Početna Sadržaj Nastupi Branko Dragaš – TV5 Niš

Branko Dragaš – TV5 Niš

961
0

Emisija “Gradski rebus” – TV5 Niš. Gost Branko Dragaš govori o svetskoj ekonomskoj krizi. O njenom uzroku i posledicama u svim krajevima sveta pa i kod nas. Èuæete mnogo zanimljivih èinjenica, detalja i bitnih podataka, koje nigde ne možete èuti ovako taèno, precizno i obrazloženo. O svetskoj situaciji uopšte. Našoj privredi. Našim finansijama, deviznim rezervama, besplatim akcijama. Zašto je situacija ovakva kakva jeste i šta i kako dalje treba raditi.

Zahvaljujemo se ekipi TV5 iz Niša na ustupljenom materijalu.(http://bor-grad.com/ep-dijaspora)

Emisiju možete pogledati na:

http://bor-grad.com/ep-dijaspora

Google video


Zahvaljujem se prijateljima iz TV5 Niš, na ustupljenom materijalu. S obzirom da imam dosta kritika, ovoga puta prvo objavljujem kratak rezime cele emisije kako bi se pre gledanja upoznali sa sadržajem.

Emisija „Gradski rebus” – TV5 Niš. Gost ekonomista Branko Dragaš, savetnik u Vladi Ante Markoviæa, jedan od osnivaèa Beogradske berze, itd … objašnjava svetsku ekonomsku krizu, od poèetka do danas uz detaljnu analizu i èinjenice…

„Glavna greška je bila kada su, 1979. Godine, SAD, umesto „zlatnog standarda” uvele dolar kao platežno sredstvo u celom Svetu. Naravno sada dolazi do zasiæenja … Jedini pravi i realni novac je zlato. Svakoga dana u Svetu se iskopa 7 tona zlata. Na godišnjem nivou to je oko 2.300 tona. Od poèetka civilizacije pa do danas, u Svetu je iskopano oko 150.000 tona zlata. Ako jedna tona zlata košta oko 30.000.000 USD to je ukupno 4.500 MLRD USD. BDP cele naše planete, odnosno vrednost koju privreda cele planete proizvede za godinu dana je 50.000 MLRD USD. Vidimo da je ova cifra 12 puta veæa od vrednosti zlata u dolarima. Sada dolazimo do straviène informacije: Vrednost hartija od vrednosti koje se okreæu na svetskim berzama iznosi 500.000 MLRD USD. Znaèi ovih hartija od vrednosti, kao nekog virtuelnog novca, ima 100 puta više nego zlata. I šta æe se sada desiti? Višestruko æe skoèiti cena zlata kako bi se ta razlika smanjila. Brokeri veæ povlaèe svoj novac i kupuju zlato, rudnike itd.”

„Primera radi Kina ima 1.600 MLRD USD u dolarima, Rusija 700, Saudijska Arabija 900, Emirati 500 … i svi oni sada imaju problem…”

Malo statistike – „Od 303 miliona Amerikanaca, 46 miliona nema socijalno i zdravstveno osiguranje, 20 miliona živi na ulici. 10% èoveèanstva raspolaže sa 85% planete, 1% Amerikanaca raspolaže sa 56% Amerike. 1974. Godine, plata menadžera u Americi je bila 7 puta veæaod plate radnika. Sada je 1.500, a u nekim firmama i 4.000 puta veæa.”

Srbija – „Za predhodnih 8 godina, produktivnost je porasla za 27% a plate za 172%. Èim produktivnost zaostaje za platama, i to 6 puta, bankrot sledi. Za puteve u Srbiji treba 600 miliiona evra, a gradjani na štednji imaju 5,7 MLRD evra. 600.000 gradjana Srbije su u kreditima zaduženi oko 4 MLRD evra. 4 miliona Srba iz dijaspore šalje godišnje oko 5 MLRD evra. Štednja u Srbiji je 5,7 MLRD evra. Procene su da u „slamaricama” postoji još oko 5 MLRD evra. U robi po raznim osnovama u Srbiji ima oko 7 MLRD evra. Eto preko 20 MLRD evra koje bi pametna menadžerska Vlada znala dobro i na zadovoljstvo svih gradjana da iskoristi.”

Dugovanja Srbije – „Kada je svrgnut Miloševiæ, Srbija je bila dužna 10 MLRD USD. Sada je taj dug preko 30 MLRD USD.”

„Od januara 2001. Godine pa do septembra 2008. Godine, pogrešnom ekonomskom politikom, Srbija je izgubila 100 MLRD USD.”

„I da nema ovog ekonomskog potresa u Svetu, Srbija veæ ima svoj unutrašnji problem nepokrenute privrede, proizvodnje, mnogo veæi uvoz od izvoza, itd…”

„Jednostavno, sistem ne valja. Zovite ga kako hoæete, ali ne valja. Nama treba Vlada koja æe da pravi pare. Ne može Srbija da izdrži ovakav državni aparat, sa 450.000 èinovnika, sa velikim platama u JP i UO. Šta æe Srbiji 250 poslanika, koji imaju još neke „tezge sa strane” i imaju dobre plate, i naravno oni kažu da nema krize u Srbiji.”

„Gospodo Ministri i ostali, izadjite iz svojih Audija, napravite pare i gradjani Srbije æa vam dati procenat.”

Zakon isti za sve – „Kontaktirali su nas ljudi iz BIA-e, i to nas posebno raduje, da pripremimo sve privatizacije, jer je 95% privatizacija problematièno. Isti zakon mora da važi za sve. Ako si prošao „kroz crveno”, nema veze da li si Predsednik države ili obièan gradjanin, kaznu moraš da platiš.”

Kako banke plaèkaju – „Banka uzme kredit, od svoje svoje centrale iz inostranstva od 3 MLRD evra a uz kamatu od 4,2%. Te evre pretvaraju u dinare i po kamati od 15,75% plasiraju Narodnoj banci Srbije. Razlika odn. zarada je 10% tj. 300 miliona evra godišnje. Eto dobrog biznisa.Obezbedjeni su Narodnom bankom koja ima devizne rezerve..”

Devizne rezerve Srbije – „Ove rezerve iznose 15 MLRD USD i da su one u zlatu je se ne bih sekirao. Medjutim samo 2,4% tih rezervi je u zlatu, a ostatak je kod „prvoklasnih svetskih banaka”. Moje pitanje je: A gde su te banke? Odgovor sledi – U EU i Americi. Drugo pitanje je: A gde je najdublja kriza? Naravno upravo u Americi i EU. Medjutim niko ne daje odgovor na sledeæe pitanje: Šta æe se desiti ako sve te banke propadnu? Da su devizne rezerve Srbije 50% u zlatu a 50% u putevima, rudnicima i uopšte u domaæoj proizvodnji bilo bi dobro.”

Srbija u EU – „Srbija treba i mora u EU, ali tek kada privreda ojaèa, kada izgradimo infrastrukturu, kada gradjanima napunimo novèanike da mogu da putuju kada dobiju vizu.”

Emisiju možete da pogledate OVDE

Izvor:

http://ladjevic.com