Početna Tekstovi i kolumne Svedok Dobra vest

Dobra vest

874
0
SHARE

I bi šta bi.A zapisano je da je tako bilo. I nastade predanje. Na kome se uèe mnoga pokolenja. A mnogi nikada predanje nisu ni proèitali, veæ su samo èuli da se tako zbilo. A kad ih pitate? šta se zbilo? Oni vam isprièaju svoju prièu. I svako prièa svoju prièu jer smisao predanja je upravo u tome da svako pronaðe sebe. Tako mu je mnogo lakše da izdrži ropski život i da poveruje da bolji život ipak, postoji. Makar u predanju. Koje budi nadu da se sve opet može ponoviti i da æe Neko, taj neko se uvek piše sa velikim oèekivanjem, razoèaran što se ropstvo i nepravda širi svetom, doæi baš u inat onih koji šire laži da pravi život poèinje tek posle smrti.

A šta da radimo u životu? Trpite i æutite. Pomirite se sa nepravdom i siromaštvom sve u interesu onih koji vam život uzimaju, velièajuæi sve vrednosti koje nikada neæe imati. Tako se robovi drže u pokornosti. Laži se menjaju ali ropstvo opstaje. Uprkos modernizaciji tehnike porobljavanja koja potlaèenim stvara privid slobode, ropstvo se razvija tako da Veliki Brat kontroliše sve nas odjednom. Ušao je ne samo u naše živote i domove, veæ u našu uplašenu dušu i pokorava je nudeæi privid o lakoæi životnog postojanja. Potrebno je samo prepustiti dušu zavodnièkim reèima i slikama Velikog Brata i spasenje æe samo doæi.

To je novo, izmenjeno i dopunjeno predanje koje uništava svaku slobodu, individualnost i nacionalnu osobenost. Hoæe sve nas da pretvore u konzumente jednog robotizovanog sistema u kome su uništene reèi? ljubav, bratstvo, sumnja i misao. Šta æe pokrenuti oseæanja? Dovoljno što ima moguænosti da bira sve što im marketinški struènjaci odrede i nema potrebe da traži ono što mu nije odreðeno. Zato, preporuka svim potrošaèima, uzimajte i uživajte jer izvan toga oseæaja nema boljeg života.

Slike iz podzemlja pokazuju neposlušnima šta se sve može dogoditi ukoliko ne krenu trakama života koje ih same nose u smrt. Zato je bolje biti na traci nego trunuti u podzemlju. Pobune nema, sve je predodreðeno. Svi ukusi su genetski isti. Zatvorite oèi i zagrizite jabuku, krušku, lubenicu ili breskvu neæete osetiti nikakvu razliku. Veliki Brat ne podnosi razlièitosti. Veliki Brat se plaši svake razlièitosti kao opasnog virusa koji može uništiti njegov mehanizam vladanja svetom. Veliki Brat prezire nacionalne razlièitosti i stvara genetski globalnog potrošaèa. Biti nacionalno svestan je kao da jedete crvljivu jabuku u kojoj se sakrio odmetnuti crv koji neæe da pristane na iste ukuse.

Èin nepristajanja je poguban za ritmièko funkcionisanje traka. Svaka pobuna mora se u startu ugušiti. Veliki Brat sve kontroliše. Njegov zadatak je da olakša život potrošaèu. Svuda vlada ekonomska efikasnost. Potrebno je sa što manje rada ostvariti što veæe rezultate. Zarade su tada najveæe. Zašto bi se muèili da èitate, recimo, Tolstojev ? Rat i mir? kad možete pogledati crtani film o tome koji traje svega 60 minuta? Možete li Tolstoja da proèitate za 60 minuta? Ne možete. Uštedeli ste, dakle, dosta vremena da možete da pogledate još jedan crtani film. Uzmite Tomasa Mana, ?Josif i njegova braæa „. Film je –super! Fenomenalan ! Cool! Bolji je od knjige.

I tako, postajete univerzalna neznalica. A to je deo paklenog plana Velikog Brata. Svrgnuti ministar prosvete je savetovao našoj deci da ne èitaju knjige veæ da gledaju crtane filmove. To je ideologija vulgarnog pragmatizma koja se širi u robotskom svetu. Ko hoæe moral neka ide u crkvu. Kao da èovek sam nije crkva. Èemu pobuna? Rizikujete udoban život da bi shvatili da æe uvek biti nepravde. Ako æe uvek bit nepravde, zašto se muèite da je ispravite. Æutite i priklonite se jaèoj strani jer æete bolje proæi u životu. Tako je uvek bilo, tvrde tehnokrate na vlasti.

Ali to nije predanje. Predanje govori nešto sasvim drugo. I zato pažljivo proèitajte predanje i naæi æete put izbavljenja. Nemojte da gledate crtane filmove o predanju jer ugrožavate svoj duh. Pogledajmo jednu zabludu. Obièan svet misli, nedovoljno upuæen u predanje, da je Isus Hrist jedini bio razapet na Golgoti da bi spasio svet. Ali to nije istorijski taèno. Rimljani su imali obièaj da kažnjavaju sve neposlušne tako što su ih razapinjali na krst. Kada je Božiji èovek bio razapet, na stotine kažnjenika je veæ umiralo na krstu. Ali niko nije ostao zabeležen u predanju.

U seni smrti Božijeg èoveka ostalo je dvanaest odanih ljudi koji su bili gladni, goli i bosi. Nasuprot njih je bila Rimska imperija koja je imala sve? moæ, oružje, ratnike, novac, propagandu,biblioteke i privredu. Šta su imali apostoli? Ideju i veru. Šta je pobedilo? Šta je ostalo? Rimske imperije više nema, ali je ostalo hrišæanstvo da okuplja milione ljudi. Ko je, dakle , pobednik? Ako tako posmatramo predanje, onda možemo izvesti potpuno drugaèije zakljuèke nego što nam nude ideolozi vulgarnog pragmatizma.

Njihov tehnokratski pristup važi samo za materijalni svet koji nas okružuje. Ali, na svu sreæu, èovek je duhovno biæe koje je spremno da se odrekne materijalnog radi ispunjenja svoje duše. Zvanje apostola se ne kupuje, niti se uèi na nekom privatnom koledžu. Apostolski život se živi. Ideje upravljaju svetom i lome krhke materijalne graðevine podignute iz ljudske sujete. Volja se ne može sabiti u sitne stranaèke interese. Postoji nešto što se nikada ne može kupiti. Ponuda i potražnja ne važi tamo tamo gde postoji bratstvo duhovnih ljudi. A bratstvo stvaraju slobodni, jednaki i razlièiti ljudi.

Oni šire dobru vest. Nije umro poslednji èovek. Još uvek imamo snage da se odupremo robotskom svetu. Pobediæemo ga sumnjom i nepristajanjem. Nepotkupljivi smo. Èuvamo predanje i svoj rod. Zato poruèujem i opominjem bratski rod. Ne gledaj moje muke jer su one Božija volja, veæ gledaj kako svoju dušu praznu dobrotom da ispuniš. Nisam ja došao u tvoju kuæu da uðem nasilno, veæ tvoju dušu zagubljenu da izbavim. Ako su mene silnici isèupali iz korena mojih, budi mudar i èuvaj èistotu izvorišta svojih, jer onaj koji poèetak zna snagu života ima. Zauvek.

Slušaj s mirom reèi mudrih ljudi više nego viku onoga koji zapoveda meðu ludacima.

Pazi na vladanje èeljadi svoje i hleba u lenjosti ne jedi.

Ne zavidi zlim ljudima niti želi da si s njima, jer ime bezbožnièko brzo trune i nestaje, a spomen pravednikov ostaje blagosloven.

Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, jer ti si greh njegov i on je sad u tebi.

Pij vodu iz svog studenca i što teèe iz tvoga izvora, èisto je i nemaš se èega stideti.

Neka se razlivaju tvoji izvori i žeð gase drugim ljudima, jer æe biti venac od milina oko glave tvoje.

I prekrsti se sa tri stisnuta prsta i pomoli se Bogu za sve nas.

Neka èuju i oni što sluha danas nemaju. Dobra vest je da ima dobre vesti.

Prenesite je samo dalje.

HRISTOS SE RODI !

Svedok 2003.12.27.

SHARE