Početna Sadržaj Reagovanja EP ORGANIZACIJA

EP ORGANIZACIJA

800
0

EP  ORGANIZACIJA

Branko Dragaš, 14.01.2014

Dragi prijatelji,

Zbog sve većeg interesovanja za uključivanje u EP i otvaranje EP u vašim sredinama, zbog nastupajućih svih izbora u ovoj godini, iznosim najbrži način našeg organizovanja.

Nemamo vremena za gubljenje.

EP organizujemo na sledeći način :

1.Pojedinci koji su zainteresovani da pristupe EP i da otvore EP u svojoj opštini ili gradu, treba da dostave svoj CV na email : info@ekonomskipokret.com
2.Upravni odbor EP u roku od 24 sata pregleda CV i donosi odluku da se pristupi formiranju EP u određenom gradu ili opštini,
3.Pojedinci iz grada ili opštine potpisuju pristupnice EP,
4.Objavljuje se na portalu EP da je otvorena EP u gradu ili opštini,
5.EP tog grada i opštine pravi svoj portal i svoju FB stranicu,
6.EP okuplja ljude u svojim sredinama i raspoređuju ih prema organizacionoj strukturi EP, koga će dobiti od kancelarije u Beogradu,
7. EP treba da okuplja ljude od poverenja,ugledne ljude, stručnjake, mlade ljude, žene, penzionere i sve građane koji žele preko EP da menjaju i modernizuju Srbiju,
8.EP treba da ima svoje kancelarije u gradu ili opštini,
9. EP u gradu i opštini treba da se osloni na privrednike iz svoje sredine, koji već imaju svoju infrastrukturu i mogu da omoguće rad EP,
10. EP u gradu ili opštini bira svoje predstavnike koji će biti na dnevnoj vezi sa Upravnim odborom EP,
11.Branko Dragaš i članovi UO EP dolaze u posetu gradu i opštini i otvaraju kancelariju, pravi se konferencija za štampu, posećuju privatne kompanije i razgovara sa privrednicima i građanima o planovima EP,
12. EP u gradu i opštini priprema konkretan i operativan ekonomski program za taj grad ili opštinu, uz pomoć stručnjaka iz EP,
13.EP u gradu i opštini organizuje rad BALKAN BIZNIS CENTRA i omogućava kompanijama da se uključe u berzu poslova, ideja i projekata,
14. EP u gradu i opštini se finansira iz sopstvenih izvora od članarine i donacija,
15.EP se organizuje kroz koordinatore, koji se smenjuju sedmično i tako se omogućava svim članovima EP da upravljaju EP i da otpočne uvođenje direktne demokratije,
16. EP gradi društvo u kome će se politika voditi bez profesionalnih političara,
17. EP će biti podeljen na vertikalni i horizontalni način organizovanja. Vertikalni način organizovanja se vrši kroz rad stručnih timova od gradova i opština do UO EP, dok se Horizontalno organizovanje vrši teritorijalno po mestu gde  član EP živi. Na taj način imamo bržu prohodnost svih ljudi od mesne kancelarije u selu do UO u Beogradu.
18. EP članovi se povezuju između sebe gradeći odnos poverenja i saradnje, stvarajući EP zajednicu dobrih, poštenih i vrednih ljudi, koji svojim primerom pokazuju kakvu Srbiju gradimo,
19.EP pravi svoju mrežu u rasejanju
20. EP u svoje redove primna sve ljude bez obzira na nacionalnu, versku, rasnu, polnu,starosnu ili socijalnu različitost. Sve ljude bez obzira sa kog kraja planete se uključivali u EP.

EP –POSAO ZA SVE!