Početna Tekstovi AUTOHTONI

AUTOHTONI

9921
0

AUTOHTONI

 

Napisao sam tekst SLOVENI da potvrdim zabranjenu istinu da se Sloveni nisu doselili u VII veku na Balkan, da smo mi autohtoni na ovim prostorima, da nismo nikakvi uljezi i da su krstaši i konkvistadori falsifikovali istoriju, kako bi opravdali svoje imperijalne namere u porobljavanju Slovena.

Bezbroj istorijskih dokaza postoji o tome da smo mi autohtoni narod i sve veći broj ljudi shvata da je germanska laž, napokon, počela da se raskrinkava.

 

Saznanje da smo autohtoni narod je danas, kada dolazi do tektonskih civilizacijskih promena u čitavom svetu, kada dolazi do novog sukoba civilizacija, kada se ruši umorna, razočarana i posesivna zapadna komercijalna civilizacija, kada izgubljeni, otuđeni, opljačkani, prevareni i porobljeni evropski potrošački čovek traga za nekim novim smislom i suštinom svoga upropašćenoga života, kada se od halabuke i laži političkih primitivaca, varvara, razvratnika i idiota ne vidi svetlo izlaska iz ovog evropskog nokturna, gde sve odiše sebičnim individualizmom, debilizmom, pohlepom, bestijalnošču i smaranjem; saznanje da smo autohtoni narod na ovim našim nemirnim prostorima, koji desetinamahiljada godina pripadaju Slovenima, uprkos tome što nas antički Grci pokradoše, što okrutni prevaranti Rimljani zatreše ne samo naše rođake Etrurce, nego i nas same, što nas razulareni Germani vekovima pedantno i sistematski istrebljuju, što nas genocidno seku u korenu, smeštaju u konclogore i spaljuju u gasnim komorama, što nas horde Osmanlija nabijaju na kolac, otimaju nam decu, siluju naše žene i islamizuju sve koji hoće da spase goli život, što nas Veliki Brat gura u bratoubilačke ratove i šalje NATO zlikovce da bombama sa osiromašenim uranijumom  unište remetilački faktor na Balkanu, koji se stalno protive imeprijama, koji se bune, protestuju, dižu narodne ustanke i revolucije, koji se kurče, inate, sprdaju i bore protiv okrutnih okupatora, koji su opasni jer šire ideju slobode, protivljenja zlu, pobune, različitosti i koji neće da se pomire da im tuđin kroji sudbinu, nego hoće da oni sami, kako znaju i umeju, upravljaju svojim životom, porodicom i državom; saznanje, dakle, da smo autohtoni narod na Balkanu, da ovaj životni prostor pripada nama, kao što je hiljadama godina unazad pripadao našim drevnim precima, pomaže nam danas da istrajemo, da se odbranimo, da se organizujemo i da ne dozvolimo više nikome da nas posvađa, da napravi klanicu među Slovenima, da nas gurne jedne na druge, da nas pokore i da upravljanju nama kao da smo mi retardirani, maloumni, nedorasli, nezreli, primitivni uljezi, koji su došli među razvijene evropske narode da ih nerviraju, unazađuju, brukaju i upropašćuju, koji su došli na njihov posed, žive na njihovom imanju, pa tim, navodno, razvijenijim, civilizovanijim, kulturnijim i moćnijim narodima nije preostalo ništa drugo nego da tu slovensku marvu, stoku, raju, pučanstvo, kmetove, hajduke, uskoke, kraljeubice, bandite i odmetike konačno i trajno pokore, prevaspitaju briselskim poglavljima i standardima, kazne, išibaju, linčuju, dovedu u red, satru, promene im mentalitet, navike i način razmišljanja, a one, najokorelije i najgore u svojoj slovenskoj samobitnosti, da pobiju i istreba da ne bi kojim slučajem svojim nekontrolisanim, slobodarskim idejama zarazili druge porobljene narode.

 

Svaki Sloven mora da zna da živi na svojoj drevnoj zemlji, na kojoj su živeli i naši hrabri preci, da ovaj prostor pripada nama, da ga mi nikada nismo napuštali, da nismo upali kao razbesnela horda sa Karpata i zauzeli životni prostor civilizovanih romansko-germansko-franačkih naroda, nego da smo mi u našoj kući,na našoj zemlji, u svojoj podunavskoj civilizaciji, u svojoj kulturi i religiji, da mi nismo uzeli ništa tuđe, nismo se uselili kod nekoga i mi  ne plaćamo nikome stanarinu, nismo potstanari, nismo tikve bez korena, nego su ti samozvani moćni narodi preoteli slovensku civilizaciju i kulturu, sve od antičkih Grka do Osmanlija, ubijali su I istrebljivali dosledno Slovene, sve pod genocidnom politikom da smo niža rasa, da smo varvari, da ne znamo da upravljamo sami sa sobom i da nas, iz tog razloga, moraju da pokore veliki, moćniji i organizovaniji narodi kako bi nas držali pod kontrolom da ne zarazimo planetu svojim primitivizmom i divljaštvom.

 

Saznanje da smo autohtoni i da smo stvorili prvu pismenost i evropsku kulturu, mora da bude prihvaćeno od svakoga Slovena, jer to je jedini način da se oslobodimo te vekovne inferiornosti, te vekovne nesigurnosti u sebe, tog vekovnog osećanja da smo manje vredni i da su drugi evropski narodi, koji su nas tlačili i zatirali, nešto vredniji i da imaju pravo da upravljaju nama, jer su organizovaniji, civilizovaniji i kulturniji, što je prokleta laž, istorijska prevara, germansko spinovanje istorije, podlost na koju smo pristali, što ne odgovara istorijskoj istini, ne odgovara istorijskim činjenicama i mi, Sloveni, sve te falsifikovane istorije i plaćene autore, kojih najviše ima u našim narodima, moramo da bacimo na smetište istorije i da tako, jednom za sva vremena, zbacimo taj teret laži i podaništva koji su nam, našom voljom i slabošću, naivnošću i povodljivošču, natovareni na leđa, teret koga vekovima nosimo kao neko prokletsvo i koji nam smeta da se ujedinimo, udružimo, organizujemo i da stvorimo slovensku konfederaciju naroda, spremnu da svakoga trena brane svoju slovensku samobitnost, nezavisnost i svoj pogled na svet.

 

Rasprave o tome da li su naši daleki preci pokorili Persiju, Indiju i daleki istočni svet, da li su tom svetu doneli našu pismenost, religiju i kulturu, da li su presudno uticali na razvoj njihove kulture, za koju se i danas veruje da je najstarija civilizacija na svetu, jer mi nismo ništa učinili na popularisanju naše drevne istorije i civilizacije, te, dakle, rasprave ostavljam istoričarima i mene te rasprave toliko i ne zanimaju.

 

Ono što mene zanima i na čemu radim je upravo ovo o čemu pišem.

 

Zanima me da radim na opštem obrazovanju  našeg neprosvećenog naroda, da im otvorim oči, da im vratim veru i nadu, da ih podučim, ohrabrim, pomognem u vraćanju izgubljenog samopouzdanja, da shvate istorijsku prevaru, da nauče ono što ih škola nije naučila, da steknu sigurnost, odvažnost, da podignu glavu i da istinskom ljubavlju zavole sve Slovena, bez obira na nacionalnu, versku ili ideološku pripadnost, jer to nikako ne sme da bude prepreka za naše razumevanje, saradnju na osnovu obostranih interesa i međusobnu podršku u sukobu civilizacija koji sledi.

 

Hantington je najavi taj sukob civilizacija i bojim se da to ne bude, kako se danas vodi svetska politika, ponovo na račun naivnih i podeljenih Slovena, jer sukob sa Rusijom se isključivo vodi i usmerava preko teritorija slovenskih država, pa postoji velika opasnost da ponovimo iste greške iz prošlosti i zato je presudno važno da radimo na buđenju, prosvećivanju i obrazovanju našeg zavedenog slovenskog naroda, koji ne shvata kakva se nova klanica sprema i koji će u toj novoj podvali Velikog Brata najviše stradati.

 

Pametna politika svih slovenskih političara, bez obzira na ideološke razlike, mora da počiva na sledećim političkim tezama :

 

 1. Sloveni su autohtoni narod i više desetinahiljada godina živi na svom ognjištu, u svojoj kući, koju moramo da odbranimo od nasilnog političkog naseljavanja drugih naroda, na štetu Slovena, loše režiranog od starne Velikog Brata, naroda koji  pripadaju drugoj civilizaciji i kulturi i koji  već imaju svoju kuću u kojoj mogu da žive,
 2. Sloveni moraju da se udruže u konfederaciju slovenskih nezavisnih država, Savez nezavisnih slovesnkih država, Savez koji će braniti politiku čistih ekonomskih računa , ugroženu slovensku samobitnost i nacionalni identitet svake članice,
 3. Savez udruženih slovenskih naroda neće nikada otpočinjati sukobe između sebe i sve sporove će rešavati mirnim putem i uz poštovanje drugih bratskih naroda,
 4. Savez neće nacionalnu, versku ili ideološku pripadnost stavljati iznad svog slovenstva, koji će biti ugrađeni u principe funkcionisanja Saveza,
 5. Savez će braniti pravo svakog slovenskog naroda na nacionalnu, versku i ideološku osobenost i niko ne sme da ugrozi tu nezavisnost i suverenost,
 6. Savez će braniti pravo svakog slovenskog naroda na svoju jezičku samostalnost,
 7. Savez će zakonima zaštiti   sva manjinska prava neslovenskih naroda i omogućiće  da mogu u slovenskim državama da ostvare sva svoja nacionalna i verska prava i slobode, poštujući zakone slovenskih država,
 8. Savez će omogućiti pripadnicima drugih neslovenskih naroda da se useljavaju u slovenske države i da ostanu da žive u tim državama, ali prema usvojenim planovima svake slovenske države o broju ljudi koji može da se useljava,
 9. Slovenske države imaju pravo da se udružuju u druge ekonomske saveze, sa drugim narodima, shodno svojim državnim interesima, ali nikada neće narušiti usvojene principe o Savezu slovenskih naroda,
 10. Slovenske države se obavezuju, ukoliko dođe do najavljenog sukoba civilizacija, da će osnovati svoju savezničku Panslovensku vojsku, koja će zaštiti sve slovenske države i koja će braniti postojeće granice slovenskih naroda od svih agresora.
 11. Paslovenska vojska nikada neće biti okupatorska vojska i nikada neće zaposedati teritorije na kojima ne žive Sloveni.
 12. Slovenske države će osnovati zajedničku Panslovesnku policiju, koja će se boriti protiv organizovanog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala,
 13. Slovenske države će stati u zaštitu svih Slovena , koji žive u drugim neslovenskim državama, tražeći za njih ista prava i slobode koji imaju neslovenski narodi u slovenskim državama,
 14. Slovenske države će razvijati svoj slovenski nacionalni identitet, napisaće novu istoriju slovenskog naroda, radiće na promociji slovenske kulture svuda u svetu i neprestalno će raditi na povezivanje sa kulturama drugih naroda,
 15. Slovenske države će oformiti  zajedničku Panslovensku investicionu banku, koja će finansirati slovenske geostrateške projekte, bez kamate, uz podelu zarade od ostvarenog profita u poslovanju,
 16. Savez slovenskih država će biti slobodna ekonomska zona, bez carina i bez viza,
 17. Slovenske države će osnovati Panslovenski univerzitet na kome će se školovati najtalentovanija deca iz slovenskih država, bez obzira na nacionalnu, versku ili ideološku različitost,
 18. Slovenske države će osnovati zajednički Panslovenski televizijski i radio servis koji će pokrivati sve slovenske države i radiće na ekonomskom, kulturnom i naučnom povezivanju svih slovenskih država,
 19. Slovenske države će osnovati zajedničku Panslovesnku mobilnu telefoniju, internet i druge društvene mreže, koje će povezati sve slovenske države,
 20. Savez slovenskih država neće imati svoje stalno sedište, neće imati svoju administraciju i svoje funkcionere, nego će se svake godine druga država brinuti o funkcionisanju principa Saveza.

 

Napisao sam da pametna politika slovenskih političara treba da dovede do stvaranja ovakvog Saveza slovenskih država, ali kako sada, nažalost, nemamo u većini slovenskih država pametne političare, kako su nam nametnuti i određeni ucenjeni podlaci i banditi, izdajnici i okupatori, onda mora da usledi naša borba za ove  gore predložene principe, koji se, naravno, mogu svi menjati i dopunjavati, ali koji treba da idu u pravcu konačnog ujedinjavanja svih Slovena.

 

Važno je da počnemo i da napravimo taj prvi korak, bez obzira koliko danas vladalo jedno veliko uverenje da se ništa ne može postići, da je sve uzaludno i da je sve propalo, što je velika laž da bi se obeshrabrili potlačeni i opljačkani narodi, bez obzira što vlada veliko neznanje, manipulacija, strah, ravnodušnost, nepoverenje, obmana, prevara i što se perfidno i podlo ponovo igra na kartu novog sukobljavanja slovenskih naroda, ali je važno da znamo šta nam je činiti pred današnjom potpunom propašću multikulturalizma, pred narastajućim evropskim nacizmom, pred potpunim ekonomskim slom Zapada, pred gubitkom evropskog identiteta, pred slomom individualizma, pred bankrotom svetskih finansija, pred korporacijskim fašizmom, pred gubitkom morala i duhovnost, pred činjenicom da nema nikave nove ideje o spasu čovečanstva od šizofrenog ludila reptilske Familije i pred sumanutim uništavanjem prirode,planete i ljudske zajednice.

 

Sloveni su dužni, poput njihovih drevnih predaka,  da svetu ponude novu civilizacijsku ideju.

Dužni su da budu na oprezu, jer se igraju opasne igre i prave se mračne računice, sve na račun Slovena i mi moramo, napokon, biti pametni u ovom svetskom sukobu civilizacija da sačuvamo sebe i svoje interese.

 

Moja teza je vrlo jednostavna, ako je nevolja kod nas ručala, ne mora vala i da večera.

Nikome ne smemo da verujemo i moramo da se spremimo za najgori scenario.

Naš  pametni narod kaže – košulja je bliža od kaputa.

Ne možemo više da volimo tuđu decu od svoje rođene dece.

Mi ne idemo da rušimo tuđe kuće, ali ne damo ni da se ruše naše kuće.

Borba je sa životom skopčana.

 

Gospodo drugovi, Sloveni, braćo i sestre, danas se radi o odbrani našeg životnog principa i našeg pogleda na svet.

Odbrani naše kuće, našeg ognjišta, naše dece i naše budućnosti.

 

Nemamo prava da budemo naivni, povodljivi, ravnodušni, razočarani i kukavice.

Nemamo prava da zatvaramo oči pred nevoljom koja nam dolazi.

Nemamo prava da bežimo i da se povlačimo.

Nemamo prava da se skrivamo iza malograđanskog konformizma.

 

To nisu radili ni naši preci.

Oni su nam doneli nezavisnost, suverenost i slobodu.

Oni su nam doneli da ne budemo robovi i da živimo na našoj zemlji.

Oni su nam omogućili da budemo slobodni ljudi i da govorimo naš jezik.

 

Nemamo prava da našim potomcima uništimo budućnost.

Sveta dužnost naše generacije je da se uspravi i pobuni.

Nije ovo borba za našu generaciju.

Ovo je borba za naše autohtono trajanje.

 

Beograd,25.07.2016