Početna Sadržaj Reagovanja DELHAIZE

DELHAIZE

961
0

Piše: Branko Dragaš

Tajkun Mišković,koji je uništio srpslu privredu i srpski biznis,koji je 2001 godine imao promet u svom trgovinskom lancu svega 70 miliona evra, da bi 2010 završio,kako se piše, sa prometom od 1,4 milijarde evra, čime se dokazuje moja tvrdnja da su reformatori radili u službi ovoga bandita,jer su mu stavarali zakonske uslove da izraste u monopolistu, prodao je svoj trgovački lanac belgiskoj kompaniji Delhaize za 932,5 miliona evra.
Ako zanemarimo u ovom tekstu tajkuna Miškovića, njega sam već dovoljno raskrinkao u poslednjoj deceniji njegovog razbojničkog uništavanja biznisa u Srbiji, analiziraću intervju koji je dao Pjer Olivije Bekers, predsednik Delhaize Group.
Naime, pomenuti gospodin nam je otkrio sve pojedinosti oko ove transakcije.Na pitanje novinara da li je 300 miliona evra konačan dug,koji je ušao u cifru od 932,5 miliona evra, gospodin Bekers je izjavio da je to neto finansijski dug,koji podrazumeva finansijska dugovanja umanjena za raspoloživu gotovinu,ali tu ne spada komercijalni dugovi.Gospodin Bekers odmah nastavlja da,naravno, oni preuzimaju te obaveze jer su sastavni deo bilansa stanja.

Šta nam govori ova izjava?

Prvo,da je neto finansijski dug 300 miliona evra i da ima i komercijalni dugovi.Koliki su komercijalni dugovi?Nisam imao pristup bilansima, ali pretpostavljam da su na nivou finansijskih dugovanja.To je najmanji iznos.Možda su značajno veči.Svi mi koji decenijama radimo na tržištu znamo da Mišković nije plaćao dobavljače preko 200 dana i da su političke oligarhije, svih stranačkih boja, stajali iza toga i to mu dozvoljavale.
Drugo, izjava- naravno, mi preuzimamo te obaveze jer su sastavni deo bilansa stanja je krajnje problematična.Vi,naravno,preuzimate te obaveze ne zato što su sastavni deo bilansa stanja, nego zato što je, naravno, roba uzeta od nesretnih dobavljača,što roba, naravno, nije plaćena i što su proizvodjači,naravno,finansirali bogaćenje najvećeg tajkuna koji je nastao,naravno, na ucenama i pljačkama tih istih proizvodjača.To što je taj iznos u bilansima stanja,to je,naravno, zakonska obaveza vođenja dugova, ali izjava g.Bekersa treba da zabrine dobavljače.

Zašto ?

Recimo, zašto su finansijske obaveze ušle u nagodbu oko 932,5 miliona evra, a nisu ušle komercijalne obaveze prema dobavljačima ? Zašto su one izostavljene? Slučajno? Ne verujem. U komercijalnoj civilizaciji nema ništa slučajno.Komercijalne obaveze su namerno izostavljene jer novi vlasnik smatra da mu je mnogo važnije da smiri banke,koje su postale po drugi  put nestrpljive, prvi put ih je smirio MMF jer je napravio finansijsku kombinaciju na štetu države Srbije i ostatka privrede,pa je zato novi vlasnik odlučio da njih što pre namiri.

Dobavljači? Dobavljači mogu da čekaju i da se nadaju da će im biti mnogo bolje.Ali, ne treba žuriti.Dobavljači nemaju izbora.Moraju da čekaju i ponovo da daju robu,kako bi novi vlasnik bio nameran da ih stavi u prvu zonu plaćanja.Koja će biti možda nešto bolja nego u vreme Miškovića.Ali to novi vlasnik tek treba da odluči.

U svakom slučaju, dobavljačima će biti i dalje jako teško.Ne samo da naplate dospele dugove, nego i da nastave poslovanje sa ovim trgovačkim lancem.

Još jedna izjava je interesantna g.Bekersa. Na pitanje novinara- kada očekuje povraćaj investicije, g.Beker je odgovorio da očekuje povraćaj finansijske investicije u prvoj godini poslovanja,bez obzira što on ne zna kada će se  tačno transakcija finalizirati,ističe da  se transakcija završava u trećem kvartalu ove godine, ali on ponavlja da povraćaj investicije na kraju prve godine prisustva u Srbiji.

Pogledajmo malo šta kaže matematika. Ako je godišnji promet preuzete kompanije 1,4 milijarde evra i ako je Delhaiza platila 932,5 miliona evra, a ako predsednik grupacije kaže da će u prvoj godini vratiti investiciju, onada je to povraćaj od 932,5 miliona evra ili profit posle prve godine od 66,5% na ukupan obrt.To je fantastična profitna stopa.

Šta nam govori ova izjava i ova profitna stopa?

Govore nam da će novi vlasnik biti nemilosradan u naplati svoje investicije, hoće za godinu dana da je vrati, i da će najgore proći proizvođači i potrošači.
I još nešto, koliko je Mišković zarađivao kada novi vlasnik priznaje da za godinu dana hoće da vrati uloženo?

Naravno, niko ne sme da postavi ova pitanja.
Naravno, dok se ne promeni vlast.
Kada se promeni, biće drugačije.
Naravno.

Beograd, 10.03.2011