Početna Sadržaj Društvo DIGITALNA DRŽAVA

DIGITALNA DRŽAVA

2668
0

Danska je prošle nedelje objavila da je prva zemlja na svetu koja je digitizovala svoju državnu upravu.
Nema više papira!
Preko 80% komunikacije država i građani će se odvijati digitalnim putem.
Na taj način će godišnje uštedeti 134 miliona evra.

Digitalna država je uvod u digitalnu direktnu demokratiju.
Koja ukida profesiju političar.
Građani države se pretvaraju u jednu Skupštinu.
Nema više poslanika, putovanja i dnevnica..
Građani direktno glasaju i odlučuju.

Predloge za glasanje pripremaju stručnjaci.
U javnim raspravama se objašnjavaju izrađeni stručni predlozi.

Nema više političkih stranaka, jer građanima sami upravljaju državom.
Nema odvratnih i lažljivih izbornih kampanja.
Izbori se  održavaju dnevno, nedeljno ili mesečno. Sve prema potrebi.
Nema nikakvih troškova za izborne kampanje.

Građani biraju predstavnike države.
Svaki građanin, koji hoće da bude predstavnik države, dostavlja svoje refernce.
Građani glasaju  za najbolje i odlučuju ko ih predstavlja.

Predsednik države, gradonačelnik i predsednik opštine se biraju na jedan dan.
Oni su toga dana dežurni i moraju da ispunjavaju sve preuzete obaveze države.
Predstvanik građana koji bude izabran u petak u ponedeljak ujutru predaje dužnost.
Dužnost se preuzima ujutru u 8,00 i predaje se sledećeg dana u 8,00.
Građani digitalnim putem prate primopredaju dužnosti.

Nema više skupština grada ili opština.
Jednu skupštinu sačinjavaju svi građani grada i opštine.

Uvodi se zakon o obaveznom glasanju svih građana.
Građani koji ne glasaju strogo se kažnjavaju.

Nijedan predstavnik građana ne može dva puta da bude izabran na javnu funkciju.
Tako se otvara mogućnost opšte demokratizacije društva.

Premijer i 9 ministara se biraju na mesec dana.
Kandidati dostavljaju reference.
Izabrani sprovode politički i ekonomski program koji je usvojen od strane građana.
Niko nema pravo dva puta da bude biran na javnu funkciju.

Javna funkcija nije plaćena.

Digitalizuje se čitava državna uprava od Republike, grada do opština.
Ukidaju se svi savetnici u državi.

Državni službenici dobijaju ugovor o radu na godinu dana.
Državni službenici priimaju plate prema platnim razredima.

Državljani Srbije koji žive u rasejanju imaju ista prava i obaveze kao i svi drugi građani koji žive u Srbiji.

Uvodi se služenje vojne obaveze za mladiće i devojke.
Vojni rok traje šest meseci.

Uvodi se TERITORIJALNA ODBRANA.
Obveznici TO su građani do 65 godina života.

Osnovno zdravstveno osiguranje građana je besplatno.

Osnovno, srednje i visoko obrazovanje je besplatno.
Predškolsko obrazovanje je besplatno.
Uvode se obavezne uniforme za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Socijalni fond obezbeđuje osnovne uslove za život svim siromašnim ljudima.
Iskorenjuje se prosjačenje i beskućništvo.
Iskorenjuje se glad.

Uvode se kontolori digitalne demokratije , sastavljeni od uglednih i nezavisnih građana iz zemlje i rasejanja i plaćenih stranaca iz sveta, koji će da sprečavaju moguće manipulacije u sprovođenju digitalne demokratije.

Vremena se brzo menjaju.
Nekada, kada sam pisao o digitalnoj direktnoj demokratiji, vladalo je veliko podozrenje.
Sada sve više ljudi prihvataju moje predloge.
Napredujemo.

Danska je prva.
Nije daleko Danska od Srbije.
Srbija je idealna za digitalnu direktnu demokratiju.
To odgovara našem individualizmu i mentalnom sklopu.
Tako ćemo konačno istineki demokratizovati državu.
Ukinuti politički ološ.
I Srbiju spasiti propasti.

Beograd, 03.11.2014.