Početna Sadržaj Reagovanja DRŽAVNI ZAPISI

DRŽAVNI ZAPISI

745
0

ZAPISI

piše : Branko Dragaš,28.02.2012

Danas je Uprava za javni dug na aukciji prodala trogodišnje državne zapise ukupne nominalne vrednosti 8,9 milijardi dinara,što je 44,5%  obima emisije.Zapisi su prodati po godišnjoj kamatnoj stopi od 14,7 %. Zapisi dospevaju 1.marta 2015.

Režim nastavlja da zadužuje državu.Ni izbori u maju ih ne mogu da skinu od zavisnosti neprekidnog zaduživanja.Tako će država na preuzeti dug isplatiti 1,3 milijardu dinara u prvoj godini. Za tri godine će država morati da plati kamatu – 3,9249 milijardi dinara. To je 44,1% ukupnog duga

.

Pretpostavimo, da nema inflacije i da se kurs deviza ne menja u te tri godine.Ukoliko država želi da uredno servisira svoju preuzetu obavezu po izdatim državnim zapisima,ona mora da obezbedi privredni rast od minimalno 14,7% godišnje ,kako bi mogla iz tog privrednog rasta da pokrije samo kamate na uzete kredite. Privredni rast od 14,7% nema nijedna danas privreda u svetu.

Prognoze govore da će u narednih godinu dana EU imati stagnaciju,odnosno da neće,najbolja prognoza, imati rast.Kako je EU naše najveće tržište, znači da će se te loše prognoze preliti i na nas. Ako se to desi, a izvesno je da će se desiti, ako Srbija ne bude imala rast, uzimam tu bolju varijantu naše prognoze, onda nećemo imati 14,7% novog novca da isplatimo dospele kamate.Ako nemamo novog novca da isplatimo kamate, šta nam je činiti? Kako da obezbedimo novac za isplatu? Jedno rešenje je da u budžetu napravimo uštede od 14,7%, da tačno toliko smanjimo rashode budžetskim korisnicima, kako bismo na vreme isplatili dospele kamate. Teško je da će ove partijske Vlade prihvatiti da biračima saopšte istinu i da će smanjivati rastuće budžetske troškove. Drugi način je vrlo jednostavniji i lakši.Primenjivale su ga sve zemlje koje su bankrotirale.  To je – novo zaduživanje države.

Stari dugovi se vraćaju novim zaduživanjem.I tako dugovi narastaju. Privid je ostvaren.Odlaže se prvi odlazak sa ocem na jutrenje.Nastavlja se potkupljivanje naroda.Nastavlja se narkomansko ubrizgavanje opojnih droga.

Do kada je takvo stanje moguće? Moguće je dok god se prodaju bezvredni papiri kao državni zapisi i dok njih 44,5% kupuje te papire. Kada bude prestalo kupovanje neće više biti narkotika za ovisnika.Kada više niko ne bude hteo da kupuje državne zapise prezadužene države, onda će ta država da bankrotira.

To vreme stiže.

Režim to,nažalost, ne želi vidi.Zadojeni neoliberalnom ideologijom,poslušni pred svojim gospodarima i korumpirani do srži, oni sumanuto nastavljaju dalje. Tako su za 1.mart 2012 najavljena prodaja državnih zapisa na šestomesečno dospeče u iznosu od 6 milijardi dinara.Kamatu još nisu saopštili.

Teško onima koji dođu na vlast posle ovih ludaka i bandita.Teško narodu kada bude saznao u kakvo su nas dužničko ropstvo uveli.Preobražaj će biti mučan i težak.Ali, važno je da ima rešenja.Za početak, trebamo da ih oduvamo sa političke scene. I da prestanemo da se zadužujemo.

Beograd, 28.02.2012