Početna Sadržaj Reagovanja DIREKTNA DEMOKRATIJA

DIREKTNA DEMOKRATIJA

3065
0

DIREKTNA DEMOKRATIJA

piše : Branko Dragaš

Posredna demokratija je uništila srpsko društvo.Političke stranke su kriminalni klanovi koji se bore za lične interese pripadnika stranke.Vođe političkih stranki su šefovi gangsterskih bandi.Njih samo zanima da osvoje vlast i da materijalizuju svoju političku aktivnost.Političke kampanje služe za zastrašivanje i obmanu birača. U posrednoj demokratiji makijavelistički je sve dozvoljeno.Nije  profitabilno da se bude dobar,pošten,iskren i da se javno služi interesima građana i zajednice.Posredna demokratija je ustoličila laž,lenjost,prevaru,krađu,obmanu,licemerje,poltronizam,vladavinu idiota, monopolizam mediokriteta i debilizam u javnom nastupu. Sve ostalo znate.Ne vredi ponavljati. Treba da ponudim rešenja.

 

Evo, nudim rešenja za uspostavljanje – direktne demokratije.Ovo shvatite kao moje razmišljanje koje treba da vas podstakne da iznesete svoje predloge. Ukoliko se veliki broj ljudi uključi u iznošenje svojih ideja,postoji velika mogućnost da napravimo valjano društvo. U svakom slučaju, naše namere su plemenite i želimo da dobijemo novo društvo.Umesto stalnog kritikovanja,dajem rešenja. To radim već decenijama.Nadam se da je sada prava prilika za obnovu direktne demokratije.
Pođimo redom, u Srbiji ima oko 2,5 miliona domaćinstava. Dva miliona ljudi upotrebljavaju računar.Internet poseduje 36,7% domaćinstava.Kompjuter poseduje 46,7% domaćinstava.Ako hoćemo da uvedemo direktnu demokratiju u društvo, onda moramo da stvorimo uslove za sprovođenje direktne demokratije. To možemo da uradimo na dva načina : prvo,kompjuterskim opismenjavanjem stanovništva i drugo, obezbeđivanje kompjutera za sva domaćinstva koja nemaju kompjuter i uvođenje interneta. Internet mora da uvede država,jer je to njen kapital koji joj ostaje u vlasništvu. Ukoliko želimo da svako domaćinstvo ima kompjuter,onda država mora obezbediti kompjuter za 53,3% domaćinstva koji nemaju komjuter. To je,zaokružimo, – 1.4 miliona kompjutera. Običan kompjuter košta 200 evra, ako država raspiše tender za 1,4 miliona kompjutera može da kupi kompjuter za 140 evra. Velikom porudžbinom se obara značajno cena pri kupovini.To je oko 200 miliona evra koje država ulaže u kompjutere da bi obezbedila svakom domaćinstvu u državi da imaju svoj kompjuter.

 
Odakle državi 200 miliona evra? Politički ološ je potrošio u ovoj kampanji 60 miliona evra za zamajavanje građana.Novca ima, samo se pogrešno troši.Umesto da NBS proda 1,2 milijarde evra za odbranu naduvanog dinara,koga ne može da odbrani, ona će za 200 miliona evra kupiti računare za sva domaćinstva koja nemaju računar. Svako domaćinstvo dobija beskamatan kredit od 140 evra za kompjuter i taj kredit mora da vrati u 70 rata. Znači, svako domaćinstvo mora mesečno da otplaćuje 2 evra. Mislim da je to rata koja je prihvatljiva za svako domaćinstvo.

Opismenjavanje građana za upotrebu kompjutera može da se vrši preko svih televizija koje imaju nacionalnu frekvencu,preko osnovnih i srednjih škola i fakulteta, tako da to opismenjavanje direktno neće ništa koštati državni budžet. Čitavo to opismenjavanje može da traje jednu nedelju.
Ako pretpostavimo da nabavku i podelu kompjutera možemo da izvršimo,preko mesnih kancelarija i mesnih zajednica,kućnih saveta i saveta stanara za tri nedelje, onda to znači da za mesec dana imamo u svim domaćinstvima u Srbiji kompjuter i svi građani zanju da ga upotrebljavaju, tačno onoliko koliko je dovoljno za sprovođenje direktne demokratije.

Šta dalje?

Nema direktne demokratije bez slobode medija. Sve televizije koje imaju nacionalnu frekvencu moraju biti otvorene za sve građane Srbije i naše građane iz rasejanja. Državna televizija RTS postaje istinski javni servis. Direktor RTS se bira na javnom konkursu svake godine,ali se može pokrenuti zahtev za njegovim opozivom ako se prikupi 50.000 elektronskih glasova inicijatora opoziva. Premijer države smenjuje ditrektora RTS-a.
Uvodi se Etički kodeks u ponašanju svih javnih ličnosti koji se bave politikom i njima se zabranjuje nastupanje u svim emisijama koje nisu stručne ili obrazovane.Na ovaj način, brani se ugled javne funkcije.

Država je dužna da napravi, rok tri meseca, nove elektronske biračke spiskove za sve građane Republike Srbije koji žive u Srbiji,za sve Srbe u rasejanju i za sve građane Srbije koji se nalaze u inostranstvu i imaju naš pasoš. Svi oni čine jedinstveni birački spisak za glasanje.Svaki građanin koji bude u biračkom spisku ima svoj JMB.Taj elektronski JMB je identifikaciona kartica građanina u glasanju, lična karta,poreski broj,zdravstveni karton i saobraćajna dozvola. Na ovaj način se ukidaju sva silna dokumenta i građani samo poseduje jednu karticu JMB na kojoj je sve zapisano.
Postavljanjem ovakve jedinstvene elektronske baze, građani mogu da ostvaruju na najefikasniji način,direktno i bez posrednika, svoja demokratska i građanska prava.
Svi građani imaju dužnost da ostvaruju svoje biračko pravo ili će biti adekvatno sankcionisani od strane društvene zajednice.
Uvodi se politički ostracizam za sve one koji povrede zajednicu – zabranjuje im se trajno javno delovanje i izlažu se na stub srama javnosti.

Kako ostvariti direktnu demokratiju?

Stari Grci su imali Agoru – trg na koga su izlazili da raspravljaju.Oslobođeni mediji i društvene mreže postaju elektonska Agora na kome učestvuju i raspravlaju svi građani iz zemlje i rasejanja.
Direktna demokratija u nekom selu,počećemo od mesne kancelarije i mesne zajednice, odvijaće se na društvenim mrežama vezanim za to selo.Domaćini će raspravljati o svim važnim pitanjima za njihovo selo na skupovima ili preko društvene mreže. Elektronskim glasanjem će se određivati sva pitanja od značaja za to selo. Odluke će se donositi prostom većinom,osim kod kapitalno važnih odluka za selo koja se donose dvotrećinskom većinom.Svako selo može da ima,ako to hoće i ako za to ima potrebe, svoga administratora koji će završavati sve činovničke poslove za selo. Naravno, platu i troškove plaćaju žitelji sela.

 
Slična organizacija će biti u opštinama i gradovima. Svi građani jedne opštine ili jednog grada će činiti skupštinu te opštine i toga grada.Nema više potrebe za odbornicima opštinskim i gradskim,jer će se sve odluke donositi na elektronskim skupštinama. Nema troškova i nema plata.
Odluke se donose prostom većinom,osim kod odluka od kapitalnog značaja za opštinu ,koje moraju da se donose kvalifikovanom većinog građana. Predsednik opštine se menja svakoga dana,ali se lista predsednika određuje godinu dana unapred,na osnovu elektronskog glasanja svih građana opštine, da bi se napravio redosled dežurstva u opštini. Predsednik opštine je toga dana dežurni u opštini  i dužan je da ispunjava sve obaveze koje mu je Skupština oštine  namenila za taj dan.
Skupštine opština  se održavaju svakoga dana elektronskim putem,vode se rasprave na sajtovima i društvenim mrežama opština , ali se određuju dani kada se sprovodi glasanje.
Opštine imaju svoju opštinsku administraciju,profesionalce koji pripremaju skupštinske materijale za sednice skupština opština, ako to hoće opštine ili angažuju konsultantske kompanije koje im pripremaju stručne materijale i plaćaju te pružene usluge. Opštini od ,recimo, 50.000 stanovnika dovoljno je,prema mojoj proceni,  samo 5 zaposlenih administrativaca koji mogu da opslužuju rad opštine.Oni će jedini biti plaćeni u opštini i biraće se na javnom konkursu odlukom Skupštine opštine svake godine.Administrator opštine samo jednu godinu može da obavlja taj profesionalni posao u opštini i nikada više nijedan javni posao u državi.
Gradove treba razbiti na što veći broj opština da bi se lakše sprovela direktna demokratija.
Gradovi nemaju stalnog gradonačelnika, nego se gradonačelnici menjaju svakoga dana. Dežurni gradonačelnik je dužan da sprovodi odluke skupštine grada.
Niko od dežurnih gradonačelnika nije toga dana plaćen, jer se smatra da mu je pripala posebna čast da toga dana obavlja dužnost gradonačelnika.
Predsednici opština i gradonačelnici se biraju glasnjem svih građana opštine i grada.Spisak dežurstava određuje se prema broju osvojenih glasova i rasporedu za godinu dana unapred.
Opštine i gradovi donose svoje planove razvoja za 10 godina unapred. Opštine i gradovi organizuju javni konkurs za stručnjake i kompanije koji predlažu plan tazvoja opštine i grada u narednih deset godina. Skupština opština i grada bira najbolji plan sa konkursa kvalifikovanom većinom i tak usvojeni plan se operacionalizuje u narednim godinama strogom kontrolom rada predsednika opština i gradonačelnika.
Predednik opštine i gradonačelnik koji su bili jedan dan dežurni u opštini i gradu ne mogu više nikada da obavljaju tu funkciju u državi.

Kako ostvariti direktnu demokratiju u Republici?

Svi punoletni građani Srbije , svi Srbi i građani u rasejanju čine Skupštinu Republike Srbije.
Izborna jedinica je čitava Srbija i sva mesta u svetu gde žive naši građani.
Skupština Republike zaseda svakoga dana. Sednice skupština se održavaju elektronski. U zgradi Skupštine javno nastupaju građani koji su dobili najviše glasova skupštine Republike za temu koju su opredelili da govore. Raspored nastupa građana određuje se mesec dana unapred. Skupština je otvorena za debate građana od 10 do 20 časova svakoga radnoga dana.

Državna RTS uvodi Treći kanal koji prati rasprave u Skupštini Republike.
Rasprave o svim državnim pitanjima vode se svakoga dana na nacionalnim televizijama,društvenim mrežama i na sajtovima državnih institucija.
Predsednik Skupštine menja se svakoga dana,ali se lista predsednika Skupštine određuje godinu dana unapred ,na osnovu glasova dobijenih od Skupštine Republike, da bi se napravio redosled dežurstva u Skupštini Republike.

Predsednik Skupštine Republike ne može da se bira više nikada na druge državne funkcije.
Predsednik države menja se svakoga dana. Predsednik države se bira glasovima svih građana Skupštine Republike.Dežurni predsednik države dužan je da ispunjava sve obaveze koje mu je Skupština Republike odredila za taj dan.
Predsednik države ne može da se bira više nikada na druge državne funkcije.
Premijer države se bira glasovima svih građana Skupštine Republike.
Premijer države se bira na godinu dana.Svake godine se bira novi premijer.Premijer nema pravo da se, posle isteka mandata, bira više nikada za druge državne funkcije.
Premijer države bira svoj kabinet.Vlada je sastavljena od premijera,dva potpredsednika i 9 ministara.Ministarsva su : ekonomije,finansija,poljoprivrede,zdravstva,pravosuđa,prosvete,odbrane,policije i spoljnih poslova.
Premijer države i njegova vlada rade na procenat od povećanja BDP.
Smenu premijera mogu pokrenuti 100.000 elektronskih glasova građana.Premijer se smenjuje sa dužnosti kada za njegovu smenu glasa prosta većina građana u Skupštini Republike.

Šta se postiže ovakvom direktnom demokratijom?

• Istinski se demokratizuje politički život u državi,
• Demistifikuje se politika,
• Razbijaju se politički monopoli,
• Ukida se zvanje političar,
• Ukidaju se političke stranke,
• Nema potkupljivanja birača i izbornih krađa,
• Prestaje potreba za plaćenim političkim analitičarima,
• Uvodi se konkurencija na političkom tržištu,
• Oslobađa se ogromna energija građana,
• Politika se stavlja u službu građana,
• Politika prestaje da bude profitabilna delatnost,
• Nema skupih i zatupljujuće glupih izbornih kampanja,
• Građani svakoga dana raspravljaju i odlučuju,
• Referendim se sprovodi svakodnevno,
• Otvara se prostor za osvajanje novih sloboda,
• Društvo postaje zajednica slobodnih građana

Poštovani građani,

Izneo sam vam iskreno svoja razmišljanja. Mislim da je moguća direktna demokratija u Srbiji. Srbija je mala država i idealna je za uvođenje direktne demokratije.To je sada naša komparativna prednost. Pokazao sam vam kuda treba da idemo.Sadašnje stanje je neizdrživo.Srbija se nalazi na rubu ponora.Postoji velika opasnost pojave nekog novog totalitarnog demagoga. To bi konačno uništilo našu državu i naciju.

Građani Srbije i braćo i sestre iz rasejanja,

Direktna demokratija je jedini način da se spasimo današnje propasti.Ne uzdajte se u političare.Oni su svi isti. Ako zaista vole Srbiju, neka se sklone da uvedemo direktnu demokratiju.Videli ste na primeru da je to moguće.Ne trebaju nam političari.Ne trebaju nam plaćeni brbljivci, koji uništavaju našu državu i naciju. Došlo je novo doba. Srbiji treba direktna demokratija.
Direktna demokratija je spas za Srbiju.

Beograd.07.06.2012