Obraðivanje seljaka

Ustanak

Program ili kako dalje?

Zašto nema promena?