Početna Sadržaj BBC Informacije Balkan Business Center – Slobomir

Balkan Business Center – Slobomir

1144
0

BBC SlobomirDana: 12.07.2010.
Danas je u Slobomiru potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između „Balkan Biznis Centra“ iz Beograda i Kompanije „Slobomir“. Ovim ugovorom predviđeno je da zajedničim snagama osnujemo poslovnu berzu i u Slobomiru, čiji će osnovni cilj biti povezati mala i srednja preduzeća, velike kompanije, ali i privrednike, a sve to radi bržeg i efikasnijeg poslovanja.
Naime, Balkan Biznis Centar je osnovan sa ciljem da udruži privrednike koji imaju interese da djeluju preko poslovne asocijacije koja im može otvoriti nova tržišta i koja im može pronaći finansijske partnere za njihove profitabilne projekte. Danas broji preko 140 kancelarija širom svijeta.
Gospodin Branko Dragaš, predsjednik Balkan Biznis Centra smatra da je Slobomir idealno mjesto za otvaranje ovakvog jednog centra, jer pored geografsko-političkog položaja, posjeduje Univerzitet sa svojim kadrom i studentima, koji svojim kapacitetima mogu najviše doprinjeti uspjehu ovog projekta.
U toku je priprema dokumentacije za osnivanje pomenutog centra, a nosiće naziv: „Balkan Biznis Centar – Slobomir“.

On: 07/12/2010.
On the present day, in Slobomir, a Contract on business-technical cooperation is signed between the Balkan Business Center from Belgrade and the Slobomir Company. This contract stipulates establishing the business stock market in Slobomir by joined forces, whose main goal will be to connect small and medium enterprises, large companies, and businessmen, all for faster and more efficient operations in market economy.
Namely, the Balkans Business Center was established with the aim to unite the businessmen who have interests to work through the business associations, which provides opening new markets and find financial partners for their profitable projects. Today it has over 140 offices worldwide.
Mr. Branko Dragaš, president of Balkan Business Center believes that Slobomir is ideal place for opening a new center of that kind, because, besides geo-political position, it has the University with its staff and students, whose capacity can best contribute to the success of this project.
The preparation of documents for the establishment of this center is in  progress, and will be named: “Balkan Business Center – Slobomir”.
Slobomir