Početna Sadržaj Reagovanja DOZNAKE

DOZNAKE

4267
0

Podatak je fantastičan.

U periodu od 2001. do 2012. godine naši ljudi iz rasejanja su poslali u Srbiju  34 milijarde evra.
U isto vreme, sva propaganda o tome kako će nas spasiti strane
investicije, ekonomska politika na kojoj su insistirale sve
neoliberalne vlade, dovukle su u Srbiju svega – 19,5 milijardi evra
direktnih i portfolio investicija.
U tu cifru ulaze i sve banditske privatizacije.

Šteta od takve pogubne politike penje se preko 100 milijardi evra.
Toliko smo svi izgubili nakaradnom neoliberalnom politikom svih vlada.

Ovi podaci samo dokazuju da sam bio u pravu kada sam 2000 godine, odmah posle petooktobarskog prevrata, insistirao na tome da građani Srbije i rasejanja otkupe sve naše kompanije.

To je bila originalna ideja.
Važne kompanije bi ostale u vlasništvu naših građana.
Ne bi bilo negativnog efekta u odlivu deviza iz države.
Pokrenula bi se proizvodnja i zaposlenost.
Naši građani iz rasejanja bi stekli poverenje u svoju državu.
To bi dovelo do velikog investicionog talasa.
Srbija se ne bi zaduživala.
Danas bi bili građani živeli značajno bolje.

Ništa se od toga nije ostvarilo.
Politički ološ je rasprodao državu za male pare samo da bi uzeli provizije.
Dugovi rastu.
Privreda nepokrenuta.
Nezaposlenost raste.

Naši građane sve manje novca.
Svetska kriza je pogodila i njihove budžete.

Dragoceno vreme smo izgubili.
Poverenje se izgubilo.
Nastala je opšta apatija.
Ravnodušnost.
Beznađe.

Nema nam brzog oporavka bez naših ljudi iz rasejanja.
Treba nam njihovo znanje, radne navike i kontakti.
Pare dolaze same.

Astana, 25.07.2015