Početna Tekstovi
5780
0

OTIMANJE

Branko Dragaš

ZADUŽIVANJE – Kada je izdajnička vlast trojice konvertita Nevernog Tome, Ace Dramosera i Malog prevaranta od Mijacke (Dačića) formirala 27.jula 2012.godine novu okupatorsku vladu, Srbija je imala javni dug 15,4 milijardi evra, da bi danas, u novembru 2016, javni dug narastao na 26,9 milijardi evra. Za četri godine i četri meseca srpski Kralj Ibi i njegova cirkusna grupa za zabavljanje osiromašnog naroda i zajebavanje u zdrav mozak pametnih ljudi, zadužila je državu čitavih 11,5 milijardi evra. Užasno velika cifra, zar ne? Ali, gde je taj veliki novac?

Ako većina građana živi siromašno i ne može da sastavi kraj sa krajem, gde je onda nestao toliki novac kojeg smo uzeli na kredit? Odgovor je samo jedan – političari i tajkuni su nas pokrali.

Zadužuju se u naše ime, da bi pokrali državu i građane. Samo u oktobru mesecu zaduženost je porasla za rekordnih 422 miliona evra. Dramoser nas zadužuje 68 evra u sekundi, 225.000 evra na sat i 5.878.000 evra na dan. Neko će te dugove morati da vrati. Ko? Šta mislite? Nema ko drugi da vraća ove dugove nego vi, koji čitate ove redove, vaša deca, unuci, rođaci i prijatelji, odnosno potlačeni, opljačkani i zastrašeni građani Srbije, koji, nažalost, nemaju još uvek snage da se suprotstave primitivizmu, gluposti, bezobrazluku, manipulacijama i pretnjama prevaranata na vlasti. To da su oni prevaranti, mislim da ne treba više trošiti reči.

Laž i demagogija je politika Dramosera.

Posle ovolikog enormnog zaduživanja, jasno je da vlast nema nikakvu ekonomsku viziju, niti strategiju, niti zdravu logiku, da su sve propagandne samohvale samo obmana režima i da se zaduživanjem ne može država da izvuče iz sadašnje krize.

Eksponencijalna funkcija zaduživanja vodi u finansijski krah, koji sigurno dolazi. Samo za kamatu ove godine trebamo da izdvojimo 1,5 milijardi evra. Svake godine raste sve više izdvajanje za kamate. Tačnije, brže rastu izdvajanje za kamate koje moramo da plaćamo za uzete kredite, nego što imamo privrednin rast ili rast BDP-a. Falsifikovanjem podataka, režim veliča moguću ovogodišnju stopu rasta BDP od 2,7%, tvrdeći da smo lideri u regionu i Evropi, što je jedna u nizu laži Dramosera, uvidom u podatke ostalih država vidi se ta očigledna prevara režima, ali rast kamata sa 1,5 milijardi u ovoj godini na 1,8 milijardi evra plaćanja dospelih kamata u sledećoj godini, što je rast od 20%, jasno pokazuje, svakom normalnom čoveku, koji nije poludeo i koji nije član bande manitoga političara, koji je uzeo apsolutnu vlast, da je takvo stanje ekonomije neizdrživo. Za one koji ni ovo nisu razumeli, evo jednostavnijeg objašnjenja. Sve što za jednu godinu više stvorimo u rastu BDP-a, nego što smo stvorili u prošloj godini, pokriva jedva deseti deo obaveza po dospelim kamatama.

Kada izdvajanje za kamate rastu desetostruko brže od rasta realne privrede, država mora da bankrotira. To uporno tvrdim desetinu godina unazad i opominjem javnost. Pošto je sigurno da će Srbija da bankrotira, onda se zalažem da bankrot bude nameran i kontrolisan od strane Vlade nacionalnog spasa, umesto da nas on nespremne zatekne i da nas uvede u haos, krvoproliće i razaranje Srbije. Na samom rubu smo ponora. Nije sve još izgubljeno. Postoji način da se spasimo. Potrebno je samo da državom upravljaju stručni, iskusni i pošteni ljudi. Sve dok se laže, krade i zadužuje, nema nam spasa. Imamo li nove ljude koji mogu da nas izbave zla? Imamo. Ti ljudi žive i rade van politike.njih moramo da zamolimo da se politički angažuju. Oni donose spas.

BUDŽET – Šta piše u izveštajima za novembar 2016.godine preplaćenog Fiskalnog saveta, zvanične državne agencije, koju plaćaju poreski obveznici? Čita li premijer izveštaje svojih preplaćenih službenika, čije plate ne podležu merama štednje?

Evo, citiram šta zaključuje Fiskalni savet : veoma skroman napredak u sprovođenju reformskog dela fiskalne konsolidacije daleko je od zadovoljavajućeg, opšte stanje domaćih finansija nije ni blizu dobroga, povećanje plata i penzija preuranjeno, reforma javnog sektora nije ni započeta, nema sveobuhvatne reforme poreske uprave, nema racionalizacije zaposlenih u opštoj državnoj upravi, u državnoj upravi radi znatno veći broj radnika od planiranog broja i to uvećava rashode za novih nepredviđenih 3-4 milijarde dinara, finansije lokalne vlasti nisu pod kontrolom, finansijska pozicija gradova Niša i Kragujevca su katastrofalno loše, nekoliko opština ima deficite triputa veće od godišnjeg budžeta, lokalna javna preduzeća, uprkos subvencijama, posluju sa gubicima, javni prihodi su povećani za neočekivanih 110 milijardi, ali to nije realna slika, jer se to povećanje ostvarilo jednokratnim neporeskim uplatama, kojih nema svake godine, zabrinjava što neka javna preduzeća, poput EPS-a uzimaju kredite, pa iz tih uzetih kredita isplaćuju dividende u budžet, što je van svake ekonomske logike i što je štetna ekonomska politika ne samo za EPS, nego i za sami budžet, jer se naduvavaju fiktivno javni prihodi. Istovremeno, sve planirane uštede u 2016.godini neće se realizovati, jer se pojavljuju i dodatni neplanirani troškovi, pa će javni rashodi premašiti budžetski plan.

Šta ovo znači? Ovo je dokaz da je smanjivanje penzija i plata bilo besmisleno, jer se rashodi nisu smanjili, nego su se uvećali za 30-40 milijardi dinara. Znači, nema nikakve državne štednje i racionalizacije, režim trajba i neracionalno troši novac poreskih obveznika, dok propagandno širi laži o štednji i smanjuje penzije i plate.Očekivana realizacija javnih prihoda na kraju ove godine planirana je na iznos od 1.825,5 milijardi dinara, dok se očekivana realizacija javnih rashoda planira na iznos od 1.910,4 milijardi dinara, što daje deficit od 85,1 milijardu dinara.

Sve su ovo podaci režimskog Fiskalnog saveta, koji pokušava da glumi stručnost i neutralnost u odnosu na režim, ali koji ne može, ipak, da sakrije sve nelogičnosti i neodrživosti ovakvog budžeta. Fiskalnom savetu ne verujemo, jer ih plaća režim. Tražim, da se napravi nezavisna stručna komisija, sastavljena od naših vodećih ekonomskih stručnjaka, koja će u roku od sedam dana napraviti presek realnog stanja budžeta i to objaviti, da građani budu upoznati sa dubinom naše finansijske propasti.

Na osnovu onoga što smo pročitali od strane Fiskalnog saveta, potpuno je jasno da je ovakav budžet neodrživ, da je nerealan i da nema mesta propagandnom političkom likovanju diletanata na vlasti. Mora da se posmatra konsolidovani budžet države, jer on odražava naše pravo stanje finansijske propasti i mora u taj konsolidovani budžetski izveštaj da uđu svi finansijski pokazatelji koji opterećuju bužet države. Tako se u svim ovim izveštajima ne navodi da država duguje privredi, na ime povraćaja PDV-a, preko 230 milijardi dinara, uplašeni privrednici od bahate i nasilne državne birokratije ne smeju da traže svoj novac, jer država odmah pošalje poreske inspektore da kažnjava ta preduzeća, pa privrednici, uplašeni od represije državne administracije, ćute i trpe, zadužujući se kod banke pod nepovoljnim uslovima i plaćaju bankama kamate, dok njihov novac leži kod države bez kamate i ne znaju kada mogu da dobiju svoj novac nazad. Zar to nije samovolja totalitarnog režima?

O kakvom se onda budžetskom suficitu govori? Ako ne isplaćujete privrednike, porodilje i ostale korisnike bužetskih sredstava na vreme, ako obaveze iz ove godine prebacujete u narednu godinu, samo da biste prikazali bolje finansijske rezultate, ako rashodi za aktivirane garancije ne prikazujete u celosti, ako ne znamo koliko još ima skrivenih budžetskih rupa u kojima se prikrivaju obaveze države, javnih preduzeća i lokalne vlasti, kako onda možemo da govorimo o istorijskim uspesima u finansijskoj konsolidaciji budžeta? To je jedna sve velika laž i prevara. Matematički je dokazano da režim nije smanjio državne rashode, nego da ih je povećao za 30-40 milijardi dinara, što pokazuje da se rasipa i nedomaćinski posluje. Rast javnih prihoda je uzrokovan otimanjem novca od privrede i građana. To nije dobra ekonomska politika. Ne možete otimanjem novca i razbojničkim ponašanjem da ozdravite državne finansije. Najava da će država paušalcima propisati koliko moraju da uplate u državnu kasu, potvrda je takve proizvoljne, bahate i nasilne ekonomske politike koja će se, to je potpuno izvesno, završiti potpunim bankrotom državnih finansija. Spremite se, to vreme dolazi.

RTB BOR – Malo podsećanje. Kada su eksperti za prodaju magle, drži da nabijem mutivode, koalicionog DOS režima dobili naredbu da prodaju RTB BOR i kada su njihovi konsultanti uradili studiju od 41 stranice, za koju su uzeli 2,1 milion evra, što znači za svaku stranicu su oteli 51.219 evra, na poziv Opštine Bor okupio sam desetak vrsnih stručnjaka iz oblasti rudarstva, profesora, inženjera i iskusnih vukova, pa smo uradili u oktobru 2006. godine novu strategiju revitalizacije, reorganizacije, procene kapitala i privatizacije RTB Bor grupe.

Obradili smo preko 250.000 podataka, izneli procene nalazišta iz svih rudnika i predložili način kako da se revitalizuje i dokapitalizuje ta moćna kompanija, izvršili smo prezentaciju naše Nove strategije na konferenciji za štampu u Beogradu, Boru i pred 10.000 građana, okupljenih na gradskom trgu, suprotstavili smo se nestručnom, diletantskom i štetočinskom programu Vlada i poslovodstva Kompanije, koju je i tada predvodio politički konvertit, prevrtač, sluga svih režima, licemer i neznalica Blagoje Spaskovski. Prema našim stručnim procenama neto kapital preduzeća, posle odbitka svih obaveza Kompanije u iznosu od 91.160.347 dolara, iznosio je 1.358.839.653 dolara.

Ekonomske ubice u Vladi su tada tvrdili da Bor nema nikakvu vrednost i hteli su da ga prodaju za 100 miliona dolara, kako bi ministri uzeli provizije. Naš stručni tim je utvrdio da je RTB BOR imao u rudnim rezervama : 8.791.018t bakra, 347.962 kg zlata i 2.664.995 kg srebra, da rudnik raspolaže sa retkim metalima selenom, molibdenom i platinom, da rudna nalazišta mogu da se eksploatišu još sto godina, da se može ostvariti neto profit u periodu 2007-2053 u iznosu od 7.162.978.075 dolara, uz pretpostavku da cena bakra bude 3.500$/t, ona je eksplodirala i otišla na preko 8.000$/T, i da u Kompaniji može da radi 5.250 radnika. Zahvaljujući našoj stručnoj startegiji , podršci čelnih ljudi u Opštini Bor i građanima Bora, koji su ustali i na ulici odlučili da odbrane Kompaniju od pljačke i otimanja, Kompanija nije rasprodata tajkunima. Moj stručni tim, uprkos obećanima, nije dobio nijedan dinar za svoj veliki rad i još veću pokazanu hrabrost i doslednost. Ponosan sam na te naše ljude i ovom prilikom im se još jednom zahvaljujem. Posle te godine nisam imao više nikakvog kontakta sa Kompanijom.

Danas je RTB Bor uništen. Konsolidovan gubitak RTB Bor GRUPE je 780 miliona evra, ukupne obaveze sa majom 2015 -1,2 milijarde evra, postavlja se pitanje : zašto je Kompanija namerno uništena?

Zašto prvi čovek Kompanije nije uhapšen, nego učestvuje u političkim kampanjama SNS-a? Šta dalje? Recept je već poznat. Svi dugovi ostaju državi i narodu, dok se Kompanija bez dugova predaje strancima na upravljanje. Na isti način su već odrađeni : FIAT, Železara Smederevo, AIR SRBIA. Privatizacija ovih kompanija je nanela velike štete budžetu države Srbije, odnosno poreskim obveznicima. Gde je kraj neznanju, izdaji i bezobrazluku? Taj odgovor moraju da nam daju građani Srbije.