Početna Sadržaj Nastupi Branko Dragaš – TV Košava

Branko Dragaš – TV Košava

967
0

Emisija “Æirilca” na TV košava – Gosti Radmila Vojnoviæ, Srða Trifkoviæ i Branko Dragaš. Voditelj Milomir Mariæ. Tema – “Srbija – ekonomski, kulturni i duhovni preporod!”
Voditelj: “Branko, ti prièaš istinu. Takav èovek kao ti, ne bi imao šanse da pobedi na izborima!” Branko Dragaš: “Hvala što imate hrabrosti da me pozovete, jer grad u kome sam roðen – Beograd, nema prilike da èuje sve što ja prièam!“
“… Srbija mora da zna šta je njen interes … Parlament ne može da ima 250 poslanika … Srbija mora da promeni odnos prema dijaspori … Program za spas Srbije, koji smo radili sa preko 500 struènjaka, na žalost, nije prihvaæen…”
O svemu æete dobiti odgovor ako pogledate ovu emisiju Ovom prilikom se zahvaljujemo prijateljima sa TV košava na ustupljenom materijalu.
Emisiju možete videti na:
http://video.google.com
http://ladjevic.com
http://bor-grad.com/ekonomski_pokret/
http://bor-grad.com/ep-dijaspora/