Početna Sadržaj Reagovanja 7.553

7.553

1362
0

Objavljeno je da Srbija ima 7.553 savetnika.

Broj savetnika u institucijama
Ministarstva                                                                                 2.130
Pravosudni organi                                                                       1.996
Organi u sastavu ministarstava                                                   1.304
Posebne organizacije                                                                    744
Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija                                        589
Narodna skupština                                                                        216
Vlada Republike Srbije                                                                  310
Samostalni i nezavisni državni organi                                           161
Predsednik Republike                                                                     49
Stručne službe upravnih okruga                                                     48
Javna preduzeća koja je osnovala lokalna vlast                              3

Ako je prosečna plata savetnika 700 evra, to znači da nas oni mesečno koštaju 5.287.100 evra.
Godišnje nas koštaju – 63.445.200 evra.

Ako otpustimo sve savetnike, jer nam ne trebaju, država će uštedeti 63.445.200 evra na njihovim platama, ali tome treba dodati sve ostale troškove: telefona, benzina, putovanja i dnevnica. Neka je to prosečno još 300 evra po savetniku. Ti troškovi su 2.265.900 evra mesečno. Na godišnjem nivou je to – 27.190.800 evra.

Ukupni godišnji troškovi savetnika su – 90.636.000 evra.

Šta se može uraditi za taj novac?

Za taj ušteđeni novac mogu da se u proizvodnji otvore – 22.659 novih radnih mesta.
Svi savetnici se mogu da zaposle u proizvodnji i umesto da prazne budžet, oni će puniti budžet.
Pored toga, mogu da se zaposle još – 15.106 radnika.

Zaključak, otpustite sve savetnike i zaposlite ih u proizvodnji.

Beograd, 17.09.2014