačenje crte.Svođenje računa.Međutim, umesto da dođe do bankrota banaka Familija donosi odluku da se štampa dodatni dolari i evri za spas banaka.Tako je od izbijanja finansijske krize u 2008 do danas u obolelei finansijski sistem SAD ubačeno 24.000 milijardi dolara , dok je u oboleli sistem EU ubačeno oko 10.000 milijardi evra. Šta se time dobilo? Ništa suštinski.Samo se vreme agonije produžilo.Problem se uvećao,jer su se uvećali dugovi, dolio se benzin na požar koji je zahvatio finansije razvijenog sveta.
Ko štampa dolare i evre?

Dolare štampa FED, a evre ECB. Ta ECB je ekspozitura FED i radi sve što im naredi FED. Ko upravlja FED-om? Guverner FED-a? Kome on polaže račune za štampanje dolara bez pokrića? Kongresu? Ne. Senatu? Ne. Pa,kome onda? Vlasnicima FED-a. Zar FED nije državna emisiona institucija? Nije. FED je od osnivanja 23.12.1913 vlasništvo privatnih lica.To je najveća istorijska prevara.Ko je vlasnik FED-a?  FAMILIJA!  Trinaest porodica koje upravljaju finansijama sveta. Oni su smislili tu prevaru sa FED-om da bi dobili moćno oružje za upravljanje svetom.

Sada da ponovimo.

Građani,privreda i država se zadužuju kod banaka.Banke emituju lažni novac iz vazduha i naduvavaju finansijski balon. FED daje kredite bankama koje su bankrotirale.FED daje kredite tako što štampa lažne novčanice.Vlasnk FED-a je Familija.Svi duguju Familiji. Koja lažnim ,štampanim i bezvrednim papirima kupuje konkretnu imovinu država.Tako mogu kupiti svu imovinu na planeti.Kada imovina pređe u njihovo vlasništvo, građani će biti robovi koje će nadgledati Veliki brat. Rijaliti šou Veliki brat nam pokazuje viziju naše budućnosti.Bankari Familije finansiraju holivudsku produkciju i šire debilizam i idiotizam da bi pripremili čovečanstvo za robotsko doba.San Familije je da čitava planeta postane rijaliti šou.Tako ulazimo u moderno ropstvo.Vraćamo se na početak istorije.Samo što robovi neće biti okovani lancima, nego će svi imati isti softver  u glavi.Familija je vladati planetom,opsluživaće ih njihovi političari,bankari i mediji, dok će svi ostali biti robovi.

To je zamisao Familije.Tih psihopata koji su mentalno oboleli.Hoće li se to baš tako i desiti? Verujem da neće.Verujem da još uvek u čoveku ima snage da se pobuni. I verujem da u ljudima još uvek ima želje da budu slobodni.Zato pišem ove redove.

Ko odlučuje?

Vi što čitate ove redove.Nemojte da posustanete.Nemojte da se predajete.Pobuna je smisao života. Nemojte da pristajete.Nije tačno da je sve izgubljeno.Borba je tek počela.Pobedićemo ih našim poštenjem,požrtvovanjem,ljubavi i jednostavnošću.Pobedićemo ih jer ćemo se isključiti sa njihove mreže.Napravićemo ljudske mreže. Ljudske mreže za očovečenu zajednicu.Niste sami. Naši udruženi interesi su jači od interesa bolesnika u Familiji.Život se ne može kupiti novcem.Čovečanstvo traži novu ideju.Umorni smo od špekulacija i muljanja. Treba nam toplota istinskog u nama.Kada promenimo sebe, lako ćemo promeniti društvo.Za to nam ne treba nikakv kredit.Dovoljna je samo naša istrajna volja.

Beograd,17.01.2011