Početna Sadržaj Osvetljenja 2030

2030

559
0

KAKO ĆE IZGLEDATI SVET 2030? 
Žak Atali    
25.04.2011. 
Svetski BDP biće dvostruko veći nego danas, a globalna populacija će se povećati za 15%, na 8,5 milijardi stanovnika. Prosečni životni vek iznosiće 72,8 godina. Preko dve milijarde ljudi imaće manje od 20 godina. Preko milijardu ljudi biće starije od 65. Više od 7 milijardi imaće mobilni telefon i koristiće ga kao sredstvo plaćanja. Više od 4 milijarde će imati pristup internetu. Više od dve milijarde biće aktivni blogeri. Više od 5 milijardi imaće nalog na nekoj društvenoj mreži, ili sistemu koji će ih do tada zameniti. Više od milijardu ljudi živeće u državi u kojoj nisu rođeni. Šezdeset procenata svetskog stanovništva živeće u afričkim ili azijskim gradovima, a polovina njih u getima.

 

Fosilna goriva (posebno ugalj) još uvek će pokrivati 75% energetske potrošnje; godišnja potrošnja nafte iznosiće više od 100 miliona barela, a prodavaće se po mnogo višoj ceni. Da bi se održala sadašnja potrošnja hrane, svet će morati godišnje da proizvodi 20 kilograma ribe i 50 kilograma mesa po stanovniku, što će zahtevati industrijalizaciju njihove proizvodnje. Skoro polovina čovečanstva preživljavaće sa manje od 2 dolara dnevno. U Aziji, broj siromašnih će se prepoloviti (sa 60% na 30%), dok će u Africi taj broj značajno porasti. Dvadeset zemalja i 48% svetskog stanovništva, tj. 3,5 milijardi ljudi, patiće od nestašice vode. S druge strane, bogatstvo će biti koncentrisano u rukama nekoliko desetina hiljada oligarha.

U svetu će biti 30.000 privatnih aviona; 1% stanovništva imaće 35% svetskog nasledstva. Ukoliko ne dođe do značajne redukcije zabrana, tj. do legalizacije korišćenja, proizvodnje i distribucije droge i prostitucije, kriminalna privreda činiće 15% svetskog BDP-a, tj. skoro koliko i BDP Evropske unije. Mafija će se dokopati vlasti u mnogim zemljama. Ona će postati ekvivalent efikasne vojne sile. Srećom, biće podeljena na frakcije, koje će voditi bespoštedni rat za kontrolu tržišta, dok će istovremeno krasti, napadati i kidnapovati poštene ljude.

Međunarodne institucije, poput državnih vlasti i nevladinih organizacija, postaće alibi koji se koristi da svetske nepravde i strahote deluju podnošljivije. Neke od njih će se urušiti, zbog nedostatka sredstava; druge će biti preuzete od strane kriminalne privrede, koje će možda i same stvarati međunarodne institucije, nevladine organizacije i države, preko kojih će prati novac. Ovo nije naučna fantastika: takve države i nevladine organizacije već postoje.

Moćnici će praviti dugoročne planove samo da bi eliminisali pretnje koje im vise nad glavom i porazili svoje protivnike, umesto da eliminišu opasnosti koje prete čovečanstvu. Sjedinjene Američke Države i Kina imaće nekog uticaja u svetu, gde će svi povlačiti sve sebičnije i sebičnije poteze. Evropa će biti glavna žrtva jačanja američke sile, pa zatim jačanja G2, koju će činiti Kina i Amerika, i na kraju dislokacije sveta.

Čovečanstvo će zatim pretrpeti ono što pogađa svaku zemlju u tim okolnostima: u sveopštem stampedu, najmoćniji će tražiti utočište na izolovanim mestima, po ostrvima i bunkerima; što se tiče ostalih, prvo pribežište će im biti osiguranje, koje će zameniti države u pružanju zaštite; kada budu shvatili da je osiguranje besmisleno a bekstvo nemoguće, preostaće im samo zabava svih vrsta. Ove dve vrste preduzetništva suvereno će vladati svetskim tržištem.

 

Žak Atali,estatesgeneraloftheworld.org, 22.04.2011.

Preveo Ivica Pavlović

Peščanik.net, 24.04.2011.