Početna Sadržaj Ideje NACIONALNI FRONT

NACIONALNI FRONT

6782
7

Jedini način da se na izborima pobede izdajnici na vlasti je da dođe do ujedinjavanja svih patriotskih snaga u jednistven – NACIONALNI FRONT.
To znači da svi mi, koji volimo Srbiju i želimo da Srbija bude
nezavisna i suverena evropska država, moramo da izađemo na izbore protiv Ace Dramosera, Nevernog Tome i Malog od Miljacke u jednoj koloni.

Ako je to jasno, onda možemo da krenemo dalje.

Šta to dalje znači?

Na sledećim izborima Aca Dramoser, vrlo vešt u političkim
manipulacijama i demagogiji, jer mu je to jedino preostalo u njegovoj katastrofalnoj vladavini bez pameti, imaće svoje igrače koji će trčati za njega, kako bi razbili jedinstvo NACIONALNOG FRONTA.

Već danas se pokazuju koji su to igrači. Kada ih vidite na državnoj televiziji i PINK-u, znajte da su ti politički smradovi postigli dogovor sa izdajničkim režimom.
Biće ih još, jer Aca Dramoser hoće da razvuče biračko telo i tako sebi obezbedi novu pobedu na monopolizovanom političkom tržištu.
To da će se krasti glasovi, pretiti biračima zaposlenim u državnim
službama, potkupljivati siromašni građani i mediji držati pod strogom cenzurom, to je jasno, jer radikalni šovinista je zadržao sve tehnike iz doba kada je verno služio Despota.

Međutim, katastrofalna vladavina ovog političkog diletanta je dovelo do sve većeg nezadovoljstva naroda, tako da 70 posto građana Srbije ne zna za koga da glasa, jer u nikoga na političkoj sveni više nema poverenja.

Dobro je da građani nemaju više poverenja u političare i to je prava prilika da se plasira jedna nova politička ideja, koju će sprovesti NACIONALNI FRONT.
Potrebno je, dakle, dobiti poverenje velikog broja građana, koji treba da glasaju za novu političku opciju.
Politički pokret koji će Acu Dramosera i njegovu bandu poslati na
smetište istorije i Srbiju izbaviti sadašnje tragedije.

Kako dobiti poverenje građana?

Sadašnje patriote, koje nam se nameću kao ujedinitelji svih
patriotskih snaga, nisu ti igrači koji mogu da dobiju poverenje
nezadovoljnih građana, nemaju harizmu da povedu narod, nemaju ni program ni ljude za istorijsku pobedu nad izdajnicima i ne ulivaju nam  poverenje da će, kada dođu na vlast, biti drugačiji od svih dosadašnjih političara koji su toliko puta prevarili narod.

Iskren da budem, sadašnje vođe patriotskog bloka igraju na poznatu kartu – rušenje vlasti po svaku cenu i ujedinjavanja svih nas da srušimo zlo, a posle ćemo mnogo lakše da uspostavimo narodnu vlast i demokratiju.

Nažalost, iza svih tih političkih parola krije se želja pojedinaca da
se dokopaju lične vlasti.

Taj scenario smo već imali sa propalim DOS-om.
Uprkos svim mojim kritikama tadašnje opozicije, tekstove ću uskoro objaviti u knjizi koju spremam da izdam, pristao sam, jer nisam imao drugoga izbora, da podržim to manje zlo i da stvorimo uslove za razvoj demokratije i sveopšti preobražaj Srbije.
Danas smo svi svedoci kakvu nam je nesreću doneo DOS.
Politika sjaši Kurta da uzjaši Murta doživela je svoj fijasko.

Građani Srbije više ne žele da gledaju ni Kurtu ni Murtu.
Građanima Srbije su se svi smučili.
Građani Srbije traže nove političke ideje i nove ljude koji će spasiti Srbiju propasti.

Kako to da izvedemo?

Ako smo se složili oko toga da svi koji vole Srbiju treba da se
ujedine u NACIONALNI FRONT, onda je potrebno da izađemo sa zajedničkom PLATFORMOM i da prihvatimo tu zajedničku Platformu radi realizacije
političkog i ekonomskog Programa za spas Srbije.

O tome pišem već mesecima.
Ali, još uvek nema okupljanja oko Platforme.

Suština moje političke ideje sadržana je u tome da izbegnemo nove političke prevare, da izbegnemo Kurte i Murte, da izbegnemo ličnu vlast patriota i novih vođa, nego da dobijemo jedan moderan, demokratski, otvoren i elastičan politički pokret, koji neće imati vođu, nego timove iskusnih ljudi koji se neće profesionalno baviti politikom, nego će učestvovati u sveopštem preobražaju društva.

Šta to konkretno znači?

Potrebno je na jednom mestu sazvati predstavnike patriotskih snaga, koji bi napravili Platformu za okupljanje svih građana oko NACIONALNOG FRONTA.

Platforma bi morala da sadrži odgovor na dve ključne stvari :

Prva,  Politički i ekonomski program za spas Srbije, i Druga,  Ko su ljudi koji će sačinjavati novu VLADU NACIONALNOG SPASA.

Lakši deo posla je izrada političkog i ekonomskog Programa za spas Srbije, jer stručnjaci iz zemlje i rasejanja mogu za nedelju dana da izađu sa takvim programom.
Srbija je mnogo mala i mi  stručnjaci se svi znamo, tako da nema
potrebe za gubljenje vremena.

Teži deo posla je odrediti ljude koji će sačinjavati Vladu nacionalnog spasa.

Zašto je to teži deo posla?

To je teži deo posla jer su političke ambicije pojedinih ljudi, koji
se politički angažuju, jako velike i oni očekuju da svoje političko
angažovanje u rušenju izdajnika na vlasti dobro unovče.
Ta politička matrica je pogubna za Srbiju.
To je obesmislilo sve dosadašnje političke pokrete.

Biću potpuno otvoren, jer to je jedini način da uspemo, ljudi koji se danas bave politikom i politički se  javno angažuju ne rade to,
nažalost, zbog toga što vole Srbiju i žele dobro građanima Srbije,
nego zato što leče svoje bolesne komplekse i što žele da u politici ostvare konkretne materijalne interese.

Političke stranke i pokreti služe im, dakle, samo  za ostvarivanje
njihovih ličnih interesa.

E, takvu politiku danas moramo da prekinemo.
Gotovo je, gospodo drugovi!
Takva politika više nije moguća.
Građani više ne veruju ljudima koji se politički angažuju, jer im
svuda smrdi nova politička prevara.

Kako to da se izbegne?

Moguće je to da se izbegne na dva načina:

Prvi, da se NACIONALNI FRONT organizuje kroz direktnu demokratiju u pokretu i timski rad iskusnih stručnjaka koji imaju reference u svom poslu.

Drugi, da ljudi koji pokreću NACIONALNI FRONT i koji budu najzaslužniji za njegovu pobedu na izborima neće da se politički angažuju, kako bi dokazali da njihov politički angažman ne potiče iz želje da budu na vlasti, nego iz istinske namere da se spasi Srbija.

Ovakav pristup potpuno menja suštinu politike.
Politika više ne služi da se Kurta i Murta bogate, nego su političari
u službi građana.
Političari više nisu profesionalni zastupnici nas građana, nego su
dežurni na javnim funkcijama, koji jedno kratko vreme obavljaju
državne poslove u intersu građana.

U elektronskom dobu menja se i oblik organizovanja demokratije.
Prevarantsku, predstavničku, špekulativnu demokratiju zamenjujemo digitalnom direktnom demokratijom.
Svi punoletni građani Srbije postaju Skupština Srbije i učestvuju
direktno u upravljanju državom.

Na ovaj način organizovanja politike moguće je dobiti poverenje
građana za NACIONALNI FRONT.

Pojašnjavam.

Ako ja volim Srbiju i teško mi pada što danas naša država propada, što narod umire i što se mladi iseljavaju, bežeći od bede i siromaštva, onda ću ja, pošto sebe smatram patriotom, sve da uradim da Srbiji pomognem da se izvuče iz sadašnjeg stanja.

Šta je to što ja treba da uradim?

Neka se odredi u saradnji sa drugim ljudima u pokretu.
Neka se odredi na osnovu mojih sposobnosti i  stručnih referenci.
Neka se odredi na osnovu mojih konkretnih dela.

Suština mog političkog angažmana je da svojim znanjem, iskustvom,  radom i poznanstvom u svetu pomognem Srbiji i da radim samo ono što najbolje znam da radim.
Zašto bih se operativno bavio politikom ako to nije posao  za mene?
Ako to ne želim da radim?
Ako to ne znam da radim?
Ako sam mnogo bolji na svom poslu?

Ovo je ključna stvar za razumevanje moje političke ideje.

Ne angažujem se u politici da bih ostvario neke svoje lične
materijalne interese, nego da bih omogućio čitavoj zajednici da
ostvari blagostanje.

Ako je ovo jasno, onda idem dalje.

Menja se uloga političara u ovom mom političkom modelu.
Političari su dežurni na javnim funkcijama koji ispunjavaju preuzete obaveze.
Ostaju kratko na tim javnim mestima i vraćaju se na svoje poslove.
Dolaze drugi dežurni, koji završavaju preuzete obaveze i koji se isto vraćaju na svoja radna mesta.
Tako političari postaju glumci u filmu čiji scenario pišu stručnjaci,
a režiju odrađuju građani.

Zašto je dobar ovakav način političkog organizovanja?

Nema više profesionalnih političara.
Nema više političkih monopola.
Smanjuju se svi rashodi državne uprave.
Politika je potpuno pod kontrolom građana.

NACIONALNI FRONT mora biti tako organizovan da sprovede ove ideje.

To je danas jedini način da steknemo poverenje građana.
Svako od građana ulazi u konkurenciju da bude dežurni na javnim funkcijama.
Dežurne će  godinu dana unapred birati građani elektronskim glasanjem.
Dežurstvo če trajati od jednoga dana do nekoliko meseci.
Zavisi samo na kojim javnim funkcijama dežurni konkurišu.

Na ovakav način se vrši vertikalna pokretljivost u društvu, što je
vrlo važno za napredak društva.
Ukoliko se neko nalazi na donjoj lestvici socijalnog siromaštva, on
dobija mogućnost, na osnovu svojih ličnih osobina, da se popne do najviših državnih javnih funkcija i da tako pokaže svoju sposobnost.
Takvu vertikalnu pokretljivost nismo imali nikada dosada u društvima i to bi dovelo do stvaranja socijalne sigurnosti u društvu i veće vezanosti pojedinca za uspehe same zajednice.

Sve se ovo odnosi i na samu organizaciju NACIONALNOG FRONTA.
Koji će biti organizovan po principima digitalne direktne demokratije.
Kako budemo uredili naš pokret, tako ćemo urediti i naše društvo.
Ne mogu totalitarno ustrojene političke stranke da sprovode
demokratiju u društvu.

Ovakvim načinom organizovanja rušimo totalitarnu svest u društvu.
Oslobađamo porobljenog građanina.
Otvaramo mu prostor za njegove slobode.
Razvijamo konkurenciju i takmičenje za ostvarivanje principa zajednice.
Građanin se uči da svoje lične interese ostvaruje kroz interese zajednice.
Ukoliko zajednica postaje bogatija, utoliko će i građanin biti sve bogatiji.

NACIONALNI FRONT ostvaruje, na ovakav način organizovanja i delovanja, sigurno veliku pobedu na izborima.
NACIONALNI FRONT nakon izbora preuzima upravljanje državom i sprovodi svoj politički i ekonomski Program za spas Srbije.

Ostalo je samo još da objasnim – kako početi?

To je najteže pitanje.
Odgovoriću i na to pitanja, ali moram da budem ličan.
Ne zbog toga što ja želim da budem ličan, nego zbog očekivanja ljudi koji me slede i podržavaju moje ideje.

U poslednje tri decenije moj javni rad se kretao od javne kritike
vladajućeg režima do iznošenje konkretnih predloga šta treba da se radi u državi, od javnog protivljenja totalitarnom ustrojstvu vlasti do finansiranja demokratske opozicije, od okupljanja stručnjaka za izradu političkog i ekonomskog programa do samog nastupa na političkom
tržištu.

Sve ove decenije, moram to da priznam, građani Srbije nisu prepoznali moje političke i ekonomske ideje.
Nisam mogao da se razočaram, jer sam Srbin i rezervne države i
rezervnog naroda nemam.
Pripadam  srpskom narodu i ponosim se time.
Uporno sam se borio za moje ideje i nisam odustajao, nisam se
razočarao, nisam posustao, jer sam smatrao da pravo vreme za moje ideje tek dolazi.

Sada je došlo to vreme!

Tri decenije sam strpljivo čekao da politički ološ potpuno obesmisli politiku.
Tri decenije sam čekao da se građani razočaraju u političare.
Sada je većini građana jasno da su i Kurta i Murta prevaranti.
Sada građani Srbije traže novu političku ideju.

Došlo je vreme za NACIONALNI FRONT!

Ko je taj koji treba da nas okupi u NACIONALNI FRONT?

Pokušao sam prošle godine da pozovem javno stručnjake.
Na društvenim mrežama smo objavili njihove odgovore.
Pozvao sam javno stručnjake da se udružimo.
Ali, nažalost, večina stručnjaka je  to odbila.

Zašto su odbili?

Iskreno  pišem, neki su se uplašili totalitarnog režima.
A neki su se uplašili mene.

Ovima što se plaše svoje senke ne mogu da pomognem.
Ovima koji se mene plaše, mogu da pomognem.

Znam da sam ja problem za mnoge naše patriote.
Mnogima ne odgovara moja oštrina, otvorenost, nepotkupljivost,
doslednost, brzina, modernizam, konkretnost i operativnost.
Mnogima smeta to što nemam političke taktičnosti i diplomatske uviđajnosti.
Potpuno se slažem sa njima.

Zato ja ne mogu da budem ujedinitelj patriotskog bloka, kako to traže građani koji meni veruju i podržavaju moje ideje.
Ne mogu da budem jer to ne znam da radim.
Svi koji me znaju ili koji su poslovali sa mnom mogu da potvrde da sam profesionalac.
Ne mogu da budem na sastancima koji su duži od desetak minuta i koji nisu konkretni.
To ne valja za politički pokrtet.

Problem postoji i u tome što ja nemam potrebu da se bavim politikom.
Operativno bavljenje politikom je meni dosadno.
Mom temperamentu to ne odgovara.
Suviše je politika spora i nije konkretna kao biznis.

I to su moje loše osobine, koje danas teško mogu izmeniti.
Tražiti od mene da okupim patriote nije, dakle, realno.

Ja mogu da budem odličan igrač u timu koji će pokrivati ekonomiju.
Ja mogu da budem raketno gorivo za jačanje pokreta.
Ja mogu da izvanredno predstavim pokret u svetu.
Mogu da pregovaram sa velikim svetskim igračima, jer imam odlične svetske reference.
Mogu da disciplinovano ispunim zadatak koji sam preuzeo.

Takođe, ako nisam potreban timu, neću se naljutiti.
Oslobodio sam se sujete, jer sam dugo u svetskom biznisu.
Pomagaću našem timu, glasaću za njega i navijaću iz sve snage.
Za mene je presudno važno da naš tim pobedi.
Moja uloga u toj pobedi je potpuno nevažna.

Naučio sam od Kineza da je važno da mačka lovi miševe.
Nije važno koje je boje mačka.
Naučio sam iz basketa da moj tim pobeđuje.
Nije bitno da li sam ja dao koš.

Imao sam potrebu sve ovo da napišem.
Čistim teren pred odlučujuče istorijske događaje.
Ništa nisam sakrivao, jer to ne znam da radim.
Želja da Srtbiji pomognem je jača od svega.

Ko će nas  onda okupiti?

Molim sve one patriote koji imaju političkog takta i političke
mudrosti da okupe  na jednom mestu sve nas koji želimo dobro Srbiji.
Ako im trebam, rado ću se odazvati.
Ako im ne trebam, navijaću za njih.

Važno je da se napravi  PLATFORMA.
Tu platformu mora da potpišemo svi koji je prihvatimo.
Sve treba objaviti i javno raditi.
Građani će to da podrže.
Jedini način da pobedimo režim na izborima je da sve bude javno i da  građani učestvuju u kreiranju pokreta.

Nesposobni režim je došao do svog kraja.
NACIONALNI FRONT će mu pomoći da siđe sa vlasti.

Patriote, napred!

Beograd, 15.08.2015.

7 KOMENTARI

 1. Sve je ovo lepo napisano ali postoji jedan problem, potrebna je vecina u Parlamentu za formiranje vlade, osim ako ne smatrate da ce te putem revolucije skinuti bagre sa vlasti i pohapsiti ih sve jer njih se necete drugacije resiti.Potrebna je vecina i to debela da bi se sve dovelo u red.Mislim da je revolucija bolje resenje pa kada se ocisti svoje dvoriste onda ga ponovo praviti od pocetka.Mogao bih o ovome da pisem jos ali se plasim da su moje ideje isuvise radikalne ali sta ceu mislim da ih sve treba pocistiti do zadnjega .

 2. Sve je ovo lepo napisano ali postoji jedan problem, potrebna je vecina u Parlamentu za formiranje vlade, osim ako ne smatrate da ce te putem revolucije skinuti bagre sa vlasti i pohapsiti ih sve jer njih se necete drugacije resiti.Potrebna je vecina i to debela da bi se sve dovelo u red.Mislim da je revolucija bolje resenje pa kada se ocisti svoje dvoriste onda ga ponovo praviti od pocetka.Mogao bih o ovome da pisem jos ali se plasim da su moje ideje isuvise radikalne.

 3. Треба прећи на конкретне ствари.
  Треба организовати људе по градовима, ширити причу даље, нарочито по селима.
  Ко добије село добија и изборе, људи су у Србији још увек информатички неписмени и гледају РТС и ПИНК…
  Треба што пре формирати НАЦИОНАЛНИ ФРОНТ, време пролази…..

 4. @rajkorajko73
  …mislim da nisi najbolje razumeo g. Dragaša…on zastupa slična rešenja koja su se pokazala uspešno na Islandu…istina…i tamo se desila svojevrsna „revolucija“…ali je došla direktno od građana…izbeglo se krvoproliće i to da sjaše Kurta a uzjaše Murta…koji smo već doživeli 5. oktobra sa tzv DOS-om…ova opcija…ako si ga do sada pratio…podrazumeva totalnu čistku (lustraciju) ne samo postojećeg političkog ološa…nego i birokrata u svim državnim institucijama…i njihovo svođenje na minimum…revolucija je anarhija…i nju treba izbeći…jer ju je teško kontrolisati…

 5. I ETO DANASNJE DNEVNE NOVINE NAJAVLJUJU NOVE VANREDNE PARLAMENTARNE LOKALNE I POKRAJINSKE IZBORE A RADIKALI PREDLAZU I PREDSEDNICKE STA MISLITE O OVOME BILO BI DOBRO DA NAPISETE NESTO O TOME

  VUCIC CE OVO ISKORISTITI ILI DA NAPRAVI NAJ VECU KRADJU GLASOVA U ISTORIJI ILI CE SE POVUCI I OTICI IZ ZEMLJE NA VREME A OSTAVICE DRUGE DA SE KOLJU ILI CE SE ZAMENITI SA TOMOM ON OTICI DA BUDE PREDSEDNIK A TOMA NOVI MANDATAR NARAVNO OPET AKO POKRADU GLASOVE