SHARE

Konsalting za Porodična Preduzeća

Balkan Biznis Centar, u saradnji sa međunarodnim ekspertima, pruža mogućnost  porodičnim preduzećima u regionu pristup kvalitetnim savetima, procesima, dokumentima i sadržajima koji će da ih podsteknu na traženje rešenja za kontinuitet, uređenje, rast i dugovečnost.

GENERACIJA KAO JEDINICA ZA MERENJE VREMENA,… I USPEHA

Porodične kompanije su stub društvenog i privrednog razvoja većine svetskih zemalja. Iako su najčešće asocirana sa srednjim, malim i mikro kompanijama to poredjenje nije u svemu opravdano. Ova vrsta kompanija se nalazi u najširem mogućem spektru od „dućana na uglu“ do velikih internacionalnih kompanija kao što su IKEA, Samsung, FIAT, Toyota ili BMW. Sve one imaju jedno zajedničko: jasnu poslovnu viziju preduzetnika-osnivača, vođenu snažnom željom da kompanija uspešno nastavi u rukama naslednika.  

Tajna uspeha značajnih porodičnih kompanija je odražena u sposobosti njihovih vlasnika da prevaziđu međusobne razlike i neslaganja, u dobrobit zajedničkog projekta sa dugoročnim pogledom na budućnost. To su kompanije koje ne mere uspeh prema tromesečnim ili godišnjim rezultatima. Njihova osnovna jedinica za merenje vremena je jedna generacija i nijihov osnovni cilj je osigurati kontinuitet kompanije u sledećoj generaciji.

Porodice rastu i razvijaju se lakše i brže od kompanija. Zbog toga je neophodno da se već danas počnu stvarati uslovi koji će da omoguće da sledeća generacija nasledi kompaniju u najboljem mogućem stanju.

Brojni su primeri porodičnih kompanija koji to nisu na vreme svatili. Ne poduzeti ništa da se to spreči, uz očekivanje da „Meni to ne može de se desi“, je siguran put u propast.

Danas se osigurava budućnost vašeg porodičnog preduzeća. Ne gubite vreme. Ne gubite generacije.

KONSULTING ZA KONTINUITET

Odnos i učešće porodice u vlasništvu i upravljanju kompanijom je ono što karakteriše porodične kompanije i čini ih drugaćijim od ostalih oblika poslovnog uređenja. U isto vreme, problemi vezani za neslaganje, konflikte i lošu komunikaciju između članova vlasničke porodice, su glavni uzrok njihovog nestanka sa tržišta. To je stvarnost kojoj se ova vrsta kompanija svakodnevno suprostavlja.

Ono što deli uspešne od neuspešnih, je sposobnost uspostavljanja procesa i dogovora koji omogućavaju prevenciju i rešavanje tih problema.

Nedostatak znanja o osnovim elementima, procesima, modelima i dinamikama koje osiguravaju opstanak porodičnih kompanija je jedna od osnovnih prepreka za njihov uspešan razvoj i dugoročno održanje.

Balkan Biznis Centar, u saradnji sa međunarodnim ekspertima, pruža mogućnost  porodičnim preduzećima u regionu pristup kvalitetnim savetima, procesima, dokumentima i sadržajima koji će da ih podsteknu na traženje rešenja za kontinuitet, uređenje, rast i dugovečnost.

 

PROCESI, STRUKTURE I PROTOKOLI

Porodičnim preduzećima iz regiona, BBC nudi konsalting servis, specifično uređen i namenjen rešavanju jednih od osnovnih izazova s kojima se suočavaju na svom putu ka generacijskom uspehu.

U saradnji sa međunarodnim stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u Evropi i Južnoj Americi, BBC nudi usluge savetovanja u sledecim oblastima:

  • Planiranje procesa nasledstva i liderske tranzicije.
  • Proces komunikacije i konsenzusa.
  • Strateško porodično planiranje.
  • Izrada porodičnog protokola.
  • Institucionalizacija porodičnog upravljanja.

MEĐUNARODNO ISKUSTVO

Porodične kompanije su jedinstven spoj, na prvi pogled, suprostavljenih sistema, kao što su porodica i kompanija. Svaka od njih zasebno ima zasebne ciljeve zasnovane na odnosima i očekivanja pojedinaca koji ih sačinjavaju. Zbog toga, rad sa porodičnim preduzećima zahteva multidisciplinarni pristup i timski rad stručnjaka iz specifičnih oblasti.

Naš tim stručnjaka, predvođen Borisom Matijašem, omogućava preduzećima u regionu, pristup procesima, tehnikama i rešenjima oprobanih u radu sa brojnim porodičnim kompanija širom sveta.

boris

Boris Matijaš je savetnik, urednik i istraživač spezijalizovan za procese i sadržaje namenjene razvoju porodišnih preduzeća. U proteklih 10 godina sarađivao je sa velikim brojem porodičnih preduzeća i institucija a njegovi su članci, intervjui i radovi objavljeni u vodećim svetskim izdanjima namenjenim porodičnim kompanijama širem Evrope, Južne Amerike, SAD i Bliskog Istoka.

Nakon diplomiranja na Fakultetu Dramskih Umetnosti, odsek Filmska i TV Produkcija, magistrirao je na Social Comunication Studies na Pompeu Fabra Univerzitetu u Barseloni (Španija) i poseduje master diplomu Škole za Sistemsku Terapiju na Sant Pau Hospital (Barselona). Od 2007 je član Family Firm Institute-a.

U posledenjih deset godina radio je u Fundaciji Nexia (Španija, osnovana od strane Instituta za Porodična Preduzeća) i Fundacije Heres (Meksiko). Od 2011 je direktor Archipiélago, prve uređivačke platforme specijalizovane za sadržaje namenjene razvoju porodišnih preduzeća.

Boris je dugogodišnji saradnik Katedre za Porodična Preduzeća (IESE Business School), član uređivačkog odbora Family Firm Institute (najveća svetska institucija sa preko 20.000 članova) i uređivačkog odbora kluba za porodična preduzeća ESADE Business School-a.

Boris Matijas |  Director

M +34 660 972 199

Cerdeña 323 Pral 2 08025 Barcelona

e-mail: boris.matijas@empresafamiliarA-Z.com

 

 

SHARE