Početna Sadržaj Privatizacija Šabaèke firme privatizovane po desetostruko nižim cenama

Šabaèke firme privatizovane po desetostruko nižim cenama

839
0

Akcionari traže pare

Mali akcionari tvrde da èak ni tako obezvreðene firme nisu plaæene, a nove gazde ne ispunjavaju obaveze iz ugovora

ŠABAC – U veæini privatizovanih preduzeæa u Šapcu primenjivan je skoro slièan naèin prodaje. Knjigovodstvena vrednost je bila daleko niža od prave, pa èak ni za tu obezvreðenu vrednost nije uplaæivan novac. Radnici su ostajali bez posla, a manjinski akcionari bez ikakvog uvida u poslovanje preduzeæa i šanse da po realnoj ceni prodaju svoje akcije. Ovo je zajednièka ocena koju su izneli predstavnici malih akcionara u Šapcu, ukazujuæi na probleme sa kojima se danas suoèavaju u pokušaju da se država natera da obavi reviziju spornih privatizacija, a malim akcionarima nadoknadi novac koji su izgubili prilikom bagatelne prodaje akcija.

Ugostiteljsko preduzeæe „Sava“ u Šapcu prodato je za 27 miliona dinara, a procenjen kapital je 2.728.000 evra. Mali akcionari ošteæeni su za 839.000 evra. Od 13 ugostiteljskih i 10 trgovinskih objekata radi samo jedan – hotel „Zeleni venac“ u centru, a ostali su prodati ili dati u zakup. Novi gazda je otpustio 40 radnika, a od 2003. godine zaposleni su primili samo èetiri plate, a umesto njih dobijali su robu poput televizora i tehnièkih aparata.

Novac od izdavanja i prodaje objekata ide na raèun firme novog gazde, a ceo vozni park je otuðen, kao i pekara koja je preneta u Peæince.

Dejan Iliæ, predstavnik malih akcionara „Zorka nemetali“, navodi da je njegovo preduzeæe prodato za 3.900.000 evra, a prava vrednost je 40.443.000 evra. On kaže da je samo 300.000 metara kvadratnih ploèica i tri miliona opeke bilo dovoljno da se firma otplati. Preduzeæe je podeljeno u pet delova, a posluje sa gubicima.

– Pošto je novi vlasnik bio dužan da uloži šest miliona evra u preduzeæe, kroz papire je prošla samo nabavka drobilice za kamen, èiji je jedan deo stigao u rudnik u Crniljevo, a zapravo je reè o mašini koju je ekološki pokret zabranio da se koristi u Gornjem Milanovcu. Predstavnici Agencije za privatizaciju bili su u kontroli i konstatovali da je sve u redu.

Branko Dragaš, predsednik udruženja Manjinskih akcionara, kaže da je najveæi neprijatelj malih akcionara siromaštvo.

– Nije država naš najveæi neprijatelj. Ona æe morati kad-tad da obešteti male akcionare jer je odgovorna što su njihove akcije obezvreðene. Najveæi krivac je siromaštvo radnika. Ulazak u Evropsku uniju je šansa da se konaèno stane na put takvoj privatizaciji i da se obavi revizija. Oko 90 odsto privatizacije u Srbiji je problematièno i mi æemo svoje zahteve za raskid podneti i meðunarodnim sudovima, jer je država kriva za lošu procenu kapitala. Pozicija radnika u privatizovanim preduzeæima slièna je onoj u logorima – rekao je Dragaš.

M. Erakoviæ

Glas javnosti Èetvrtak, 13. 10. 2005