Početna Tekstovi ДБ

ДБ

1123
0

DB

Branko Dragaš

Nijedan tekst ne smem da potpišem sa mojim inicijalima DB. Suviše asocira na – Državna Bezbednost. Koja u totalitarnom sitemu prati rad nas koji smo neposlušni i koji napadamo nestručnost, neznanje i kriminal vladajuće političke vrhuške, dok ne rade ono što im je pravi zadatak i zbog čega primaju plate – bezbednosna zaštita države od onih koji uništavaju samu državu.

Današnji tekst, dakle, nije o državnoj bezbednosti, jer nisam stručnjak za tu oblast, nego danas pišem o DB – Dojče banci. Bankarstvo je moja profesija.

Kada sam pre nekoliko godina napisao da se DB nalazi u velim finansijskim problemima, da su, prema mojim bankarskim saznanjima, asetsi, hartije bez vrednosti raznih naziva, narasli na neverovatnu sumu od 75.000 milijardi evra, što je cifra veća nego BDP čitave planete u jednoj godini, onda su se javili lokalni blejači i luzeri da sve to ismejavaju i da lupetaju gluposti o neuništivoj moći nemačke države, koja je lokomotiva razvoja bankrotirane EU.

Danas je potvrđeno da DB ima sigurnih 49.000 milijardi evra problematičnih papira, ali agenti FBI, koji se već dve godine nalaze u DB, nastavljaju da rudare, sve dok ne budu izrudarili brojku koju sam naveo. Postoji samo opasnost da ta brojka bude i veća.

Običan smrtnik, koji ima problema da svojom, sve manjom realnom platom, podmiri sve veće mesečne troškove, mada nas tržišni talibani Uzurpatora ubeđuju da je inflacija jedva 2,6%, dok je njena realna vrednost preko 31% godišnje, ili običan preduzetnik, koji više ne može da izdrži ovolike namete okupirane države, koji otpušta ranike da bi, sa minimalnom proizvodnjom, nekako preživeo sa svojom porodicom, svi oni ne mogu da shvate koje su ovo nenormalne brojke.Šta znače zapravo ove mutantske cifre?

Najbolje je da objasnim kroz jednostavne primere iz života. Dojče banka je napravila dugove tako da je svaki građanin u Nemačkoj zadužen 903.000 evra, svaki građanin EU – 174.000 evra i svaki stanovnik planete 11.000 evra.

Kako su nastali toliki dugovi? Nastali su na finansisjkim derivatima. Šta su finansijski derivati? Sama reč derivat / latinski – derivatus/ znači ono što je nastalo, izvedeno, proizašlo iz nečega, novi oblik koji je nastao kao proizvod nečega.

Recimo, u naftnoj industriji od sirove nafte se dobija : tečni gas, benzin, dizel,kerozin,motorna ulja,bitumen, parafin i lož ulje. Šta su onda finansijski derivati?

Finansijski derivati su finansijski instrumenti koji su nastali sa osnovnim ciljem da se učesnici u transakcijama zaštite od tržišnog rizika, ali, istovremeno, da se i ostvari zarada na tome.

Finansijski derivati su standardizovani ugovori čija vrednost zavisi od toga kakva je cena predmetnog ugovora, odnosno da li se trguje akcijama, obveznicama,stranim valutama,robama,forvardima, fjučersima, opcijama,svopovima, varantima ili kreditnim derivatima.

Svrha postojanja finansijskih derivata je da se učesnici zaštite od tržišnih rizika. Ali, ne mogu svi da se zaštite, jer je to otvorena tržišna igra predviđanja u kojoj neko mora da pogrešno proceni i mora da plati cenu te svoje pogrešne procene.

Svaki učesnik na tržištu pokušava da se obezbedi od rizika na način da rizike prebacuje na nekoga drugoga.Na tržištu ne mogu svi da dobijaju i da svi budu zaštićeni, jer bi to potpuno obesmislili kapitalistički sistem privređivanja.

Koji se zasniva na pobedi i porazu. Adrenalin koji se stvara na tržištu potiče iz potrebe ljudi da uspeju u svojim planovima i namerama. Niko ne kreće u poslovne kombinacije da bi izgubio, nego se svi nadaju da će njihov plan da se ostvari.

Da li će njihovi planovi stvarno da se ostvare? Da li su dobro planirali? Pravilo u tržišnom poslovanju je da oni koji više rizikuju, žele više i da zarade. Visina moguće zarade ih privlači da se upuste u rizična ulaganja.

Oni koji su konzervativniji u svojim ulaganjima, traže sve oblike zaštite svog kapitala i tako smanjuju rizike,ziceraški igraju, ali i smanjuju prinos na svoj kapital.

Finansijski derivati su nastali u tom međuprostoru očekivnja i neizvesnosti.Nastali su kao pokušaj odgovora na tržišne turbulencije i finansijske oscilacije, koje mogu da dovedu do toga da se izgubi kapital ili da se značajno uveća.

Tako se na tržištu pojavljuju špekulanti, koji napadaju tržište kako bi poljuljali konzervativne ulagače i šibicare, jer na njihovom strahu od gubitka špekulanti najviše zarađuju.Finansijski derivati bi trebali, preko svojih unutrašnjih mehanizama,da neizvesnost pretvore u stvarno i moguće.Ali, ljudska pohlepa nema granice.

Problem je nastao kada se na tim finansijskim derivatima počeli pojavljivati drugi, novi finansisjki derivati koji su izgubili svaku vezu sa stvarnošću i koji su se zasnivali na svojim virtualnim igrarijama i predviđanjima. Tako se balon finansijskih derivata počeo geometrijskom progresijom da uvećava.Otvorila se mogućnost da se javljaju sve veći broj različitih i neobičnijih finansijskih derivata, koji su bili lepo upakovani, koji su bili zvučni i koji su, kao mamac za naivne investitore željne zarade, bačeni na finansijsko tržište. Špekulanti su likovi.

Nije više postojala nikakva regulacija. Neoliberalni kabitalizam je prezirao bilo kakvu mogućnost da država vrši regulaciju finansijskog tržišta. Namerno je pušteno da mogu investicione banke da se bave komercijalnim finansijskim aranžmanima i da nikome ne polažu račune.

Kontrolna funkcija Centralne banke je izgubljena i FED se pretvorio u praonicu novca, jer je štampao dolare bez pokrića i nije zaustavio naduvavanje finansijskog mehura.

finansijskim derivatima su napisane knjige i to je jedno posebno specijalizovano znanje za rad na finansijskim tržištima, pa ovde nemam prostora da objašnjavam značaj svakog finansisjkog derivata. Važno je da građani razumeju suštinu ove velike finanjske prevare, koja je dovela do bankrota Dojče banke i do plana da se ukine 18.000 radnih mesta do 2022.godine.

Suština je bila u CDS – Credit Default Swap ili svop kreditna neizvršenja, kreditnim derivatom sa kojim se od 1993.godine najčešće trguje, koji ne zahteva nikakvo finansiranje,koji ima osobinu da njegova isplata zavisi od nastupanja i nenastupanja kreditnog događaja.CDS je vanberzanski finansijski instrument i njegova svrha je pokrivanje gubitaka po portfolijama hartija od vrednosti ili kretita, ako emitent ne izvršava svoju obavezu.

Posle 2002.godine dolazi do standardizacije i razvoja tržišta CDS, zbog sve veće njegove likvidnosti na tržištu.Ali, veliki problem je što je to vanbilansi proizvod i teško je saznati pojedinosti neke transakcije.

Ne postoji određeno regularno telo koje bi nadgledalo tržište i koje bi brinulo o tome da prodavac osiguranja rizika zaista ima novac kojim može da pokrije nastale gubitke.Međutim, problem je bio u tome što novca nije bilo.I tu je glavna prevara.

To su znali svi veliki igrači na finansijskom tržištu, ali su u piramidalnoj prodaji malim investitorima za konkretan svež novac, to,naravno, sakrili.Dojče banka je bila taj veliki igrač.Uzimala je prazne pakete, koji su vešti mešetari sa Vol Strita uvaljivali profesionalnim investitorima,u kojima su stavljeni naduvani hipotekarni krediti u SAD, iza kojih je stajalo naduvano tržište nekretnina, pa su to prodavali malim investitorima po svtu ili su zadržavali u svojoj aktivi, uvereni da mogu, na tim praznim paketima, da se još više zadužuju.

Kada je 19.avgusta 2007.godine propalo naduvano tržište hipoteka u SAD, čitav balon kreditnih derivata: CDS, TRS, CSO, CLN i CDO je, takođe, propao. Naredne 2008 godine se to zvanično priznalo kroz propast finansijskog tržišta i krah pojedinih banaka i osiguravajućih kuća. Prevara je bila otkrivena.

Tada na scenu stupa FED i štampa dolare bez pokrića, odnosno ECB koja štampa evre bez pokrića da bi spasili neoliberalni kapitalizam od trenutnog sloma.

Zagovornici deregulacije, slobodne konkurencije, slobodnog tržišta i svih vidova liberalizacije su uplašeno zavapili za pomoć i okrenuli su se državi, instituciji koju decenijama ponižavaju i zahtevaju da se ne meša u tržišnu utakmicu,tražeći da država odmah interveniše i da spasi neoliberalni kapitalizam propasti. Tako nastaje socijalistički kapitalizam i Socijalističke američkde države.

Sve što su decenijama ranije zamerali komunističkim rukovodiocima, uradili su sami neoliberalni tržišni talibani. Dolar i evro se štampaju bez pokrića i ubacuju u bankrotirani finansijski sistem.To isto je radio Milošević sa dinarom.

U javnosti se pravi predstava, zamajavaju se prezaduženi i porobljeni građani, koliko će Kongres ili evropski parlament da odobri nove kontigente svežih novčanica za podršku propalim bankama i kompanijama, koje su se kockale na finansijskom tržištu, kazino ekonomija,oštre polemike se vode između korumpirnog političkog ološa, koji svi dobijaju novac da izglasaju nove kredite, politika je, ipak, dobar biznis i političari smatraju da treba da naplate nešto od operacije spašavanja pohlepnih bankara, licitiraju se cifre koliko štampanih dolara i evra da se ubaci u sistem, vode se pravi mali ratovi da li to da bude nekoliko stotina milijardi dolara ili neki manji iznos, dok se iza leđa javnosti, štampa i ubacuje u sistem hiljade milijardi dolara i evra.

Prema jednoj tabeli koja je nedavno objavljena, samo u periodu 1.decembar 2007 do 21.jul 2010 godine ubačeno je -16.115 milijardi dolara.

Novac bez pokrića su dobijali miljenice i perjanice neoliberalnog kapitalizma u raspadanju, glavni mešetari i špekulanti na berzama, koji su uništili svetsko finansijsko tržište :

Sitigrupa – 2.513 milijardi dolara, Morgan Stenli-2.041 milijarda dolara, Meri Linč -1.949 milijardi dolara, Banka Amerike – 1.344 milijarde dolara, Goldman Saks – 814 milijardi dolara, Rojal banka Škotska -541 milijarda dolara,Dojče banak – 354 milijarde dolara,UBS Švajcarska – 287 milijardi dolara, JP Morgan -391 milijarda dolara, Kredit Svis -262 milijardi dolara i drugi.

Interesantno je da je novac dobila i propala banka Liman Braders-183 milijardi dolara.Dobili smo tek sada potvrdu onoga što sam tada tvrdio, jer sam na svetskom tržišti 35 godina, pa sam video šta se zaista u praksi dešava, da hiljade milijardi dolara i evra se štampa i ubacuje u finansijski sistem.

Moje procene su da je u periodu 2007-2019.godina ubačeno preko 200.000 milijardi evra i dolara.To ubacivanje lažnog novca je nastavljeno.

Naravno, najviše koristi od toga su imali bogati milijarderi. Prema poslednjim pokazateljima, u periodu 2009-2019 godina, prvih 100 zvanično najbogatijih ljudi na planeti, koji moraju da nose taj javni teret kako bi se sakrilo pravo bogatsvo Familije,imaju uvećano svoje kumulativno bogatstvo od 151 milijarde na 569 milijardi evra.

Znači, ovim dokazujem da je tačna moja tvrdnja da u neoliberalnom kapitalizmu bogati postaju sve bogatiji a siromašni da postaju sve siromašniji, da se razlike drastično uvećavaju i da posle svake krize ti rasponi bivaju sve veći.

Pokušaj spasavanja neoliberalnog kapitalizma nije uspeo. Izgubljeno je dragoceno vreme.Deset godina nakon izbijanja svetske ekonomske krize i sloma finansisjkog sistema ostali su svi problemi isti, samo se teret dugova drastično uvećao.

Nalazimo se pred potpunim finansisjkim slomom Zapadne civilizacije.Otuda sve veća i bliža saradnja Rusije,Kine, Indije i drugih zemalja, koji iz svog poslovanja izbacuju dolar i evro, te sve više trguju u sopstvenim valutama ili, prema poslednjim vestima koje imam od prošle nedelje, postignut je dogovor da ove vodeće zemlje naprave svoju kripto valutu i da se tako potpuno udalje od obolelog dolara i evra.

U poslednjem mesecu je otpušteno preko 30.000 bankara u svetu i taj trend će se nastaviti još većim otpuštanjem u narednom periodu.

Italijanska Unikredit banka otpušta 10.000 ljudi iz svh sistema i Nissan je doneo odluku da, zbog značajnog pada prodaje, otpusti 10.000 ljudi, a Ford -24.000 zaposlenih.

Svi pokazatelji govore da stiže drugi talas razarajuće krize.Sama činjenca da nisu uspeli da nateraju Komerc banku Nemačke da se udruži sa propalom Dojče bankom, kako bi se, navodno, stvorila mega banka sa kapitalom od 50 milijardi evra, najbolji je dokaz da se nešto važno sprema u svetskim finansijama i bankarstvu.

Prema podacima koji su došli do mene, otpočeo je specijalni rat za uništavanje porodice Rotšild i svih njenih kompanija po svetu.

Familija je shvatila da se kriza otrgnula kontroli i pravi čistku u sopstvenim redovima. Za sve naše ljude u rasejanju, koji čitaju ove tekstove, savetujem da uzmu novac u svoje ruke i da investiraju u konkretnu, realnu imovinu u Srbiji, jer će sačuvati svoj stečeni kapital i moći će da sami odlučuju o njemu.

Ako to ne budu uradili na vreme, neće moći više nikada da dođu do svog novca. Sve što bude u papirima i na računima će izgoreti.

Samo ono što možete da pipnete rukom će imati vrednost.