Početna Tekstovi i kolumne Svedok Psihopate i tranzicija

Psihopate i tranzicija

1046
0

Amerièki industrijski psiholog Pol Babijak održao je nedavno, gostujuæi na konferenciji psihologa, predavanje o psihopatama na stokholmskom Euro Science Open forumu. Izlaganje g. Babijaka je vrlo interesantno i zato ga u najkraæim crtama predstavljam našim èitaocima.

Naime, prema najnovijim istraživanjima pokazuje se da nisu sve psihopate potencijalne nasilne ubice, kako obièno mislimo, niti psihopata najviše ima smeštenih u ludnici. Prema tim istraživanjima, veæina psihopata nalazi se meðu nama. Veæina njih imaju obièan posao, a oni uspešniji nalaze se na visokim položajima kako u preduzeæima tako i u društvu. Njihova harizma i ambicija èesto se pogrešno posmatraju kao poslovni uspeh da bi se tako prikrila njihova opasna bolest. ‘’Psihopate uglavnom žele da se dopadnu drugima, imaju visoko mišljenje o sebi i vole novac, moæ i seks”, istièe g. Babinjak i naglašava: da se psihopate “izvrsno izražavaju i mogu da manipulišu slušaocima prièaju i dobru prièu. Buduæi da su slatkoreèivi, mislite da imaju u glavi viziju i da mogu voditi preduzeæe, ali psihopate æe vas obmanuti”.

U poslovnom svetu psihopate danas uspevaju zato što živimo u komercijalnoj civilizaciji u kojoj se virtualno i stvarno neprekidno mešaju. Posebno uspehu psihopata prija turbokapitalizam u kome se traže brzi, spektakularni i špekulativni profiti gde se japijevci kriminalci naprosto guraju od strane narkotizovanih potrošaèa i investitora da gusarski krstare svetskim berzama i pljaèkaju sve one koji poveruju u sladunjave holivudske uspehe novokomponovanih tržišnih talibana. Brzina i uspeh! Lova! Je-e! BMW, rolex i lap-top! Super! Uzmi odmah sve! Ništa lièno! Budi cool! Špekuliši i kradi! Super biznis!

Za prvi milion niko te više i ne pita. Mere se samo kratkoroèni rezultati. Berza traži direktore koji ne prezaju od donošenja brzih odluka. Vreme je novac! Profit je sve. Morala nema. Ko hoæe moral neka ide u Crkvu, govorio je naš ideolog vulgarnog pragmatizma. Savremeni svet se danas tako brzo razvija da, nažalost, psihopate dobijaju sjajnu priliku da se nametnu. Zapravo, savremena civilizacija sama traži psihopate. Prema predviðanju g.Babijaka broj aktivnih psihopata narednih godina æe radikalno rasti jer se oni dobro snalaze jedino u dinamiènim organizacijama savremenog društva. Samo u takvom dinamiènom razvoju oni mogu da raèunaju na brzo napredovanje.

Psihopata ima u svim zvanjima. Radeæi kao konsultant za amerièke firme g. Babijak je ustanovio da meðu stotinu istraženih sluèajeva osam je bilo psihopata i samo jedan od njih nije napredovao u poslu. Ocena struènjaka da psihopata na nekom odgovornom položaju, mada za trenutak može da bude koristan za preduzeæa, postoji veliki problem na duže staze i obièno uništava ono što je stvorio zbog – gubitka ljudskog kapitala! Tako kažu struènjaci, a ovu ocenu još jednom ponavljam – zbog gubitka ljudskog kapitala! Tako je u savremenom svetu. Integrisanom na virtualnim berzama koje naduvavaju finansijski balon dok ne pukne. A moraæe da pukne.

Kakva je situacija kod nas? Kada proèitate istraživanje i ocene g. Babijaka onda možemo slobodno da kažemo da nema razlike od tih savremenih tendencija. Pravi smo majstori da sve što nevalja iz razvijenog sveta brzo usvojimo. Holivudsko smeæe, kiè, skorojeviæe, japijevce, novobogataše, PR laži, silikonske pevaèice, rahitiène manekenke, berzanske špekulacije, nepismene oligarhe, šverc cigareta i droge, prostituciju i trgovinu ljudima. Sve to smo brzo prihvatili, zaboravljajuæi naše korenje, nacionalni identitet, pravoslavnu veru, duhovnost, vrcavost, inteligenciju, naivnost i graðansku pristojnost. Zaboravili smo da smo potekli od seljaka koji su èitav život krvavo radili, štedili za potomke, poštovali stvaraoce, dobre i skromne ljude i ostavili nam u zavet nezavisnu državu.

Kako smo to sve poništili? Zašto? Èega se stidimo? Ko je nametnuo  mentalitet japijevaca i sponzoruša? Kada danas pogledate našu politièko-ekonomsku estradu onda vam je bez istraživanja g. Babijaka potpuno jasno da nama vladaju psihopate i da je to osnovni uzrok naše propasti. O primitivnim nacionalnim psihopatama sam gotovo sve napisao. Sada su mi predmet pažnje tržišni fundamentalisti i ideolozi verbalnog legalizma. O njihovom ludilu se danas radi. Ludilu koje æe uništiti državu. Ludilu koje æe nam zatrti naciju. Koji god televizijski kanal okrenete ili novine otvorite zapljusnuæe vas bahatost, primitivizam i agresivnost psihopata. Normalan i pristojno vaspitan èovek više ne može da gleda, sluša i èita to tranziciono ludilo.

Kao da su svi pušteni sa lanca. Kao da su im roditelji otišli na službeni put. Ko je ugasio svetlo? Ludilo se širi. Besnilo je zahvatilo pseudoelitu. Pljaèkanje sopstvenog naroda je u toku. Na brzaka! Otmi! Pendrecima smanji cenu maline. Privatnim vojskama brani oteto bogatstvo. Uveèe poseæuj modne revije, kafiæe, zabavljaj se sa razgoliæenim sponzorušama, iznajmljuj termin na udarnim emisijama i vampirski pij krv sve siromašnijem i oèajnijem narodu. Psihopate su vampiri tranzicije! “Psihopata ume lepo da prièa, ali nije sposoban za svakodnevni posao. On opstaje tako što drugima pije krv”, upozorava psiholog svetskog glasa Pol Babijak.

Èuvajte se vampira tranzicije! Ne dajte da vam piju krv tajkuni tranzicije! Oni se bogate zato što vi siromašite. Istraživanje g. Milana Nikoliæa iz CPA pokazuje da direktnu korist od tranzicije ima 2 odsto novokomponovanih skotova, a indirektno još 10 odsto njihovih trabanata, dok 60 odsto graðana živi ispod granice siromaštva. Psihopate vas obmanjuju. Stanuju na Dedinju i uzimaju meseèno taèno onoliko koliko gladne dece ima u Srbiji. Prièaju o siromaštvu i osuðuju pljaèkanje naroda iz luksuznih vila sa Ukletog Brda. Poruèuju da svaki graðanin treba da ima vilu i bazen. Daju savete kako se prave školjke na buzaru dok 386.000 penzionera prima meseèno manje od 6.000 dinara. Odlaze o trošku izabranih sponzora na olimpijske igre, dok 300.000 radnika meseèno ne prima platu. Slikaju se za tabloide raskomoæeni u krevetu, zagrljeni sa voljenom ženom i evociraju ljubavne avanture iz mladosti ne hajuæi što 200.000 dece nema šta da jede. Menjaju stanke, mišljenja, ideologije i funkcije kao prljave èarape ne obaziruæi se da svake godine umire 30.000 ljudi više nego što se rodi i 30.000 ljudi oboli od neizleèivih bolesti. Kradu glasove u parlamentu obmanjujuæi narod o evropskim integracijama. Ljube se sa gangsterima zamajavajuæi graðanstvo lažima o uspesima tranzicije. Kradu šeæer, struju, benzin, zemljište, sirovine i našu buduænost raspravljajuæi o znaèaju ustava i zakona. Uveravaju nas da smo na pravom putu i odlaze na odmor u Dubai. Preziru radnike, penzionere i sirotinju.

Ako tražite oteta prava i uzurpiranu imovinu proglašavaju vas da uvodite ponovo komunizam u Srbiju. Ako branite interese manjinskih akcionara proglašavaju vas za ideologa samoupravljanja. Jedan makijavelistièki ministar mi je rekao da su radnici fukara i da treba uzeti pendrek a onda, brate: udri, udri, udri! Pre neki dan reformista i gnjecavi intelektualac sagnuo je glavu i æutao dok me je raspojasani direktor, èlan njegove evropske stranke, policajac po struci, ubeðivao da je raspodaja preduzeæa odlièna stvar i da su stotine radnika koji se bune  lopovi, neradnici i bitange. Pre neku nedelju direktor u PIK-u, koji je pronašao sumnjivog stranog strateškog partnera, telefonski me je ubeðivao, reènikom pravog neostaljiniste, da su manjinski akcionari, vlasnici 60 odsto preduzeæa, razbojnici, rusilaèki elementi i hajduci. Gospoðu koja je pitala veæinskog vlasnika za svoja akcionarska prava udario je novi vlasnik. Direktor preduzeæa iz Žablja otkupio je za tepsiju ribe 2.160 ha, 6.000 T silosa i novu mehanizaciju a predsednika skupštine manjinskih akcionara, na pitanje o pravima malih akcionara, udario je pesnicom u glavu.

Naravno, sve je to moguæe u zemlji u kojoj nesposobni Koštunica širi laži o legalizmu i vladavini zakona. Zašto taj uspavani premijer ne sprovede svoje reèi u delo? Zašto nas zamajava? Ko je dužan da stane tiraniji oligarhije za vrat? Psihopate?! Pol Babijak kaže “dok æe psihopata bez griže savesti zatvoriti fabriku, normalan èovek neæe moæi da izbaci ljude na ulicu”.

Ko je, gospodo, danas u našoj tranziciji normalan a ko psihopata? Prosudite sami. Ali uvažite istraživaèki rad g. Babijaka da æe broj aktivnih psihopata narednih godina rasti. Moramo da ih prepoznamo na vreme. Uprkos tome što slatkoreèivo prièaju, obeæavaju u predizbornoj kampanji da se normalan èovek postidi, ne zaboravite da psihopate vole novac i moæ. Njihova bolesna težnja da uspeju tera ih da javno ubijaju moral. Klopke i zamke su im postavljene da pokažu svoje ludilo. Umesto da se leèe svakodnevnim poslom, oni vampirski opstaju tako što drugima piju krv. Tranzicija je prepuna slepih miševa. Jedini naèin da ih se otarasimo je da upalimo svetlost. Upalite vatre graðanskog protesta. Reèi u dela! Samo napred! Gotovi su.