Početna Tekstovi БПД 2020

БПД 2020

435
0
БДП 2020
 
Видим да се многима свидела колумна у прошлом броју, која је обрађивала дешавање у ПИО фонду, економска анализа коју је урадио Драган Радовић и коју сам допунио како би јавност разумела у каквој невољи се налазимо.
 
Језик бројки говори више него бесмислена блебетања политичког олоша. Професор Слободан Комазец, Драган Радовић, др Предраг Митровић и моја маленкост смо јединствен стручан тим који има решења за излазак из ове тешке и дубоке економске кризе у коју је Србија упала, због примене погрешног неолибералног концепта.
 
Концепта који нам је донео светску економску кризу и кризу дугова. Наш економски програм изласка из кризе смо спремни да понудимо Влади националног спаса. Такве програме треба да ураде стручњаци из свих осталих области. То је наш родољубиви допринос спасу Србије. Ако, наравно, волимо Србију и ако желимо да наши потомци живе у сувереној држави. Зато је важно да разбијемо све пропагандне лажи велеиздајничког режима о њиховим незабележеним, светским и свемирским успесима. Заједно са Драганом Радовићем разбијам лажи о БДП или Бруто домаћем производу.
 
Писаћу што једноставније да сви, који немају нека економска знања, могу да разумеју. Две деценије пишем да се лажно приказује БДП и да није усаглашен са реалним економским параметрима.
 
Последњи пут сам писао о томе 2017. године, где сам доказао, према званичним подацима Републичког Завода за Статистику, да је кумулирана стопа привредног раста у периоду 2001-2012 била -39,5% и да је званична инфлација у том периоду била -157%.
 
То значи, да је просечан годишњи раст био 3,29% и годишња просечна инфлације -13,08%. У периоду 2012-2016, имала је кумулирану стопу раста од – 3,1% и инфлацију од -19,2%, што значи да је годишњи историјски раст био никаквих – 0,62%. У читавом посматраном периоду 2001-2016, кумулирани привредни раст је био свега -43,6% или годишње само -2,72%, док је инфлација званична била 164% или годишње -10,25%. Инфлација је била четри пута већа од стопе привредног раста и то ће се исказати на нереалном приказивању БДП-а.
 
Године 2000., када су петооктобарском контрареволуцијом преузели неолиберални досманлијски комесари власт, БДП је био -13,93 милијарде евра, али је 2016. БДП приказан на – 34,11 милијарди евра. Раст БДП-а у периоду од 2000-2016. званично је износио невероватних 144,88%.Како је могуће да је БДП растао 144,88%, када је, видели смо по подацима, кумулирана стопа привредног раста била само 43,6%? Исти податак за БДП се разликује за -232,29%? Званична инфлација, као што сам написао, износила је за 2001-2017 – 164%, али по неким кључним робама она износи : Инфостан-2199,62%, струја- 498,57%, порез на имовину -672,9%, бели хлеб -460%, јабуке-473,68%, месо-471,25%, јаја-428,57%,млеко -1397,2% и уље -1089,2%.
 
За период 2012-2017, суманути премијер је званично смањио инфлацију, држао је под контролом цена, на – 3,84%, али по истим наведеним робама реална инфлација је износила: Инфостан-21,13%, струја-93,88 %, порез на имовину -44,33%, бели хлеб -31,43%, јабуке-7,41%, месо-15,91%, јаја-25,0%,млеко -58,82% и уље -2,1%. Јасно се види да је реална инфлација у периоду 2001-2012 најмање три пута била већа од званичне инфлације и да је такво повећавање цена довело до надувавања фиктивног БДП-а, док је у периоду 2012-2017 реална инфлација била већа и до 20 пута од званичне, контролисане инфлације.
 
Плате су порасле са 7.435 динара 2001., на 47.814 динара у 2016. години или 640,39%, али је продуктивност од 2001-2016. порасла свега годишње у индустрији 2,1%, а у прерађивачком сектору 6,1% годишње, што је , просечно гледано, на кумулативном износу посматраног периода око 64% или десет пута мање него што су порасле просечне плата.
 
Продуктивност није довела до раста зараде, нити је довела до привредног раста, свега 3,1% годишње, који није могао ни да увећа БДП за 144,88%, док су плате расле годишње 40,02%.На основу чега су расле плате? Одговор је само један – на основу задуживања, које не престаје и које се све више увећава.Када говоримо о девизном курсу, онда је лако израчунати да је девизни курс у периоду 2001-2017. порастао само -100,58%,док су званична инфлација и реална инфлација далеко већи били.
 
Девизни курс у односу према званичној инфлацији морао би да буде -158,4 динара за један евро, што би било, такође, нереалано, потцењени износ курса,али у односу на најнижу реалну инфлацију од -428%, треба да буде -256,8 динара. Уколико би узели реалну вредност инфлације за период 2001-2017 од 650%, онда би девизни курс био -390 динара.
 
Зашто се девизни курс држи намерно потцењен? Коме такав нереалан курс одговара? Увозницима. Ко су увозници? Тајкуни. Који финансирају политичаре на власти и који учествују у пљачкању државе. У периоду 2001-2016 на име спољно-трговинског дефицита, већи увоз од извоза наше привреде, из Србије је отишло 83,3 милијарде евра.Ако је 2000., БДП износио 13,93 милијарди евра и ако је реалан кумулитиван раст до 2016 износио 43,6%, то значи да је реалан БДП – 20,42 милијарди евра.
 
Није тачан податак да је БДП 34,11 милијарди евра, јер је тај износ настао због надуваних текућих цена и потцењености вредности евра. Ако би евро реално био 390 динара, то би значило да је реалан БДП једва 11 милијарди евра.Према мом мишљењу, то је најприближнији износ стварног БДП. Све остало је фалсификовање статистичких података.Ево једног примера за разумевање ове статистичке преваре.
 
Замислимо да Пера дугује Мики 100 евра, Мика дугује 100 евра Јоци, а Јоца неком Аци, и све тако до Васе, који је десети и који дугује Пери 100 евра. Ако Пера врати 100 евра Мики и Мика врати Јоци, онда се покреће читав циклус враћања и, на крају, Васа врати Пери оних 100 евра који му дугују, сви су затворили међусобне обавезе, мултикомпензација је направљена са новчаницом од 100 евра.Шта каже статистика, наша дика? Колики је укупан промет?
 
Статистика каже 1.000 евра и тако нараста БДП десет пута више него што је то реално стање у пракси. Поновио сам све ове податке до 2017.године само да се подсетимо шта се заиста реално дешавало. Погледајмо сада у целости табеле које је, за ову анализу, урадио Драган Радовић за читав период владавине Узурпатора. Базну годину смо узели 2011, јер је Узурпатор у јулу 2012. године био на власти и утицао је на економску политику државе.
 
Погледајмо како се БДП кретао у динарима у односу на званичну стопу привредног раста. Базне године 2011 БДП је у динарима износио 3.612 милиона, у 2012 дошло је до пада -0,7%, па је БДП износио 3.587 милиона, 2013 раст +2,9% – БДП – 3.691 мил, 2014 – раст +1,6%- БДП – 3.750 мил, 2015 – раст +1,8% – БДП -3.818 мил, 2016 – раст +3,3% – БДП-3.944 мил, 2017 – раст +3,3% -БДП- 4.026 мил, 2018 – раст+4,5% – БДП – 4.208 мил, 2019 – раст +4,2% – БДП – 4.384 мил и 2020 – пад -1,0% / ово је лажан податак, пад је сигурно -10%/ – БДП – 4.340 милиона динара.
 
Када овај реални износ у динарима поделимо са званичним курсом 31.12.2020. године – 117,5802, добијамо БДП – 36,9 милијарди евра. Званични БДП 2020. године је објављен – 46, 467 милијарди евра. Како је то могуће? Увећан је БДП за – 9, 567 милијарди евра или 27,333%. Понавља се исти математички проблем као са израчунавањем прилива средстава у ПИО фонд. Да ли режим Узурпатора зна математику или бестидно фалсификују податке? Али, то није реалан БДП. Потребно је да одузмемо инфлацију од номиналног БДП-а. И ту сада имамо нови проблем.
 
Коју инфлацију да узмемо: званично објављену или реалну? Узмимо, прво, како бисмо поредили званичну инфлацију по годинама. Званичне стопе инфлације су износиле : 2012 – 12,2%, 2013 – 2,2%, 2014 – 1,7%, 2015 – 1,5%, 2016 -1,6%, 2017 – 3,0%, 2018 – 2,0%, 2019 -1,9% и 2020 – 1,3%. Кумулирана инфлација је износила 27,4%. Инфлација умањује реалну вредност БДП, јер цене надувавају објављен БДП, па тако, када одбијемо кумулирани износ званичне инфлације, добијамо БДП – 3.151 милиона динара.
 
Када овај износ поделимо са курсом -117,5802 динара, добијамо да је БДП био на крају 2020 године – 26,798 милијарди евра. Разлика од званичног БДП износи – 19,669 милијарди евра или увећан је БДП за 73,39%. Колико је износио БДП када применимо, уместо званичне инфлације, најнижи износ реалне инфлације? Према мојим подацима реална доња инфлација, узимамо конзервативан модел рачунице, износи по годинама: 2012 -15%, 2013 – 10%, 2014 -8%, 2015 -95, 2016 – 15%, 2017 – 12%, 2018 – 12%, 2019 -10% и 2020 -10%.
 
Када на последњу годину 2020 и БДП -4.340 милиона динара применимо ове реалне стопе инфлације, кумулиране за ових девет година, на – 101%, добијамо реалан БДП – 2.170 милиона динара или – 18, 455 милијарди евра. Разлика од званичног БДП-а износи – 28,12 милијарди евра или увећан је БДП за -251,8%. Зашто велеиздајнички режим ово ради? Зашто напумпавају и надувавају БДП? Разлог је врло једноставан -да би могли да се даље задужују.
 
Номинална вредност БДП-а расте услед велике инфлације, курс је нереалан и прецењен, стопе развоја су мале, за девет година годишњи просек је свега 2,08%, што доводи до тога да БДП буде висок -46,467 милијарди евра. Када такав БДП естрадни режимски економисти ставе са званичним објављеним спољним дугом 31.12.2020. године – 30,813 милијарди евра, онда добијамо да није велика задуженост и да износи подношљивих -66,31%. Режим се хвали да има простора за нова задуживања. Весело, весело! Најбољи смо на свету и свемиру!
 
Месија је остварио свој хулигански сан навијача да буде светски шампион. Проблем настаје када тај износ спољног дуга упоредимо са реалним БДП од 18,455 милијарди евра. Тада добијамо да смо презадужени – 166,9% БДП. Толика и виша је задуженост и банкротираних земаља ЕУ и САД. Уклапамо се у слику банкротираних држава, јер смо применили погрешан неолиберални концепт. Наравно, велики проблем је износ спољног дуга, који се лажно приказује.
 
Спољни дуг је много већи. То значи да су сви показатељи још гори, него што смо их овде приказали.
 
Зашто ништа о овоме не говори Економски факултет? Зашто ћуте? Шта студенти уче на таквом факултету? Србија ће се сломити под теретом дугова и лажи.
 
Ако не срушимо тоталитарни политички и економски режим, ако не поставимо стручну и поштену Владу народног спаса, следи потпуни финансијски слом Србије. Припремите се за сиромаштво. Нисмо, нажалост, додирнули дно. Велика невоља тек стиже.