Početna Biznis Ponuda i tražnja ORGANSKO ĐUBRIVO

ORGANSKO ĐUBRIVO

2651
0

DOMATRA K  KONCENTRAT ZA SEME I ŽILE

 Dugogodišnjim postavljanjem ogleda, koristeci Domatra program, došli smo do zaključka da je neophodno osim djubriva proizvesti i visoke koncentrate za semenski materijal i žile. Istraživanjem smo došli do podataka da se ideja o postojanju biljnih hormona javila krajem 19.veka. Eksperimentima tadašnjih istraživača među kojima je bio i Č. Darvin pokazano je da se u vrhu koleoptila trava, stvara neka supstanca koja se krece prema bazi organa i utiče na izduživanje ćelije. Holandski fiziolog Vent tridesetih godina 20.veka tu supstancu je izdvojio iz koleoptila ovsa (Avena Sativa).

 

          Stručni – naučni tim Domatra programa je prihvatio da eksperimentiše sa komponentama (prirodno proizvedenim biljnim hormonima) koje je sam proizveo. Reč je o auksinu, giberilinu i citokininu.

         Ogledi su pokazali da je primenom Domatra K – visoki koncentrat za seme i žile došlo do 100% klijanja sveg zdravog semena. Određene količine pomenutog proizvoda su date na ekspertizu gospodinu Stevanu Bošnjaku, vlasniku Instituta za poljoprivredu iz Subotice i profesoru Dr.Risti Vučkovu, vlasniku firme Agroprotekt iz Strumice u Makedoniji. (Profesor Dr. Risto Vučkov,se nakon pozitivnog iskutva sa primenom Domatra K – visoki koncentrat za seme i žile, pridružio našem timu)

Razlog: pomenuta gospoda su dobijala slične proizvode u svoje firme i postavljali su oglede. Većina tih sredstava sadrži sintetički proizvedene biljne hormonre (auksin, giberilin i citokinin), koji dobro utiču na klijanje semena i ožiljavanje sadnica ali nedaju 100% klijavosti i 100% ožiljavanje.

Upotrebom Domatra K – visoki koncentrat za seme i žile gospodin Stevan Bošnjak i profesor Dr.Risto Vučkov na oglednim površinama, potvrđuju 100% klijavost semena i 100% ožiljavanje sadnica.
Obojica nas izveštavaju da ni jedno, dosadašnje sredstvo za naklijavanje semena i ožiljavanje sadnica, nije pokazalo takve rezultate i preporučuju ga
proizvođačima.
To je našem stručno – naučnom timu dalo potvrdu za proizvodnju  Domatra K – visoki koncentrat za seme i žile, za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

          Zašto je neophodno koristiti Domatra K – visoki koncentrat za seme i žile:
-semenski i sadni materijal su sve skuplji
-ušteda je oko 50% (ako je potrebno 80.000 semenki po hektaru za setvu šećerne repe, proizvođači koriste 120.000 do 130.000 semenki, jer bez ovog proizvoda ne nikne svaka semenka)
-sušni period otežava nicanje semenki i prijem sadnica
-lako i jednostavno se primenjuje
-semenskom materijalu daje prirodnu energiju klijanja (poznato nam je da se sada semenski materijal zrači pre setve, što je veoma opasno za kompletan eko sistem). Ovo se odnosi i na sadni materijal .
-nema presejavanja (često se dešava da proizvođači zaseju svoje njive i radi lošeg nicanja, usled suše, moraju da presejavaju svoje njive).
-potpuno je prirodan proizvod  jer je osnova Domatra K za prihranu u koju se dodaje homeopatski rastvor biljnih – prirodnih hormona.

Način primene:
-preporučuje se potapanje semenskog materijala u rastvor jedan deo koncentrata sa osam delova nehlorisane vode (1:8)
-drugi način primene je orošavanje semenki u istom odnosu koncentrata i vode
-kod ožiljavanja potapanjem sadnog materijala u rastvor jedan deo koncentrata sa devet delova nehlorisane vode (1:9)
– kod već zasađenog sadnog materijala upotrebljavati kroz sisteme za navodnjavanje u istom odnisu (1:9) 
 
Poznato nam je:
-kada je dobra energija klijanja biljka se dobro i brzo razvija
-kada je dobar korenov sistem biljka dobija odličan start

Potrebne količine za seme od 100ml do 0,5l po hektaru. Potrebne količine za žile 0,5l do 2l po hektaru.
Proizvodi su u prodaji četiri godine u pakovanju od 1l i 1/2l po ceni od 25e i 14e + pdv 8%
Planiramo pakovanje od 100ml za distribuciju u Poljoprivrednim apotekama.