Početna Sadržaj Reagovanja PENZIJE

PENZIJE

1365
0

Odluka nesposobne vlasti da otima od penzionera je neustavna.

Ekonomski neopravdana.
Ljudski nemoralna.

Neustavna je jer se ne može uzimati od penzija, radi popune praznog budžeta, zato što su penzije zarađene tokom minulog rada penzionera. Penzije, dakle, ponavljam to hiljadu puta, nisu socijalna kategorija, kako to misli izdajnički režim, nego su penzije zarade iz ostvarenog rada. Kapital koji je stvoren i niko nema pravo, svojim pravnim nasiljem, da otima od vlasnika kapitala.

Ustavni sud ćuti. Uplašeni za svoju egzistenciju, sudije Ustavnog suda izdaju sopstvenu struku. Tako se podrivaju državne institucije, gubi poverenje građana u državu i stvara atmosfera bezakonja, haosa i panike.

Otimanje od penzionera je ekonomski neopravdano.

Nesposobni režim uzima novac od penzionera, uveren da će oni bolje potrošiti njihov novac. Totalitarni režim tako pokazuje svoje pravo lice. Sve priče o nekakvim evropskim vrednostima su obična laž. Totalitarni sistemi su uvereni da oni bolje troše novac od onih kojima taj novac pripada.

Suština ekonomskih sloboda se sastoji u tome da oni koji stvaraju novac sami odlučuju kako će taj novac potrošiti. Ako su znali da stvore novac, što je izuzetno teška rabota na slobodnom tržištu, bez pomoći partije i kuma mafije, onda je logično da taj zna i da potroši svoj novac. Ne treba njemu političar ili državni činovnik da pomaže kako će on da troši svoj novac.

Međutim, politički ološ je nastao na parazitskom sistemu. Oni su programirani, zapamtite dobro, ne da stvaraju nove vrednosti, nego da otimaju! Političari su paraziti koji uzimaju od onih koji stvaraju.

Kada političari donesu zakon da zakonski otmu penzije, onda oni pokazuju svoju obest i bezobrazluk. Ta zakonska odluka je ekonomski neodrživa. Otete penzije, novčana sredstva koja ostanu državi, političari će potrošiti za održavanje svoje vlasti i tako će produbiti krizu. Pošto nema suštinskih sistemskih reformi, uzeti novac od penzionera će se protrajbati. Efekti tog otimanja će biti pogubni za društvo i penzionere. Režim će potrošiti uzeti novac i onda će morati, jer će problemi sa likvidnošću prazne kase biti sve veći, da donose nove nasilne zakone kako bi otimali još više.

To je logika parazitskog i totalitarnog sistema.

Ako se penzionerima ostave njihove penzije da sami troše, onda će penzioneri da se pojave na tržištu kao kupci. Njihova potražnja će dovesti do prometa roba i nastaviće se proizvodnja traženih roba za tržište. Ukoliko politički ološ uzme te pare, tržište će ostati uskraćeno za tu tražnju i doćiće do pada kupovne.Taj pad će dovesti do pada prodaje, a pad prodaje do pada proizvodnje. Pad proizvodnje sigurno vodi smanjivanju plata zaposlenih i otpuštanju. Smanjene plate i otpušteni radnici uvode nas u novu spiralu nelikvidnosti. Šta će uraditi političari? Doneće nove zakone za novo otimanje.

Pa, kažete vi, to nam je sve logično, ali do kada to može da traje?
E, to je najteže pitanje.
Ne znam koliki je prag trpljenja i ponižavanja gvrađana Srbije.

O nemoralnosti zakonskog otimanja penzionerima sasvim kratko.
Moja generacija je vaspitana da pomaže stare ljude.
Uzimanje od starih ljudi je zločin.
Režim će to morati da plati.
Cena će biti visoka.

Beograd, 21.12.2014.