Početna Tekstovi DD

DD

355
0

DD

 

Branko Dragaš

Došlo je novo doba. Sve maske su, napokon, pale. Ruše se, nakon 2.700 godina, nametnute političke laži i propada falsifikovana istorija. Traže se nove političke ideje. Monarhije i predstavnička demokratija su obesmišljene. Ne mogu da odgovore duhu novog vremena. O propasti monarhije najbolje je da pogledate genijalni film Akire Kurosave „Kagemuša“.

O propasti predstavničke demokratije ne treba nam filmska umetnost, dovoljno je da vidite tragediju današnje američke, evropske i srbske političke žalosne stvarnosti.Vreme je za – DIREKTNU DEMOKRATIJU i MERITOKRATIJU. Neposredna demokratija i vladavina stručnjaka su moja nova politička ideja. To je zdrava politička strategija koja može da spasi čovečanstvo od sadašnjeg uništavanja. Nalazimo se na civilizacijskoj prekretnici.

Biološki opstanak čovečanstva zavisi od naše današnje borbe.Zato ne smemo da se predamo i ne smemo da pokleknemo. Borba je tek počela. I postaje sve zanimljivija. Ruši se pred nađim očima Zapadni svet lažnih vrednosti.Očekujem velike tektonske potrese.

Finansijski cunami će da zbriše lažni papirni novac. Veliki povodanj će da ga odnese. Imperije se bore za novu preraspodelu sveta. Dele se ponovo karte. Nama, Srbima, koji smo satanizovani od globalističkih fašista, odgovara da dođe do nove podele sveta.Otvara se geostrateški prostor za naš biološki opstanak. Možemo da se brzo spasimo iz ove nacionalne tragedije.

Možemo, ako nas budu vodili ljudi koji razumeju duh novog doba. Ljudi koji su moralni, stručni, iskusni, radni i koji vole Srbiju. To je uslov našeg današnjeg biološkog opstanka. Ko to ne razume je – politički idiot. Mi rezervne države nemamo. Nemamo ni biološkog kapaciteta da dalje žrtvujemo naš napaćeni narod. Zato se zalažem za hitnu promenu političkog i ekonomskog sistema. Problem se nalazi u totalitarnom sistemu.

Moramo sistem da srušimo i da postavimo novi sistem. Sadašnji totalitarni sistem lažne predstavničke demokratije je potpuno upropastio društvo i obesmislio politiku. Svako dalje zadržavanje takvog sistema je pogubno za očuvanje naših nacionalnih interesa. Zato javno iznosim, ponavljam, natapam, objašnjavam i prosvećujem o značaju novog političkog sistema DD i Meritokratije.

Otvaram raspravu, ne samo u okviru našeg POKRETA MOBA, nego raspravu i u čitavoj našoj javnosti, radi određivanja kakvom društvu treba da stremimo. Naš cilj mora da bude izgradnja i obnova ZAJEDNICE, poput nekadašnje vinčanske zajednice, koja treba da bude naš uzor za obnovu, iz temelja, novog društva, umesto današnjeg totalitornog nasilja otuđene i birokratizovane države.

Cilj nam je, dakle, ponavljam za sve one koji olako prelaze preko novih političkih ideja, da izgradimo Zajednicu, koja će biti iznad Države i kojoj će Država da služi kao oruđe, sredstvo, za odbranu uspostavljene Zajednice i novih društvenih vrednosti.Ako tako Država bude postavljena i ako je Zajednica bude efikasno kontrolisala, onda nikada ne može da nastane gvozdeni zakon oligarhije, jer državni aparat je samo u funkciji Zajednice.

Nije u funkciji privilegovane, nametnute, posredničke, korumpirane i kriminalne političke kvazielite, koja manipuliše, eksploatiše, porobljava, vara i krade građane. Istorijski zadatak naše generacije je da spasimo Srbiju daljeg nestajanja.

Kako to možemo da uradimo? Smatram da su potrebna tri odlučujuća koraka : 1. Oslobađanje od okupacije; 2. Smena veleizdajničke vlasti i korumpirane opozicije, preuzimanjem vođenja Srbije od strane PRELAZNE VLADE STRUČNJAKA i 3.Uvođenje DD i Meritokratije. Nema promene političkog sistema u okupaciji. Zato je oslobađanje od okupacije nužno za naš dalji spas.

Svi stranci, koji danas kontrolišu sve naše državne institucije, biće proterani iz Srbije. Njihove usluge nam više ne trebaju. Mogu da dođu u Srbiju samo kao turisti. Američki i ruski ambasador više neće moći da se mešaju u unutrašnje stvari države Srbije, ukoliko ne žele da im uskratimo gostoprimstvo i ugostimo neke nove ambasadore, koji će da poštuju međunarodni diplomatski protokol.U prethodnim brojevima ovih novina sam objasnio kako možemo da se oslobodimo veleizdajničke vlasti i prodane, potkupljene opozicije.

Oni su sastavni deo nastalog problema u društvu i nema spasa Srbije dok se oni ne razvlasti i bace na smetište istorije. Antiustavnim, nezakonitim i kriminalnim izborima ne može da se pobedi mafija u politici.Masovnim protestima i pobunom prevarenih građana na ulicama, organizovanjem Generalnog štrajka, glasanjem građana na aplikaciji za Prelaznu vladu stručnjaka i preuzimanje upravljanje državom od strane Prelazne vlade stručnjaka, stvorićemo tehničke uslove za promenu političkog sistema. Sistemska promena počinje od prvog dana, kada Prelazna vlada počne svoj rad, da bi se njen mandat završio posle godinu dana, kada se organizuju prvi, slobodni i pošteni izbori u Srbiji. Koja je suština uvođenja DD?

Direktna demokratija znači da su građani suvereni u odlučivanju i biranju, da njihovo biračko pravo pripada samo njima, da ostaje stalno kod njih i da građani više nikome ne mogu da prenose svoje suvereno pravo, tako da više nema potrebe za posrednicima u liku odbornika, poslanika ili političara. Svi oni postaju tehnički višak, jer građani direktno biraju, kontrolišu i smenjuju izvršnu vlast.

Građani su, da bolje pojasnim, poput potrošača samo krajnji korisnici usluga, koji odlučuju da li će ili neće da kupe neku robu. Oni nisu stručni da pišu, stvaraju i donose potrebne zakone, to prepuštaju Meritokratiji, stručnjacima koji su kompetentni za taj složen i odgovoran društveni posao. Ali građani, kao korisnici usluga, na koje se doneti zakoni odnose, mogu da najbolje ocenjuju da li su ti zakoni za njih dobri ili nisu dobri.

Tako direktno povezujemo teoriju sa praksom i nikada više ne mogu zakoni da budu iznad interesa većine građana. Nikada više zakone ne mogu da donose neznalice, nepismeni i korumpirani poslanici u strogo kontrolisanoj Skupštini i da ih nametnu porobljenim građanima. Nezadovoljni građani pokreću, na Aplikaciji DD, da se odmah promene zakoni, koji nisu dobri za njih ili traže poboljšanje spornih zakona. Kada se menja u celosti zakon, menja se i stručni tim koji je doneo te zakone. Daje se šansa novom stručnom timu.

Vreme dopune, obustave ili promene zakona je 48 sati od dana kada više od 100.000 građana zatraži na Alikaciji preispitivanje zakona.Na ovaj način, zakonodavnu vlast vrše sami građani, učestvuju svi državljani i čitav sistem postaje mnogo efikasniji, pravedniji i produktivniji. Izvršnu vlast građani biraju na jednu godinu iz tima predloženih stručnjaka.Niko ne može više od jedne godine da se profesionalno bavi politikom.

Politika se na ovaj način istinski demokratizuje u interesu građana. Politika više nije unosno profesionalno zanimanje, nego odgovorna javna delatnost u interesu građani. Nema više potrebe za profesionalnim političarima. Nestaje politička oligarhija, koja je najveća smetnja razvoju Zajednice. Glasanje svih građana u DD je zakonski obavezujuće. Glasaju svi građani u zemlji i rasejanju, koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Građani glasaju koristeći se blokčejn tehnologijom.Koja omogućava potpunu decentralizaciju i javnost u glasanju, jer svi građani, iz zemlje i rasejanja, prate svake sekunde kako teče glasanje i svaka transkacija, svako glasanje, ostaje trajno zapisano. Nema mogućnosti krađe glasova. Građani ostaju anonimni i niko ne može da vidi kako je ko glasao, jer se glasa zaštićenim kodovima na Aplikaciji.

Blokčejn tehnologija ne može da se hakuje i nalazi se u vlasništvu svih građana koji imaju prava glasa. Nakon uspostavljanja Prelazne vlade stručnjaka, država kupuje svim građanima, koji nemaju pametne telefone, najjednostavnije telefone za glasanje. Domaći IT stručnjaci usaglašavaju aplikaciju za glasanje, već imamo nekoliko spremnih predloga za realizaciju, na bazi blokčejn tehnologije. Usvojena Aplikacija postaje trajno vlasništvo države.

Aplikacija ne može da se hakuje i svaki građanin ima svoj ključ za glasanje. Vlada organizuje u roku od 15 dana, preko svih medija sa nacionalnom frekvencom, obuku građana za glasanje na Aplikaciji, održavaju se tribine u lokalnim samoupravamo, tako da će građani, nakon obuke, biti potpuno spremni da glasaju.Građani Srbije su dokazali u pandemiji, kada im je pružena priliku da se upisuju na aplikaciji za dobijanje sto evra, da su , uprkos zavisti i mržnji zatucanih autošovinista, tehnički pismeni i da znaju da koriste aplikacije.

DD polazi od toga da su građani pametni , da znaju da brane svoje interese i da ih treba samo obučiti kako da glasaju, dok politička oligarhija vlasti i opozicije polazi od toga da su građani glupi i da ih treba držati porobljene u tiraniji osrednjosti i banalnosti. Uslov da se nesmetano sprovodi DD je da svi mediji budu slobodni.

Više nema cenzure i nema zabranjenih tema i ljudi.Ustavom se garantuje sloboda medija. Rasprave na slobodnim medijima, iznošenje predloga za koje građani posle glasaju, moraju da traju najkraće 15 dana, najduže 30 dana. U raspravama mogu da učestvuju stručnjaci i udruženja građana, koji se razumeju, koji su kvalifikovani i znaju da iznesu svoja rešenja. Sve rasprave će da se vode u Narodnoj Skupštini, koju će da prenosi Kanal 4 državne televizije i radiće 24 sata.

Sadašnja zgrada Narodne Skupštine će se pretvoriti u narodnu javnu tribinu, koja će se održavati svakog radnog dana od 9.00 do 20.00 sati, gde će građani moći u dobijenih 10 minuta da iznose svoja rešenja. Spisak nastupanja građana određuje se mesec dana unapred žrebom. Kanal 4 i sajt Skupštine služe za promociju novih ideja i rešenja iz svih oblasti društva. Meritokratija upravlja državom.

Iskusni stručni timovi, koji imaju reference i koje građani direktno kontrolišu. Svi stručnjaci iz zemlje i rasejanja dobijaju svoju Aplikaciju M, koju država postavlja radi lakšeg komuniciranja i rada stručnjaka. Stručnjaci su podeljeni prema oblastima i povezani su u vertikalnu organizaciju stručnog odlučivanja, bez obira da li žive u zemlji ili inostranstvu. Stručnjaci glasaju za 50 svojih kolega iz struke, koji dobijaju mogućnost da vode određeno ministarstvo u državi.

Izglasani kandidati stručnjaka, koji ulaze u državne timove, moraju da imaju najmanje 25 godina radnog staža u struci i reference o svojim stručnim kvalifikacijama. Rasprave stručnjaka su javne i ne mogu da traju duže od 7 radnih dana.Stručni timovi donose zakone, uredbe i propise za upravljanje državom. Donete odluke stručnjaka postaju zakoni za sve građane u državi.

Stručni timovi se menjaju i zakoni ukidaju, kada većina građana, nezadovoljna sprovođenjem zakona u praksi, svojom direktnom odlukom izglasaju nepoverenje stručnom timu ili usvojenom zakonu. Kada se sukobe struka i građani, odlučuju građani. Tako se izbegava stvaranje nove oligarhije stručnjaka. Vlada stručnjaka ima predsednika i 9 ministarstava : ekonomije, finansija, poljoprivrede, prosvete, nauke i kulture, zdravstva, spoljnih poslova, policije, vojske i pravosuđa.

U svakom timu se nalazi 50 stručnjaka, koji su izabrani javnim glasanjem smih stručnjaka. Narodna banka radi pod kontrolom Vlade i ima 50 stručnjaka u svom timu. Ukupno 550 stručnjaka upravlja promenama političkog i ekonomskog sistema. Njima će da pomažu 10.000 stručnjaka od 30 do 50 godina, koji nisu ušli u prvi tim upravljanja državom.

Problem u kome se nalazimo je toliko velik, težak, složen i komplikovan da moramo imati veliki i dobro uigran tim za pobedu. Koordinator stručnog tima se bira na godinu dana.Nakon godinu dana, niko ne može više da bude kordinator i ne može da se kandiduje za druge javne funkcije. Svi stručnjaci rade volonterski godinu dana.Narodnu Skupštinu čine svi punoletni građani iz zemlje i rasejanja, koji imaju državljanstvo i mogu da glasaju.Narodna Skupština odlučuje većinom glasova građana na Velikoj Skupštini. Nema poslanika, već građani direktno glasaju.

Manjina mora da poštuje odluke većine građana. Manjinama se ostavljaju slobodni mediji da mogu da se bore za svoje ideje.Stručne službe Skupštine primaju predloge građana za javne rasprave i zakazuju termine rasprava.Na ovakav način rada, stalno se kontroliše izvršna vlasti, koja nema prostora za korupciju i amaterizam.

Političke stranke su potpuno nepotrebne u DD. Ali, ne zabranjuje se osnivanje i rad političkih partija, samo se zabranjuje njihovo finansiranje iz budžeta. Ko hoće da se bavi politikom, mora sam da plati. Prednosti DD i Meritokratije su sledeće : nema više totalitarnog političkog sistema, nema više političke oligarhije, nema više profesionalnih političara, niko više ne može da se izdigne iznad Zajednice, nema kulta ličnosti, političke stranke su suvišne, politika više nije unosan biznis, izvršna vlast se smenjuje svake godine, timskim radom stručnjaka se sprečava samovolja pohlepnih pojedinaca, državom upravljaju najumniji i najsposobniji stručnjaci, kontrola građana je neposredna, stalna i efikasna, drastično se smanjuju troškovi funkcionisanja države, društvo postaje slobodno, demokratsko, pravedno i kreativno, brani se Republika, Demokratija i Zajednica od političkog voluntarizma. Naveo sam samo neke dobre strane novog političkog sistema.

Izneo sam, u kratkim crtama, suštinu i način funkcionisanja tog novog sistema.Sada je naš zadatak da napravimo PLATFORMU za naše zajedničko delovanje.Sve kritike su dozvoljene i poželjne. Otvorene su opcije za nove ideje. Ništa nije zakovano i zacementirano. Nema nedodirljivih i nedostižnih. Nema sujete i taštine, jer radimo u interesu Zajednice.

Da li su stručnjaci iz Pokreta MOBA nova Vlada stručnjaka? Nisu. Pokret Moba je zamišljena da napravi i postavi političku Platformu za izgradnju novog političkog sistema. Mi danas, građevinskim rečnikom napisano, šalujemo oplatu za tu Platformu, koju ćemo betonom naliti da bude stabilna i sigurna. Niko nema priviligeju iz Pokreta MOBA da prvi zauzme ili da monopolizuje Platformu. To nije istorijski zadatak našeg Pokreta. Naš istorijski zadatak je da Platformu napravimo, da bude dostupna svakom građaninu i da dobro funkcioniše.

U ovom sam tekstu dao nacrt novog političkog sistema, koga zajednički moramo da podignemo. Ako neko iz Pokreta MOBA hoće da se angažuje u izvršnoj vlasti, mora da se popne na postavljenu Platformu i da, u konkurenciji drugih stručnjaka, učestvuje svojom radnom biografijom u nadmetanju. Isti moralni i stručni principi vrede za svakog stručnjaka, bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, veru ili političko opredeljenje.

Najvažije je da dobijemo najbolji tim stručnjaka. Veliki je istorijski posao pred nama.Nemamo vremana za gubljenje. Ako vam se ove ideje sviđaju, javite se u Mobu. Svaki čovek nam je dragocen. O ekonomskom programu Prelazne vlade stručnjaka u nekom novom tekstu. Imamo rešenja! Akcija!