Početna Sadržaj Balkanski biznis centar BBC Balkan Biznis Centar

BBC Balkan Biznis Centar

12453
0

BBC  je asocijacija 5.000 privatnika Balkana koji su udruženi sa osnovnim ciljem da zajednicki nastupe na trećim tržistima.
BBC je nastala pocetkom 2009 u nameri da poveže sve privrednike koji su ,pogođeni svetskom ekonomskom krizom,odlučili da ne čekaju tuđa rešenja,nego su se udružili  da zajednički pronađu kako da opstanu na svetskom tržištu.
BBC danas ima 140 kancelarija po svetu i nastavljamo da se širimo nudeći novu poslovnu filosofiju.
Stručnjaci BBC imaju rešenje za svetsku ekonomsku krizu i spremni su da konsultantski savetuju vlade država,lokalnu vlast u regijama i opštinama ili kompanije u iznalaženju najbolje strategije za opstanak i razvoj u svetskoj ekonomskioj krizi.
BBC je asocijacija privrednika koja je podeljena na 32 grane delatnosti i u svakoj delatnosti se nalaze iskusni i stručni privrednici,profesionalci, koji se više od dve decenije  bave biznisom u svojoj zemlji ili u svetu.

BBC je mrežno vezana poslovna asocijacija u koju se udružuju privrednici koji imaju interese da deluju preko poslovne asocijacije koja im može otvoriti nova tržišta i koja im može pronaći finansijske partnere za njihove profitabilne projekte.
BBC omogućava svojim poslovnim partnerima da nastupe na tržištima koji se smatraju najdinamičnija tržišta XXI veka i koja će imati značajan privredni razvoj: 1. Afrika, 2. Ruska Federacija i Srednja Azija,  3.Kina i 4. Balkan.
BBC je spremna svim kompanijama koje žele da rade na ovim tržištima da obezbedi kvalitetan ulazak,pronalaženje stratečkih partnera,strateško povezivanje,,projektno finansiranje zainteresovanih investitora i praćenje kompanija u njihovom razvoju na drugim tržištima.
BBC  je konsultant kompanijama u nastupu na drugim tržištima i naplaćuje svoje konsultantske usluge nakon realizovanog posla.
BBC ili kompanije iz njene poslovne mreže potpisuju ugovore o konsaltingu i nezaobilaženju sa kompanijama koje traže poslovne usluge BBC, tako da svi učesnici u poslu moraju zaštititi svoje poslovne interese.
Poslovna filosofija BBC je da svi učesnici u poslovima moraju da ostvare svoje interese i da se pouzdanost i poverenje u poslovima večito gradi i neguje, tako da u poslovanju opstaju oni koji dugoročno grade viziju svoga poslovnog uspeha.
BBC gradi svoju poslovnu mrežu na etičkom kodeksu u poslovanju, koji omogućava svim našim partnerima da ostvare svoje poslovne interese ,poštujući interese drugih učesnika u poslovima.
BBC je nudi svojim poslovnim partnerima : nova tržišta, finansiranje profitabilnih projekata i edukaciju u poslovanju.
BBC smatra da  ne možete da bude uspešni u poslovanju ukoliko se ne izvrši temeljna edukacija svih poslovnih ljudi u kompaniji i ukoliko se ne prenesu znanja i veštine koje su potrebne novom dobu.
Stiglo je NOVO DOBA .
Vrerme obilja i neumerenog trošenja,zaduživanja i virtualne ekonomije je završeno.
Došlo je vreme realne ekonomije, znanja, organizacije i velike štednje.
BBC poslovna mreža vam omogućava da pronadjete partnera i da realizujete svoje projekte.
Nalazimo se pred velikim svetskim finansijskim slomom i sada je pravi trenutak da se povežemo i da zajednički nastupimo na tržištu,braneći međusobno interese svih učesnika u poslu.
U krizi se prave pare!
Ukoliko imate proizvod koga hoćete da plasirate na nova tržišta, potrebno je da nam dostavite sve karakteristike tog proizvoda, internet prezentaciju,prospekte, uzorke i izvozne cene kako bi naši stručnjaci u BBC pripremili kvalitetnu ponudu za potencijalne kupce.
Ukoliko imate profitabilne projekte za finansiranje,potrebno je dan nam dostavite biznis planove,projektnu dokumentaciju i sve dozvole koje treba da predstavimo našim investitorma.
Ukoliko imate finansijska sredstva i tražite interesantne projekte za finansiranje, poslovna mreža BBC je u mogućnosti da vam predstavi najprofitabilnije projekte u koje možete da investirate vaš novac.
BBC stvara realnu ponudu i realnu tražnju,spaja realne kupce sa realnim prodavcima, omogućavajući svima u poslu da, koristeći poslovnu mrežu BBC, zarađuju u novim poslovima i novim tržištima.
Kako radimo?
Ukoliko imate poslovni kontakt ,BBC može da ga pretvori u poslovni razgovor,poslovni razgovor u biznis plan,biznis plan u biznis ugovor i ugovor o konsaltingu i nezaobilaženju,nakon toga otpočinje konkretan biznis koji donosi profit, a iz profita se izdvaja provizija za sve konsultante koji su učestvovali u poslovi.
Niko neće biti zaobiđen!
Svako unapred radi kalkulaciju i određuje svoje interese.
Podela provizije konsultantima je dokaz da poslovno povezivanje ima smisla i da treba nastaviti sa umrežavanjem poslovne mreže BBC.
Ostvareni profit u poslovanju je dokaz da je biznis plan bio ispravan i da biznis može da se nastavi.
Nasuprot neoliberalne ideologije ,koja je stvorila tajkune i ekstremno bogate oligarhe, BBC razvija poslovnu filosofiju- PODELE ostvarene zarade.
Umesto otimanja i špekulacije, nudimo zajedničko pravljenje novca i podelu onoga što smo zajedno stvorili.
Umesto bogaćenja jedne kaste privilegovanih na tržištu, nudimo otvorenu konkurenciju svih u poslovnoj mreži BBC, tako da napreduju oni koji imaju kvalitetniji proizvod ili uslugu, koji više rade,štede,koji su bolje organizovani i koji umeju da se dugoročno pozicioniraju na tržištu.
BBC želi da bude vaš dugoročni partner u poslovanju.
BBC želi da vaša porodica postane deo naše poslovne mreže.
BBC želi da vaši naslednici pronađu svoje interese kroz našu poslovnu mrežu.
Ne obećavamo vam brzu i laku zaradu.
Nema zarade iz štampanih novaca.
Nudimo vam da zaradite realan novac na stvarnom tržištu.
BBC ima tržišta za vašu kompaniju.
Potrebno je da vaša kompanija ima kvalitetan proizvod ili uslugu koju možemo da ponudimo.
BBC ima investitore za vaše projekte.
Potrebno je da vaši projekti budu profitabilni i da ih možemo ponuditi našim investitorima.
BBC ima nova znanja i veštine za vas i vaše zaposlene.
Potrebno je samo da vi imate volju da učite i da se menjate.
Sve što smo do sada učili u ekonomiji,poništila je velika ekonomska kriza.
Ništa više nije isto.
BBC vam nudi nova znanja i nove veštine.
Nova znaja i nove veštine prilagođene novom dobu.
Novom dobu koje nastaje i koje traži nove poslovne ljude.
Nove poslovne ljude koji su spremni da uče,prenose znanje i dele zarađeno.
Umesto sebične i pohlepne borbe za opstanak onih koji najviše otimaju od drugih, nudimo vam zajedničku saradnju i podelu ostvarene zarade na tržištu.
Nudimo vam društvenu odgovornost za planetu na kojoj živimo.
BBC je vaše poslovno utočište.
BBC je vaš poslovni partner.
BBC je nova poslovna filosofija.
BBC je pobednik u tržišnoj utakmici.
Postaniti igrač u pobedničkom timu.
BBC vas poziva da nam se pridružite i da poslove i život

PODELIMO ZAJEDNO!