Početna Sadržaj Reagovanja DNO

DNO

1109
0

                 DNO

piše : Branko Dragaš, 05.06.2012

Guverner NBS i njegovi preplaćeni saradnici namerno uništavaju devizne rezerve države. Pre nekoliko meseci sam izašao sa jasnim programom šta treba da se radi u kreditno-monetarnoj politici.Sve moje ideje su ostale mrtvo slovo na papiru. Nikoga u vlasti one nisu zanimale.Guverner i njegova kamarila sprovode plan u interesu špekulanata.Prema zvanično objavljenim podacima od početka godine prodato je 1,2 milijarde evra da bi se zaustavio pad dinara.Nažalost, to je bio uzaludan posao. Komercijalne banke obračunavaju danas prodajni kurs evra – 120 dinara. Dinar nastavlja i dalje da pada.
Svakome stručnjaku koji je potekao na finansijskom tržištu i koji je stvarao novac u privredi je jasno da NBS ne može da odbrani naduvani dinar.Punih dvanaest godina pišem i opominjem režim da ne smeju da se igraju sa kursom, jer će to poigravanje neukih i kontrolisanih politikanata dovesti do finansijskog sloma  države, privrede i građana. Strašno je opasno kada se političke neznalice i njihovi ekonomski eksperti igraju finansijama, dok je pogubno za jednu nezavisnu državu kada finansije dođu u ruke stranaca,koji su neprijateljski opredeljeni prema našoj državi i naciji.Nažalost, kako niko nije hteo da sluša moje stručne savete, režim je širio propagandu o blagostanju koje nam sledi kada građani uzmu skupe kredite,širi li su laži o makroekonomskoj stabilizaciji i čvrstom i konvertibilnom dinaru,koji će se kupovati na svetskim berzama,posle tolikih uludo zaduženih godina  danas počinje buđenje iz narkotizovanog stanja. Kažem, dragi prijatelji, počinje jer smo na početku strme,klizave i opasne litice   koja nas vodi na samo finansijsko dno. Ko će pasti na to dno? Državne finansije, kompanije koje ne pripadaju političkim oligarsima i tajkunima i naivni i prezaduženi građani koji su bezgranično  verovali političkom ološu.

Prošle nedelje, neko od ekonomskih analitičara se setio,napokon se i to dogodilo, da uporedi kretanje kursa i cena u periodu 2001 -2012 godine. Utvrdili su da kurs evra zaostaje za rastom cena preko 250%. Šta to znači? Evo jedne piljarske računice. Ako je te 2001 godine, kada su svi bili napaljeni i kada su otvorenih usta gutali propagandne laži tržišnih talibana,kurs evra bio 60 dinara i ako je danas taj plaćeni ekonomski analitičar shvatio da je kurs zaostao za cenama za više od 250%, onda to znači da je danas realan kurs evra – 210 dinara.
Ako minimalni kurs evra danas treba da bude 210 dinara, u situaciji kada nema privrednog rasta,kada opada izvoz,kada je uništena privreda i kada imamo rekordan pad industrijske proizvodnje, koliki bi devizni kurs bio da svega toga nemamo i da naše kompanije rade punim kapacitetima? Mrtav konj vodu ne traži.
Držanje deviznog kursa pod administrativnom kontrolom i veštačko naduvavanje dinara ne može da traje večno.Račun na naplatu je morao da stigne. Računi su danas počeli da stižu za plaćanje. Zabijanjem glave u propagandne političke kampanje bogatih i dokonih političara i medijskim zaglupivanjem prezaduženog naroda nevažnim stvarima i događajima ne možemo da rešimo narasli problem.
Šta treba da radimo?
Moramo da se suočimo sa  problemom.Moramo da otvoreno govorimo o problemu. Moramo da uđemo u samu suštinu problema,ako hoćemo da ga rešimo.Zato je važno, na tome insistiram skoro tri decenije, da se mediji otvore za sve naše stručne i umne ljude koji danas nemaju pristup nacionalnim televizijama. Novi ljudi će doneti nove ideje. Novi ljudi će doneti nova rešenja i prekinuće se politika bežanja od problema.
Šta je istina?
Istina je da danas zvanični kurs evra iznosi 117,34 dinara, dok je 11.01.2012 iznosio – 103,38 dinara. Dinar je izgubio na vrednosti – 13,54%.
Istina je da su špekulanti,preko svojih banaka, kupovali u repo operacijama blagajničke zapise NBS,koje su nosile kamatnu stopu od 9,5%, uprkos tome što već skoro deceniju pišem da je to otvorena špekulacija na štetu NBS,odnosno naše države,čije troškove moraju da podmire poreski obveznici. Ne vredi.Špekulanti imaju svoje plaćene lobiste u NBS i vladi. To je dovelo da su špekulanti, primera radi, dana 14.02.2012 imali u blagajničkim zapisima NBS 138,89 milijardi dinara ili,prema tadašnjem kursu,1,286 milijardi evra,dok su dana 30.05.2012 imali svega – 50,750 milijardi dinara ili – 438 miliona evra. Špekulanti su povukli 848 miliona evra iz dinarskih blagajničkih zapisa. Preostali iznos će povući u toku juna meseca, jer je operacija igranja na blagajničke zapise NBS,koja je počela po novim pravilima tržišnog formiranja kamatnih stopa od 02.04. 2004 godine, završena i sada špekulanti izlaze sa dinarskog tržišta.Zato su oni plaćali funkcionere NBS i vlade da,navodno, stabilizuju devizni kurs i da ga drže tolike godine potcenjenim da bi oni mogli da zarađuju na razlici između kamata po kojima uzimaju kredite na svetskim tržištima 0,5% do 3% godišnje i kamate na blagajničke zapise koja se penjala i preko 22%.
Ko su bili ti špekulanti? Gangsteri sa Vol Strita? Ma ne, to je isuviše plitko tržište za te okeanske ajkule,koje imaju finansijske trejdinge i programe na  Vol Stritu,gde se zarađuju nenormalne sume nedeljno,tako da oni nisu bili zainteresovani da love babuške po našem mulju. Mislim da te špekulante treba tražiti među domaćim izdajnicima i šestorazrednim svetskim bankarima i brokerima. Prevara je počinjala od držanja naših deviznih rezervi na skrivenim mestima po svetu,kako bi se sačuvala tajnovitost u javnosti,nastavljala se otvaranjem kolaterala na osnovu tih državnih deviznih rezervi i dolazak deviza u zemlju  putem prekograničnih kredita – cross border – koji su se menjali u dinare,prividno jačali devizne rezerve NBS, da bi završavali u dinarskim blagajničkim zapisima sa visokim prinosom.
Za one koji nisu sa finansijskog tržišta, to znači,da budem potpuno jasan, da su državne rezerve poslužile domaćim špekulantima da se bogate na razlici između malih kamatnih stopa na svetskom tržištu i visokih kamatnih stopa na dinare. Stabilan devizni kurs je služio da se pljačka uokviri.Koliko je tim repo operacijama novca ukradeno? Mišljenja sam da se ta cifra kreće oko 3 milijarde evra,ali za izračunavanje  tačnog iznosa te organizovane pljačke morale bi se otvoriti sve knjige NBS od 2001 do danas.
Naravno, odgovorne u NBS od 2001 do danas treba pohapsiti i konfiskovati im imovinu. Evo vam i objašnjenja otkuda nekim propalim političarima novac za kampanju.Nekoliko miliona utrošenih u kampanji nije ništa za nekoliko stotina miliona koji su ukradeni i podeljeni sa svetskim hohštaplerima,koji su nam se prestavljali kao međunarodni eksperti.
Ako sam uspeo da objasnim jedan segment u besramnom i organizovanom pljačkanju države i sopstvenog naroda, o kome pišem tolike godine, onda se nameću sledeća dva pitanja – kada ćemo udariti u to dno i šta da se radi?
Na pitanje – kada ćemo udariti u dno – prognoza zavisi od toga kada će se formirati vlada i koje će ona prve poteze povući.Pošto dragoceno vreme prolazi nepovratno, bojim se da će nas događaji vrlo brzo zaskočiti i da ćemo upasti u veliku nevolju.Prema sadašnjim najavama svih političkih igrača nova vlada, bez obzira ko je bude napravio, tražiće spas u smrtnom zagrljaju MMF-a. To je katastrofalna greška. Već sam o tome sve napisao šta nas čeka u tom zagrljaju sa ekonomskim ubicama iz MMF-a.
Novi predsednik je dobro postupio što je prvo otišao u Moskvu, jer je Putin ponudio,boraveći poslednji put u Beogradu,onih 10 milijardi dolara za projekte,ali novi predsednik nije uspeo da iznese operativan plan za plasman tih 10 milijardi dolara, pa se vratio sa obećanjem od 820 miliona dolara,što nam ne može pomoći da radikalno promenimo ekonomski koncept i obezbedimo dvocifrene stope privrednog rasta.Izjava novog predsednika da se mora formirati vlada što pre da bi se išlo u zagrljaj MMF-a dokaz je njegove istorijske nezrelosti.
Zato je važno da se napravi Vlada nacionalnog spasa i da se prihvati ekonomski program koji sam predložio. Hoće li doći do toga? Neće. Nastavlja se naše klizanje prema dnu. Sujeta srpskih političara može da se obuzda samo građanskim protestima na ulicama.
Šta treba raditi?
Treba smeniti odmah Guvernera i njegovu kamarilu. NBS treba staviti pod kontrolu parlamenta i vlade. NBS treba da postane kreditno-monetarna institucija,umesto menjačnice novca koja služi špekulantima za bogaćenje. Treba odmah ukinuti deviznu klauzulu za sve kredite koje su uzeli privredni subjekti i građani. Devizna klauzula je protivustavna kategorija i mora da se zabrani njeno prisustvo u ugovorima.
Ukidanjem devizne klauzule skidamo omču oko vrata preduzeća i građana.Spašavamo ih vešanja.Privreda i građani ne mogu da otplaćuju kredite sa deviznom klauzulom na kursu od 120 dinara,kako će tek da prežive na kursu od 210 dinara. Pored toga, treba napraviti saldiranje računa od dana uzimanja kredita, koliko je uzeto kredita u dinarima,do danas, koliko je otplaćeno u dinarima,tako da će se značajno smanjiti kreditna opterećenost, dok će se preostali iznos reprogramirati,recimo, na  rok od još deset godina.
Uvođenjem ovih mera spašavamo privredu i građane. Dajemo im svež vazduh da udahnu i da spremno dočekaju primenu pravih ekonomskih mera koje mogu da naprave preobražaj u državi i privredi.
Potrošenih 1,2 milijarde evra moglo se uplatiti kao osnivački kapital u Razvojnu banku koja bi kreditirala domaću proizvodnju sa kamatama do 3% godišnje i na taj način smo mogli da zaposlimo 280.000 ljudi.Polovina administracije bi se skinula sa budžeta i zaposlila na tržištu da puni budžet.Smanjili bi se troškovi administracije u budžetu i izbrisao budžetski deficit.
NBS ne bi branila dinar. Pustila bi da se on slobodno formira na tržištu. Realan kurs dinara bi pogodovao rastu izvoza.Došlo bi do drastičnog pada uvoza i domaći proizvođači bi imali dobru kalkulaciju da izvrše supstituciju uvoza.Pokrenula bi se privreda i počeli bi nezaposleni da se zapošljavaju.Država bi štitila socijalnom karticom sve ugrožene građane koji ne mogu da privređuju. Svi ostali bi se dokazivali na tržištu.
Sve je vrlo jednostavno, zar ne?
Pa, dobro,ako je tako jednostavno, zašto se ne sprovede?
Ne može.Nije u interesu političke oligarhije,bankara i tajkuna.
Nastavlja se naše klizanje ka dnu. Kada udarimo u dno biće mnogo bolno. Ali, posle toga, počinje naše penjanje.Nećemo imati drugoga izbora, nego da prepustimo državu da upravljaju vredni,pošteni,stručni i oni koji vole državu i svoju naciju.