Početna Sadržaj Reagovanja FISKALNA KONSOLIDACIJA

FISKALNA KONSOLIDACIJA

3766
0

Premijer veliča uspeh njegovih reformi kroz izvršenu fiskalnu konsolidaciju.
Pratimo pokazatelje za jun 2015.
Izveštaj Fiskalnog saveta Vlade.

Rekapituliram taj dokument da bi svi mogli da razumeju o čemu se radi :

•    Deficit januar –jun samo 35 milijardi dinara, što je 60 milijardi
dinara manje od zacrtanog deficita MMF-a, tako se premijer hrani,
•    Taj deficit nije realan jer je sakrio : iznos od 13 mld din
kapitalnih rashoda koji nisu preneti + 10 milijardi neisplaćenih
otpremnina +27 mld dinara ranije uplaćenih dividendi / EPS –ova uplata  od 7 milijardi je problematična jer je iz uzetog kredita/ = 50  milijardi dinara je sakriveno u rashodima ili unapred naplaćenim  prihodima,
•    Realan deficit – 85 milijardi dinara, a ne kako ga prikazuju 35
milijardi dinara,
•    Kapitalni rashodi smanjeni za 13 mld dinara, procena do kraja godine  25-30 mld dinara, to nije za pohvalu jer će se odraziti na smanjivanje  privrednog rasta, smanjenje na polugodištu je – 1,9%, što znači da  nema održivosti fiskalne konsolidacije u uslovima kada BDP pada,
•    Porez na dobit : jun 2014- 18 mld – jun 2015 – 13 mld din. Pad  poreza na dobit 25% je dokaz pada privredne aktivnosti i da su sve  lošiji uslovi privređivanja,
•    Konsolidovani rashodi države u junu 2015 su iznosili 155 milijardi  dinara, to je POVEĆANJE od 5 milijardi dinara nego u junu 2014, što je  suprotno proklamovanom načelu da se rashodi smanjuju. Ne smanjuju se ,  nego se povećavaju!!!!
•    Uprkos smanjivanju plata i penzija od 5 mld dinara mesečno, u junu
su te uštede pojedene ostalim troškovima koji iznose 10 mld dinara.
•    BESMISLENO je bilo smanjivati plate i penzije kada su ostali
troškovi duplo više rasli od tog mesečnog smanjenja.
•    Ostali troškovi su : 3,5 mld din RASHODI ZA KAMATE + 3,5 milijarde dinara robe i usluge +1,7 mld din socijalna davanja +1,3 ostali  rashodi = 10 mld dinara
•    Rashodi za kamate su pojeli 70% ušteda od plata i penzija,
•    Rashodi za kamate sve više rastu, jer se država sve više zadužuje,
•    Sve veći rashodi za kamate će ugroziti finansijsku konsolidaciju budžeta,
•    Rashodi za robe i usluge se povećavaju, što ukazuje da se država  neekonomski ponaša u svom poslovanju. Smanjuje plate i penzije, dok  povećava rashode za robe i usluge.
•    Javni dug Srbije je – 24,2 milijardi evra i veći je za šest meseci  2015 za JEDNU milijardu evra,
•    Država nastaje da se zadužuje i rastu rashodi za kamate,
•    Prosečan deficit Centralne i Istočne Evrope je – 2,9%, dok je Srbije – 4,5%,

Finansijska konsolidacija Srbije nije izvršena.
Svi podaci se ne prikazuju u pravom značenju.
Spinuju se medijski finansijski podaci da bi se uspehom reformi
pokazalo da  politika premijera daje rezultate, mada to nije
istina, jer je premijer potpuno neuspešan i  nema nikakve rezultate iza  sebe, osim demagoške parole o boljim vremenima i pohvalama iz sveta  koje mu stižu.
Politika smanjenja plata i penzija je obesmišljena rastom rashoda za  kamate i rastom troškova roba i usluga neefikasne države.

Nema privrednog rasta, koji jedini može dovesti do finansijske konsolidacije.
BDP je u padu – 1,9%.
Mora uslediti novo smanjivanje plata i penzija da bi se zadržali
sadašni pokazatelji.
Premijerova obećanja o povećanju plata i penzija su laž.
Sigurno rastu samo kamate na uzete kredite i rashodi za robe i usluge  vlasti koja se neracionalno ponaša.

Zufrikon, Švajcarska, 31.07.2015