Početna Sadržaj Privatizacija Diktat MMF

Diktat MMF

646
0
SHARE

Dragaš: Neæe biti spasa za naše društvo dok se ova vlada ne sruši!

BEOGRAD – Ministar finansija Mlaðan Dinkiæ i guverner Narodne banke Radovan Jelašiæ potpisali su juèe kupoprodajni ugovor izmeðu Srbije, kao veæinskog vlasnika Kontinental banke, i Nove ljubljanske banke. Kupoprodajna cena iznosila je od 49,5 miliona evra. Na pitanje novinara Nacionala po kojem pravnom osnovu su država i Ministarstvo finansija nadležni za prodaju naših banaka, ministar finansija Mlaðan Dinkiæ je kratko rekao: – Po zakonu o konverziji smo mi postali veæinski vlasnici, oèistili smo veæi deo banaka i, u dogovoru s MMF, država Srbija je postala veæinski vlasnik akcija banaka, tako da je to u našoj nadležnosti, a ne Agencije za privatizaciju – glasio je odgovor. Dinkiæ je dodao da je postupak prodaje akcija banke sproveden po meðunarodnom javnom tenderu i uz angažovanje inostranog privatizacionog savetnika „BNP Paribas“ iz Francuske.

Kako MMF kaže

Na pitanje zašto se banke ne prodaju u Agenciji za privatizaciju Branko Pavloviæ nam je, kao bivši direktor Agencije za privatizaciju, rekao da je njemu ostalo nejasno po kojem pravnom osnovu je prodaja banaka u nadležnosti države i Ministarstva finansija. – Ta pravna praznina je postojala i dok sam ja bio direktor Agencije, jer je tada postojao dogovor s Meðunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom da æe za taj deo, što se tièe prodaja banaka, kod nas biti odgovorni država i Ministarstvo finansija. To mi je još uvek nejasno – rekao je Pavloviæ.

Dragaš: Nema nam spasa!

– Namerno su uništene i prodate naše banke i prava je katastrofa to što se nastavlja prodaja naših banaka. Koštunica je glavna karika propasti našeg društva, nije za to kriv ministar Mlaðan Dinkiæ – ocenio je Branko Dragaš i dodao da su stranci pokupovali sve naše banke i da su sada na redu osiguravajuæa društva: – Neæe biti spasa za naše društvo dok se ova vlada ne sruši – zakljuèio je Dragaš.

Konkurenti

– Oglas o pokretanju tenderskog postupka objavljen je 24. septembra prošle godine, a izjave o zainteresovanosti za kupovinu paketa akcija Kontinental banke su otad, ispunivši kriterijume na tenderu, dostavila èetiri potencijalna kupca – Nova ljubljanska banka, EFG Evrobank iz Grèke, Pireus bank iz Grèke i „Dženeral elektrik kapital Jurop“ iz Velike Britanije – objasnio je ministar finansija.

Srpski Nacional Èetvrtak, 07.07.2005.

SHARE