Početna Sadržaj Opomene BRISELSKE GLUPOSTI

BRISELSKE GLUPOSTI

997
0

EU LUDOSTI

Pitagorina teorema: 24 riječi.

Gospodinova molitva: 66 riječi.

Arhimedov zakon: 67 riječi.

10 zapovijedi: 179 riječi.

Gettysburg adresar: 286 riječi.

Američka Deklaracija nezavisnosti: 1.300 riječi.

Američki Ustav sa svih 27 Izmjena i dopuna: 7.818 riječi.

Propisi EU o prodaji kupusa: *26.911* riječi

Šta reći više: 0 riječi