Početna Sadržaj BBC Informacije Balkan biznis berza – BB BERZA – BB CENTAR

Balkan biznis berza – BB BERZA – BB CENTAR

1507
0

Kontakt: Tel: 011 30 35 601, 30 35 602, Đure Jakšića 5 (kod Knez Mihailove) Beograd
bbberza@gmail.com

Cilj

Na inicijativu privrednika Srbije. BiH, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske i Turske otpočinjemo formiranje BALKAN BIZNIS BERZE, radi povezivanja preduzetnika u regionu.

BB BERZA je zamišljena kao poslovna mreža, koja posluje u svim državama regiona, namenjena da pomogne kompanijama u plasiranju robe, kapitala i usluga svim članicama BB Berze.

BB BERZA je nastala iz prirodne potrebe privrednika u regionu da se međusobno povežu, pošto svi podaci sa tržišta pokazuju da su privrednici nepovezani i da nemaju predstavu o tome šta ko radi u regionu.

BB BERZA treba da omogući svojim članicama da dođu do pravovremenih i pouzdanih poslovnih informacija i da, u narastajućoj svetskoj ekonomskoj krizi, pronađu odgovarajuću poslovnu strategiju i poslovne streteške partnere za saradnju.

 

Namera

BB BERZA je berza poslovnih informacija.

BB BERZA ima nameru da posreduje kako između privrednika u regionu, tako i da pomogne u njihovom povezivanje sa strateškim partnerima iz sveta.

BB BERZA će pružati, u odnosu na virtualne svetske berze koje su doživele krah, istinite i proverene informacije o poslovima i klijentima u regionu.

BB BERZA će pratiti realne ekonomske tokove u regionu.

BB BERZA će učestvovati u pokretanju proizvodnje, prometa i plasmanu kapitala u regionu.

 

Osnivači

BB BERZA se osniva kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

BB BERZA se osniva u svim državama regiona.

BB BERZU osnivaju do 50 privatnika u svakoj državi. Osnivački ulog iznosi 100 evra.

 

Upravljanje

BB BERZA ima Upravni odbor , Nadzorni odbor i Direktora.

Upravni odbor i nadzorni odbor se bira na Skupštini osnivača.

Upravni odbor ima 9 /devet/ članova.

Nadzorni odbor ima 3 /tri/ člana.

Direktora bira Upravni odbor na rok od 1/jedne/godine.

 

Članovi

Članovi BB BERZE popunjavaju Pristupnicu u kojoj unose podatke o svojoj kompaniji.

Članovi BB BERZE postaju one kompanije koje dobiju saglasnost Upravnog odbora .

Članovi BB BERZE plaćaju članarinu koja iznosi 10 evra godišnje.

Članovi BB BERZE plaćaju konsalting proviziju za svaki realizovani posao dobijen preko BB BERZE . Visina provizije se određuje po svakom poslu Tarifnikom BB BERZE.

 

 

Pristupnica

Pristupnica BB BERZE sadrži osnovne podatke o kompanijama članicama BB BERZE.

Pristupnica BB BERZE , pored osnovnih podataka o kompaniji, mora da sadrži koju robu/uslugu/kompanija nudi tržištu, koju robu/usluga/kupuje sa tržišta i za koji posao kompanija traži strateškog investitora ili strateškog partnere.

Stručne službe BB BERZE će obraditi sve prispele podatke o kompaniji i staviće na sajt – www.BBBerza.com

 

Provizija

Danom pristupanja BB BERZI kompanija potpisuje Ugovor o konsaltingu.

Ugovorom o konsaltingu se regulišu svi odnosi BB BERZE i kompanije i određuje visina provizije po svakom ugovorenom poslu.

Kompanija, članica BB BERZE, uplaćuje proviziju nakon realizacije posla.

 

Direktor

Direktor BB BERZE radi za platu od 1/jedan/ evro godišnje.

Direktor potpisuje sa Upravnim odborom Ugovor o isplati bonusa, koji se isplaćuje na kraju poslovne godine od visine ostvarenog profita BB BERZE.

 

Menadžeri

BB BERZA zapošljava menadžere koji rade za platu od 1/jedan evro godišnje.

Menadžeri potpisuju godišnje Ugovore o ispalti bonusa sa Direktorom BB BERZE.

Bonusi se isplaćuju na kraju poslovne godine od visine ostvarenog profita BB BERZE.

 

Mreža

BB BERZA otvara svoju poslovnu mrežu u zemlji na način da svaki član BB BERZE u svom gradu može otvoriti kancelariju BB BERZE, ukoliko to odobri Upravni odbor BB BERZE.

Troškove BB BERZE na lokalu snose kompanije koje dobijaju saglasnost UO BB BERZE za otvaranje kancelarije.

BB BERZA otvara kancelarije u regionu na način da centralne kancelarije iz država potpisuju Ugovore o saradnji BB BERZA u regionu.

Svaka BB BERZA u regionu snosi troškove poslovanja svoje mreže u zemlji.

 

Publikacije

BB BERZA će izdavati sopstvene mesečne novine, publikacije, časopise i organizovaće svoje poslovne škole, predavanja i seminare.

 

Reklame

Sve kompanije iz zemlje, regiona i sveta se mogu reklamirati na sajtu BB BERZE.

Cenovnik reklamiranja se utvrđuje u rasponu od 10 evra – 100. 000 evra u zavisnosti od odluka UO BB BERZE. o načinu reklamiranja za tekuću godinu na sajtu BB BERZA

 

Etički kodeks

Svaki osnivač i član BB BERZE mora da potpiše Ugovor o etičkom kodeksu ponašanja.

Ukoliko osnivač ili član BB BERZE ne poštuje Etički kodeks ponašanja BB BERZE odlukom UO će biti izbačen iz BB BERZE

 

Perspektive

BB BERZA je naš odgovor na svetsku ekonomsku krizu.

BB BERZA treba da dokaže da kompanije mogu ostvarivati interese preko BB BERZE.

BB BERZA može, nakon nekoliko godina uspešnog poslovanja, da se organizuje kao jedinstveno otvoreno akcionarsko društvo za čitav region srednje, istočne i jugoistočne Evrope.

P O B E D I M O K R I Z U !

 

 

Beograd, 03. 01. 2009.

 

Inicijator osnivanja BB BERZE

 

Branko Dragaš

BALKAN BIZNIS BERZA

SRBIJA

Beograd, Đure Jakšiča br. 5

 

 

 

U P I T N I K

 

Kompanija


 

Adresa


 

Kontakt osoba


 

Vlasništvo


 

Delatnost


 

Ponuda


 

Tražnja


 

Tržište


 

 

Investicije


 

 

Problem


 

Nešto drugo


 

Datum______________ Vlasnik_______________